Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Cherm, 2018
243 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86370-66-8 (brožováno)
"Kniha vychází k 80. výročí autorova úmrtí"--Rub titulní stránky
Obsahuje bibliografii na stranách 213-232, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001471459
Úvod 15 // Ke struktuře knihy 19 // Téma práce v kontextu oboru 21 // Zkoumané učební texty literárního vzdělávání 23 // I. DÍLO KARLA ČAPKA V UČEBNÍCH TEXTECH PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (1918-2018) 27 // 1. Sekundární literatura ve vztahu k prezentaci Čapkova díla v učebních textech 29 // 1.1 Kritické a odborné přijetí Čapkova díla v letech 1918-1948 30 // 1.2 Úsilí o „definitivní zhodnocení“ po roce 1989 32 // 1.3 Autoritativní metatexty období 1948-1989: Nikolskij, Fučík a Matuška 33 // 1.4 k odborné recepci Čapkova díla // v letech 1948-1989 36 // 1.5 Odborná čapkovská literatura po roce 1989 38 // 1.6 Vztah odborné recepce a učebních textů po roce 1989 39 // 1.7 Texty biografické literatury ve světle jejich didaktické využitelnosti 41 // 2. Dílo Karla Čapka v proměnách kurikula a pojetí literární výchovy 44 // 2.1 Období 1918-1948 44 // 2.2 Období 1948-1989 45 // 2.3 Situace po roce 1989 50 // 3. Čapkova románová tvorba v učebních textech // pro střední školy a výzvy k její interpretaci 51 // 3.1 Továrna na Absolutno (1922): nad metodickým aparátem k jedné čítankové ukázce 51 // 3.2 Krakatit (1924): redukovaná mnohovýznamovost 53 // 3.2.1 Žánrová charakteristika 53 // 3.2.2 Interpretace románu 54 // 3.2.3 Učebnicový vyklad 56 // 3.2.4 Román v čítankách 57 // 3.3 „Noetická trilogie“ 60 // 3.3.1 Hordubal (1933): redukce na vztahové drama 61 // 3.3.2 Povětroň (1934): nejopomíjenější román noetické trilogie 65 // 3.3.3 Obyčejný život (1934): riziko redukce na beletrizovanou esej 69 // 3.3.4 Čapkovy autorské komentáře. // Čapkova Doslovu a redukce polytematičnosti „noetické trilogie“ 72 // 3.4 Válka s Mloky (1936): poetika díla zastřená kontextem 77 // 3.5 První parta (1937): střetnutí realismu, podobenství a nasládlého optimismu 83 //
3.6 Život a dílo skladatele Foltýna (1939): neukončenost textu jako výzva interpretaci 85 // 4. Ostatní žánry autorovy tvorby v učebních textech 86 // 4.1 Povídka 86 // 4.2 Drama 89 // 4.2.1 R.U.R.: převažující redukce na idylizující závěr 91 // 4.3 Novinářské žánry, eseje a další díla mimo uvedené předcházející kategorie // 5. Závěrečné zhodnocení prezentace Čapkova díla v učebních textech 98 // 5.1 Prezentace autora a jeho díla v souvislosti s problematikou kánonu 98 // 5.2 Výklad Čapkova díla v učebnicích 101 // 5.3 Metodický aparát: otázky, úkoly a náměty k činnostem 106 // 5.4 Prezentace Čapkova díla v jednotlivých obdobích: shrnutí 111 // 1918-1948 lil // 1948-1989 112 // 1989-2018 113 // II. HLEDÁNÍ PŘÍSTUPU K FORMATIVNÍMU POTENCIÁLU NARATIVNÍ FIKCE KARLA ČAPKA 115 // 6. Východiska návrhu v teorii interpretace 117 // 6.1 Interpretace mezi dílem, čtenářem, autorským záměrem a kontextem 117 // 6.2 Meze interpretace, nadinterpretace a použití textu. Intencionálni, symptomatické a adaptivní čtení 120 // 6.3 Redukce a krize interpretace jako téma literárního vzdělávání 122 // 6.4 „Didaktická“ interpretace s formativním zřetelem 125 // 7. Formativní potenciál narativní fikce v kontextu současných koncepcí literárního vzdělávání 128 // 7.1 Hodnota četby literatury jako východisko koncepce literárního vzdělávání 128 // 7.2 Formativní potenciál narativní fikce a paradigmata současného literárního vzdělávání 131 // 7.3 Faktografické, inovativní a interaktivní pojetí literárního vzdělávání 133 // Vymezení přístupu k formativnímu potenciálu narativní fikce 135 // 8.1 Formativní a didaktický potenciál literárního textu 135 // 8.2 Antropologický, existenciálni a kognitivní rozměr zkušenosti s narativní fikcí 137 //
8.3 Psychologický rozměr zkušenosti s narativní fikcí 139 // 9. Formativní potenciál Čapkovy narativní fikce 142 // 9.1 Fascinující zkušenost tvorby fikce jako východisko 142 // 9.2 Originalita a přitažlivost Čapkova díla 143 // 9.3 Významotvorná aktivita a čtenářská přístupnost Čapkova stylu 144 // 9.4 Díla první a druhé řady 146 // 9.5 Problémy a otázky Čapkova díla 147 // 9.6 Reflexe formativního potenciálu literatury, tvorby a fikce v díle Karla Čapka 149 // 9.7 Morální a etický rozměr Čapkovy narativní fikce 153 // 9.8 Vybrané rétorické prostředky Čapkovy narativní fikce 157 // 9.8.1 Normalizace událostí 157 // 9.8.2 Přístupy ke koncům Čapkových děl 160 // 9.9 Metoda zvětšeniny jako metoda literárního vzdělávání 162 // Doporučení pro pedagogickou teorii a praxi 166 // Doporučení k podobě studijních textů k dílu Karla Čapka 168 // Studijní vydání děl klasiků s metodickým materiálem 169 // Návrh na žánrové výbory inspirované výborem z prózy Karla Čapka 171 // Otázka „úvodového textu“ do studia Čapkova díla 172 // Impulsy k dalším výzkumům 173 // Summary 175 // Jmenný rejstřík 179 // Poznámky 183 // Použitá literatura 213 // Primární literatura 213 // Učební texty 214 // Sekundární literatura věnovaná životu a dílu Karla Čapka 218 // Ostatní sekundární literatura 224 // PRÍLOHY 233 // Příloha číslo 1: Hallerovy slohové čítanky 234 // Příloha číslo 2: Metodický aparát ke hře // Ze života hmyzu v Zásobníku textů a otázek // Věry Martinkové 239 // Příloha číslo 3: Žánrové rozdělení díla Karla Čapka 240 Příloha číslo 4: Grafická znázornění čítankových ukázek podle žánrů po roce 1989 ...243
(OCoLC)1085392452
cnb003057836

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC