Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
Vydání první, verze 1.0
Ostrava : Ostravská univerzita, 2018
299 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 21 x 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-017-4 (brožováno)
Na titulní straně pod názvem: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta
Mapy a obrázky: autoři (není-li uvedeno jinak)--Rub titulní strany
Obsahuje bibliografické odkazy
I. Mapy jako reprezentace světa -- II. Data pro tvorbu map -- III. Kartografická zobrazení -- IV. Polohopis -- V. Výškopis -- VI. Metody tematické kartografie -- VII. Kartografická generalizace -- VIII. Barvy -- IX. Písmo a popis -- X. Design map -- XI. Tisk map -- XII. Mapy na webu
Moderní kartografická učebnice popisující proces tvorby map od získání dat přes všechny fáze kartografického projektu po tvorbu finálního výstupu. Kromě teorie kartografie přináší i poznatky z dalších oborů, které kartograf při tvorbě map potřebuje - počítačové grafiky, typografie či designu. Každá kapitola je doplněna praktickými návody a postupy pro práci v programech ArcGIS, QGIS a ОСАD, nechybí tipy na další užitečné programy, aplikace a doplňky.
001471370
Obsah // 0 autorech 7 // úvodem 9 // I. Mapy jako reprezentace světa ll // 1.1 Kartografie, mapa 12 // 1.2 Od reality ? mapě 12 // 1.3 Kartografie jako způsob komunikace 13 // 1.4 Matematické základy map 14 // 1.4.1 Referenční plochy 14 // 1.4.2 Velikost země 16 // 1.4.3 Souřadnice 16 // 1.4.4 Významné křivky na kulové ploše 18 // 1.4.5 Měřítko 19 // 1.5 Původní a odvozené mapy 20 // 1.6 Projektová příprava mapy 20 // 1.7 Software v počítačové kartografii 21 // Esri ArcGIS 23 // QGIS 24 // OCAD 25 // II. Data pro tvorbu map 27 // 2.1 Datové modely v GIS a kartografii 28 // 2.1.1 Rastrová data 28 // 2.1.2 Vektorová data 32 // 2.1.3 Srovnání rastrových a vektorových geodat 33 // 2.1.4 Databáze 34 // 2.2 Metadata 35 // 2.2.1 Standardy metadat 2.3 Autorská práva v kartografii 36 // a geoinformatice 38 // 2.4 Národní zdroje geodat 39 // 2.4.1 Data poskytovaná Českým úřadem // zeměměřickým a katastrálním 39 // 2.4.2 ArcČR 500 41 // 2.4.3 Další tematická data 43 // 2.5 Mezinárodní zdroje geodat 42 // 2.5.1 OpenStreetMap 42 // 2.5.2 Natural Earth Data 43 // 2.5.3 US. Geological Survey (USGS) 43 // 2.5.4 ArcGIS Living Atlas 44 // 2.5.5 Evropská environmentální agentura 44 // 2.5.6 Další geodata 44 // III. Kartografická zobrazení 45 // 3.1 Kartografická zobrazení 46 // 3.1.1 Kartografické zkreslení 46 // 3.1.2 Dělení zobrazení 48 // 3.1.3 Přehled vybraných zobrazení 52 // 3.1.4 Zobrazení z elipsoidu 53 // 3.1.5 Dvě
hlavní zobrazení používaná v ČR 53 // 3.2 Volba kartografického zobrazení 54 // 3.2.1 Účel a měřítko mapy 54 // 3.2.2 Tvar, velikost a poloha území 55 // 3.2.3 Další faktory 56 // 3.2.4 Zobrazení pro Česko 57 // Kartografická zobrazení v ArcGIS 57 // Kartografická zobrazení v QGIS 61 // Kartografická zobrazení v OCAD 62 // Databáze souřadnicových systémů 63 // Práce se zobrazeními v dalších programech 63 // IV. Polohopis 65 53.8 Výběr a kombinace metod // 4.1 Figurální značky 66 znázornění výškopisu 119 // 4.2 Liniové značky 69 Vizualizace výškopisu v ArcGIS 120 // 43 Areálové značky 71 Vizualizace výškopisu v QGIS 123 // 4.4 Tvorba značkového klíče 72 Vizualizace výškopisu v OCAD 124 // 4.5 Značkový klíč vybraných prvků polohopisu 73 Další volně dostupné programy 125 // 4.5.1 Povrch 73 VI. Metody tematické kartografie 127 // 4.5.2 Hydrografie 74 6.1 Přehled metod 128 // 4.53 Dopravní infrastruktura 75 6.1.1 Kartodiagramy 128 // 4.5.4 Hranice 76 6.1.2 Intenzitní barvy 133 // 4.5.5 Zástavba a sídla 77 6.1.3 Metoda teček 139 // Tvorba značkového klíče v ArcGIS 78 6.1.4 Povrchy 140 // Tvorba vlastního písma jako základu 6.1.5 Anamorfní mapy 142 // značkového klíče 83 6.1.6 Kombinace metod 144 // Tvorba značkového klíče v QGIS 86 Tematické mapy v ArcGIS 144 // Tvorba značkového klíče v OCAD 90 Tematické mapy v QGIS Tematické mapy v OCAD 147 154 // V. Výškopis 97 6.2 Volba metody 154
// 5.1 Nadmořská výška a výškové 63 Klasifikace dat 156 // souřadnicové systémy 98 6.3.1 Manuální klasifikace dat 157 // 5.1.1 Nadmorská výška 98 6.3.2 Rovnoměrné intervaly 157 // 5.1.2 Důležitost výškového systému 98 6.3.3 Definování šířky intervalu 157 // 5.13 Problém průběhu geoidu 99 6.3.4 Metoda kvantilů 157 // 5.1.4 Problém jedné mořské hladiny 99 6.3.5 Metoda přirozených zlomů 159 // 5.1.5 Výškové systémy 99 6.3.6 Geometrické intervaly 159 // 5.1.6 Jednotky pro určování výšek 5.2 Zdroje a metody získání 100 6.3.7 Metoda směrodatné odchylky 159 // výškopisných dat 100 VII. Kartografická generalizace 161 // Data pro reprezentaci a vizualizaci výškopisu 101 7.1 Metody kartografické generalizace 164 // Práce s výškopisnými daty v ArcGIS 102 7.1.1 Abstrakce 164 // Práce s výškopisnými daty v QGIS 103 7.1.2 Výběr 165 // Práce s výškopisnými daty v OCAD 104 7.1.3 Generalizace kvantitativních // 53 Metody znázornění výškopisu 105 a kvalitativních charakteristik 166 // 5.3.1 Výškové body a kóty 105 7.1.4 Geometrická generalizace 167 // 5.3.2 Orografické čáry 106 7.1.5 Kresba přes míru 169 // 5.3.3 Vrstevnice 106 7.1.6 Posun 169 // 5.3.4 Barevná hypsometrie 108 7.2 Harmonizace 169 // 5.3.5 Šrafy 114 73 Generalizace jednotlivých prvků mapy 171 // 5.3 6 Stínování 115 7.3.1 Krajinný kryt - vegetace a vodní plochy 171 // 5.3.7 Skalní kresba 118 I.3.2 Vodní toky 171 // 733 Hranice 171
// 73.4 Silnice a železnice 171 // 7.3.5 Zástavba a sídla 171 // 73-6 Generalizace výškopisu 172 // 7.3.7 Generalizace popisu 174 // Generalizace v ArcGIS 174 // Generalizace v QGIS 179 // Generalizace v OCAD 181 // VIII. Barvy 185 // 8.1 Reprezentace barev v počítačové grafice 186 // 8.1.1 Barevný model RGB 186 // 8.1.2 Barevný model CMYK 186 // 8.1.3 Barevné modely HSV a HSL 187 // 8.1.4 Aby bílá bílá byla: barevné prostory, // převody barev, kalorimetrie a další 187 // 8.2 Vnímání a působení barev 189 // 8.3 Barvy na mapách 191 // 8.4 Barevná schémata a stupnice 192 // 8.4.1 Barevná schémata 192 // Kde vybrat barvy 193 // 8.4.2 Barevné stupnice 194 // Kde vzít barvy 198 // Vlastní barvy v RGB, HSV a CMYK 198 // Z barvy do černobílé 199 // Není černá jako černá 200 // Barvy v ArcGIS 200 // Barvy v QGIS 201 // Barvy v OCAD 202 // IX. Písmo a popis 205 // 9.1 Písmo 206 // 9.1.1 Příklady písem ve světě 207 // 9.1.2 Anatomie a parametry písma 209 // 9.1.3 Písmo v počítači 214 // Kde vzít písma? 215 // 9.1.4 Charakteristiky vybraných druhu písma 216 // 9.2 Popis mapy 220 // 9.2.1 Psaní geografických názvů 220 // 9.2.2 Standardizace geografických jmen // na území Česka 223 // Databáze geografických jmen 223 // 9.3 Výběr písma 224 // 9.4 Umísťování popisu 226 // 9.4.1 Popis figurálních prvků 226 // 9.4.2 Popis liniových prvků 228 // 9.4.3 Popis plošných prvků 229 // 9.4.4 Zkracování popisků 230
Písmo a popisky v ArcGIS 230 // Písmo a popisky v QGIS 235 // Písmo a popisky v OCAD 236 // 9.5 Sazba delších textů 237 // 9.5.1 Řádky, sloupce a odstavce 237 // 9.5.2 Hladká sazba 238 // X. Design map 241 // 10.1 Základní principy vizuálního designu 242 // 10.2 Prvky mapového listu 245 // 10.2.1 Rozměr mapového listu 245 // 10.2.2 Název mapy 246 // 10.23 Hlavní a vedlejší mapové pole 246 // 10.24 Legenda 247 // 10.2.5 Mapové sítě a rám mapy 248 // 10.2.6 Směrovka 250 // 10.2.7 Měřítko 250 // 10.2.8 Tiráž 251 // 10.2.9 Další prvky mapového listu 251 // 10.3 (Nejen) designové zásady obecně 251 // 10.4 Mapové styly 257 // Mapový list a jeho prvky v ArcGIS 259 // Mapový list a jeho prvky v QGIS 263 // Mapový list a jeho prvky v OCAD 265 // XI. Tisk map 269 // 11.1 Příprava mapových výstupů 270 // 11.1.1 Pracovní postup tvorby mapy 270 // 11.1.2 Rozložení tiskového výstupu 272 // 11.13 Formáty mapových výstupů 272 // 11.1.4 Zpracování tiskových dat (RIP) 273 // 11.1.5 Materiály pro tisk 274 // 11.2 Techniky tisku map 274 // 11.2.1 Ruční kresba 275 // ?.2.2 Dřevořez 275 // 10.2.3 Mědiryt 276 // 10.2.4 Litografie 276 // 10.2.5 Ofset 277 // 11.2.6 Digitální tisk 279 // 11.2.7 Sítotisk 280 // 11.2.8 Další tiskové techniky 281 // 11.3 Zpracovatelské práce 281 // Export mapových výstupů z ArcGIS 283 // Export mapových výstupů z QGIS 284 // Export mapových výstupů z OCAD 285 // Příprava tiskovin pro falcování
a vazbu 285 // XII. Mapy na webu 289 // 12.1 Klasifikace elektronických map 290 // 12.2 Mapy na webu 291 // 12.3 Specifika kartografické tvorby // pro elektronické mapy 293 // ArcGIS Online 294 // Webové mapy v QGIS 296 // OCAD Internet map 298 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC