Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017
328 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-210-8870-2 (brožováno)
ISBN 978-80-210-8871-9 (online ; pdf)
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 477
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 293-316, bibliografické odkazy a rejstřík
Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414-1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie, práva a propagandy..
Český a částečně latinský text, anglické resumé
001471434
Obsah // PŘEDMLUVA...7 // ÚVOD ...9 // Stav bádání...9 // Otázky ...21 // Prameny...25 // DIPLOMACIE...29 // Pozdněstředověká diplomacie...29 // Řádová a polsko-litevská diplomacie a poselstva...31 // Písemnosti diplomacie...38 // Poselstva velmistra a řádu...42 // Jan z Wallenrode...52 // Petr Wormditt...57 // Jan Abezier ...61 // Kaspar Schuwenpflug...65 // Jindřich Holt...71 // Podporovatelé, sympatizanti a právní experti...73 // Poselstva polského krále a litevského velkoknížete ...81 // Mikuláš ???...88 // Ondřej Laskarzyc ...92 // Jakub z Kurdwanowa...99 // Pavel Wlodkowic ...102 // Dva polští rytíři - Jan z Tuliszkowa a Záviš Černý z Garbowa ..109 // Podporovatelé, sympatizanti a právní experti...115 // Dary od poselstva...118 // Ubytování a finanční náklady poselstev...121 // Komunikace mezi poselstvy a rozhodovacími centry ...131 // PRÁVO ...140 // Arbitráž do kostnického koncilu ...141 // Brodnické příměří a jeho prodloužení...146 // Osoba arbitra, formy arbitráže a alternativní návrhy ...156 // Předmět sporu ...173 // PROPAGANDA...182 // Kázání ...184 // Šíření pomluv a letáková kampaň ...188 // Spor o christianizaci Zmudi ...194 // Reductio Graecorum...209 // ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ...216 // PŘÍLOHA: SOUPIS TEXTŮ ...221 // Významnější rukopisy ...222 // Kvestie, traktáty, dobrozdání, polemiky ...225 // Žaloby a žalobní články {articuli, propositiones)...240 // Návrhy řešení
sporu {oblationes)...269 // Promluvy a kázání {orationes, sermones) ...274 // Polské a řádové letáky ...282 // SUMMARY ...288 // SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY...293 // Seznam použitých archivních fondů ...293 // Digitální kopie rukopisů ...294 // Seznam vydaných pramenů ...294 // Seznam literatury...298 // Zkratky...316 // JMENNÝ A MÍSTNÍ REJSTŘÍK ...319
(OCoLC)1035444482
cnb002969773

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC