Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
216 stran, xii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2747-9 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2417-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2418-3 (online ; epub)
Pod názvem: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
Obsahuje bibliografii na stranách 200-210 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001471452
Obsah // Úvod ...H // 1 Dezinfekce a sterilizace // Eva Kozáková ...12 // 1.1 Dezinfekce ...12 // 1.1.1 Typy dezinfekce...12 // 1.1.2 Zásady provádění dezinfekce...14 // 1.1.3 Standardy pro nakládání a manipulaci // s dezinfekčními přípravky...15 // 1.1.4 Dezinfekční řád...15 // 1.1.5 Příprava dezinfekčního roztoku...16 // 1.1.6 Dezinfekce jednotlivých materiálů ve zdravotnictví...17 // 1.2 Sterilizace...18 // 1.2.1 Předsterilizační příprava...18 // 1.2.2 Metody sterilizace ...20 // 1.2.3 Uložení vysterilizovaného materiálu...21 // 1.2.4 Kontrola účinnosti sterilizačního procesu...21 // 1.2.5 Zajištění sterilních pomůcek pro ošetřovací jednotku...22 // 1.2.6 Zásady manipulace se sterilním materiálem...22 // 1.3 Nozokomiální nákazy a bariérový režim v nemocnici ...22 // 1.3.1 Nozokomiální nákazy...22 // 2 Nemocniční lůžko // Eva Veverková...32 // 2.1 Speciální lůžka...32 // 2.2 Pomocná zařízení lůžka...34 // 2.3 Úprava lůžka ...36 // 3 Hygienická péče // Eva Veverková...39 // 3.1 Hygienická péče ...39 // 3.2 Celková koupel imobilního pacienta ...40 // 3.3 Mytí vlasů...40 // 3.4 Očista pacienta po defekaci na lůžku ...41 // 3.5 Péče o dutinu ústní ...41 // 4 Polohování pacientů // Eva Veverková...43 // 4.1 Cíle polohování ...43 // 4.2 Zásady změn poloh, polohování pacientů...43 // 4.3 Polohování ...44 // 4.4 Správná poloha...44 // 4.5 Změny polohy ...45 // 4.6 Plán polohování
...45 // 5 // 4.7 Dělení poloh ...45 // 4.8 Bezpečná manipulace s pacientem...49 // 5 Imobilizační (hypokinetický) syndrom // Eva Veverková...51 // 5.1 Příčiny imobilizačního syndromu...51 // 5.2 Stupně imobility...51 // 5.3 Projevy ...51 // 5.3.1 Pohybový systém...51 // 5.3.2 Kardiovaskulární systém ...52 // 5.3.3 Respirační systém...52 // 5.3.4 Urogenitální systém...53 // 5.3.5 Gastrointestinální trakt...53 // 5.3.6 Nervový systém...53 // 5.4 Prevence...54 // 6 Bazálni stimulace // Eva Veverková...55 // 6.1 Pojetí konceptu...55 // 6.2 Stimulace vnímání a její význam ...56 // 6.3 Iniciální dotek ...56 // 6.4 Stimulace pacientů...56 // 6.5 Zásady pro práci s konceptem bazálni stimulace ... 58 // 7 Odpočinek a spánek // Eva Veverková...59 // 7.1 Význam spánku ...59 // 7.2 Fáze spánku...59 // 7.3 Biorytmy ...60 // 7.4 Poruchy spánku ...61 // 7.4.1 Insomnie (nespavost)...61 // 7.4.2 Poruchy dýchání vázané na spánek...61 // 7.4.3 Hypersomnie (nadměrná spavost)...62 // 7.4.4 Poruchy rytmu spánku a bdění (cirkadiánní rytmus)...62 // 7.4.5 Poruchy vázané na usínání, event, na probouzení...63 // 7.4.6 Abnormální pohyby vázané na spánek ...63 // 7.4.7 Další poruchy spánku...64 // 7.5 Odpočinek ...64 // 8 Základní hodnotící škály v ošetřovatelské praxi // Eva Veverková...65 // 8.1 Hodnocení soběstačnosti a denních aktivit...65 // 8.2 Hodnotící škála kognitivních poruch a demence ...65 // 8.3
Hodnocení patických nálad v geriatrii ...66 // 8.4 Hodnotící škála demence...66 // 8.5 Hodnotící škála stavu vědomí ...66 // 8.6 Hodnocení bolesti...68 // 8.6.1 Akutní bolest...68 // 8.6.2 Chronická bolest...69 // 8.7 Hodnocení nutričního stavu...70 // 6 // 9 Obvazové materiály a techniky // Eva Veverková...72 // 9.1 Význam obvazové techniky...72 // 9.2 Zásady obvazové techniky ...72 // 9.3 Účel obvazové techniky...73 // 9.4 Dělení obvazů podle použitého materiálu ...73 // 9.5 Bandáž dolních končetin ...76 // 10 Rány // Eva Veverková...78 // 10.1 Ošetření ran ...79 // 10.2 Hojení ran...80 // 10.3 Fáze hojení rány ...80 // 10.4 Metody hojení ran...81 // 10.4.1 Suché hojení...81 // 10.4.2 Vlhké hojení...81 // 10.5 Débridement (toaleta rány)...84 // 11 Dekubity // Eva Veverková...86 // 11.1 Faktory vzniku dekubitů ...86 // 11.2 Prevence vzniku dekubitů ...87 // 11.3 Léčba dekubitů...88 // 11.4 Opruzenina - intertrigo...88 // 12 Nové metody léčby ran // Lucie Dolejší...90 // 12.1 Ultrazvukový čistič ...90 // 12.2 Podtlaková terapie...90 // 12.2.1 Instilační podtlaková terapie...92 // 13 Základní chirurgická terminologie // Eva Veverková...93 // 13.1 Příprava sterilního stolku...93 // 13.2 Převaz rány...94 // 13.3 Chirurgické inštrumentárium...95 // 14 Neinvazivní monitorování fyziologických funkcí // Eva Veverková...99 // 14.1 Vědomí ...?0 // 14.1.1 Hodnocení stavu vědomí...101 // 14.1.2
Krátkodobé poruchy vědomí...102 // 14.1.3 Dlouhodobé poruchy vědomí...102 // 14.2 Dýchání (respirace) ...?2 // 14.2.1 Vyšetření dýchacího systému...103 // 14.3 Saturace krve kyslíkem (Sp02)...?9 // 14.4 Krevní tlak ...HO // 14.4.1 Měření krevního tlaku...? // 14.5 Sledování pulzu ...?6 // 14.6 Tělesná teplota...?9 // 7 // 14.6.1 Měření tělesné teploty...121 // 14.7 Monitorování hmotnosti a výšky pacientů...123 // 15 Elektrokardiogram // Eva Veverková...124 // 15.1 Vznik a průběh signálu ...125 // 15.2 Přehled používaných svodů...125 // 16 Léčivé přípravky, opioidy // Eva Kozáková ...132 // 16.1 Manipulace s léky ...132 // 16.2 Léky...134 // 16.2.1 Výroba léků...135 // 16.2.2 Identifikace léků ...136 // 16.2.3 Skladování léků...136 // 16.2.4 Lékové formy...138 // 16.2.5 Účinky léků...139 // 16.2.6 Farmakokinetika...140 // 16.2.7 Faktory ovlivňující účinek léku...140 // 17 Bolest // Eva Veverková...141 // 17.1 Akutní bolest...142 // 17.2 Chronická bolest...142 // 17.2.1 Nádorová bolest...143 // 17.2.2 Nociceptivní bolest...143 // 17.2.3 Neuropatická bolest...144 // 17.2.4 Psychogenní bolest...144 // 17.3 Faktory ovlivňující vnímání bolesti...145 // 17.4 Hodnocení bolesti...145 // 17.5 Cesty podávání analgetik...145 // 17.6 Farmakoterapie v léčbě bolesti...145 // 17.7 Placebo a jeho postavení v léčbě bolesti...149 // 17.8 Intervenční techniky v léčbě bolesti...150 // 17.9 Implantabilní
porty v léčbě chronické bolesti ...150 // 17.10 Akupunktura a alternativní techniky v léčbě bolesti ...151 // 18 Enterální a parenterální výživa, strava nemocných // Eva Veverková...152 // 18.1 Malnutrice ...153 // 18.2 Zhodnocení nutričního stavu pacienta ...154 // 18.3 Enterální výživa ...155 // 18.3.1 Možnosti podání enterální výživy...155 // 18.3.2 Druhy enterální výživy ...158 // 18.3.3 Komplikace enterální výživy...159 // 18.4 Parenterální výživa ...159 // 18.5 Podávání stravy nemocným, dietní terapie...161 // 18.5.1 Definice základních pojmů...161 // 18.5.2 Objednávání, přeprava a podávání stravy pacientům...162 // 8 // 18.5.3 Dietoterapie...164 // 18.5.4 Výživa kojence ...166 // 19 Aplikační cesty léků a jejich vliv na absorpci léčiva // Eva Kozáková ...167 // 19.1 Podávání léků per os (ústy) ...168 // 19.1.1 Faktory ovlivňující vstřebání léčiv podaných ústy...168 // 19.1.2 Bezpečné podávání léčiv per os...168 // 19.1.3 Metodika podávání léků per os...169 // 19.1.4 Specifika při podávání léků per os...170 // 19.2 Podávání léků sublingválně (pod jazyk) ...171 // 19.3 Podávání léků per rectum (do konečníku) ...171 // 19.3.1 Metodika podávání léků per rectum...172 // 19.4 Podávání léků na kůži...172 // 19.4.1 Metodika aplikace a manipulace s léky určenými // pro aplikaci na kůži...173 // 19.5 Podávání léků do oka ...173 // 19.6 Podávání
léků do ucha ...175 // 19.7 Podávání léků nazálně (do nosu)...175 // 19.8 Podávání léků per vagmom (do pochvy) ...175 // 19.9 Podávání léků inhalačné (do dýchacích cest)...176 // 20 Aplikace injekcí // Eva Kozáková ...177 // 20.1 Aplikace intradermálních injekcí ...180 // 20.2 Aplikace subkutánních injekcí...182 // 20.2.1 Aplikace inzulínů...183 // 20.2.2 Terapie antikoagulačními preparáty...187 // 20.3 Aplikace intramuskulárních injekcí...190 // 20.3.1 Aplikace do středního sedacího svalu...191 // 20.3.2 Aplikace do velkého sedacího svalu...191 // 20.3.3 Aplikace do čtyřhlavého stehenního svalu ...191 // 20.3.4 Aplikace do čtyřhlavého stehenního svalu // (m. quadriceps femoris)...192 // 20.3.5 Aplikace do oblasti deltového svalu ...192 // 20.3.6 Příprava i.m. injekce...192 // 20.3.7 Metodika aplikace i.m. injekce...193 // 20.3.8 Specifika při podávání i.m. injekcí...193 // 20.3.9 Komplikace při aplikaci i.m. injekcí...194 // 20.3.10 Kontraindikace i.m. injekcí...195 // 20.3.11 Ředění léků a výpočet dávky léku ...195 // Seznam zkratek ...197 // Literatura ...200 // Rejstřík...211 // Souhrn ...216 // Summary...216 // 9
cnb003074239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC