Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Jubilejní sborník
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
238 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-4027-3 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4075-4 (online ; pdf)
Vydáno k 60. narozeninám Jiřího Šubrta
Obsahuje bibliografii na stranách 226-238 a bibliografické odkazy
Kniha, která vychází k životnímu jubileu sociologa Jiřího Šubrta, představuje odbornou práci tohoto autora v její mnohotvárné šíři a specifických podobách. Na stránkách publikace dostávají prostor články příležitostné povahy, vzpomínky, recenze, rozsáhlé přehledové stati i krátké texty publikované v různých dobách a souvislostech. Kniha je formálně rozčleněna do třech částí: první obsahuje příspěvky k dějinám sociologie; druhá představuje autora jako osobnost, která se během posledních desetiletí aktivně zapojovala do organizování odborných diskusí na nejrůznějších úrovních; třetí část zahrnuje texty, které reprezentují obor historické sociologie. Nakladatelská anotace..
Popsáno podle tištěné verze
001471485
Obsah // Úvodem 7 // I. ? dějinám sociologie 9 // Émile Durkheim a česká sociologie: Ke 100. výročí úmrtí // významného francouzského sociologa 10 // Hynek Jeřábek: Slavné sociologické výzkumy (1899-1949) 18 // „Vox populi“ nebo „opinion publique“? Veřejné mínění jako sociálně // historický fenomén 24 // Čeněk Adamec a počátky výzkumu veřejného mínění v Čechách 32 // Sociálněvědní archiv v Kostnici a jeho přínos pro rekonstrukci teorie // sociálního jednání 48 // O koncepci, která předznamenala teorii rozšířené mysli, a o jejím // významu pro sociálněvědní teorii 54 // Marek Nohejl: Lebenswelt a každodennost v sociologii // Alfreda Schütze: Pojednání o východiscích fenomenologické sociologie 67 // Lewis A. Coser, sociolog, který „rehabilitoval“ konflikt. // Ke stému výročí narození významného amerického sociologa 71 // Eduard Urbánek: role, charakter a doba 76 // Návštěva Thomase Luckmanna v Praze 86 // Edward A. Tiryakian v Praze 89 // Neobyčejný život a dílo Richarda Junga se uzavřely 91 // II. ? dobovým diskusím 95 // Lubomír Mlčoch, Pavel Machonin, Milan Sojka: Ekonomické a společenské // změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled) 96 // Karel Müller: Industriálni zdroje, ekonomický růst a sociální změna 102 // Jsou národní sociologické společnosti v krizi? 106 // Lokální, regionální a globální sociologie 113 // Miloslav Petrusek:
Společnosti pozdní doby 115 // Svetový sociologický kongres v Jokohamč 120 // Jak porozumět kultuře v kontextu soudobé sociální teorie? 122 // Jiří Bystřický a kol.: Mediální moderna: Studie ? soudobým formám // de-abstrakce a mediality 139 // III. Na téma historické sociologie 143 // Osobní identita a čas 144 // O umírání a smrti. ? českému vydání knihy Norberta Eliáše // O osamělosti umírajících 148 // Ani pokrok, ani zmar: Minulý přelom století lidé víc prožívali 155 // Oborové studium historické sociologie na Fakultě humanitních studií // Univerzity Karlovy v Praze 158 // Historická sociologie jako integrovaná společenská věda. ? úmrtí // Jaroslava Krejčího (Jiří Šubrt, Martin Sochman) 161 // From the Past to the Present and towards Possible Futures: The Collected // Works of Norbert Elias (Zpráva o konferenci) 169 // Miloš Havelka: Ideje - dějiny - společnost: Studie ? historické // sociologii vědění 173 // Koncepty, které by měly zajímat historickou sociologii 178 // František Znebejánek: Sociologie konfliktu 195 // Kým jsme? A kam patříme? Dějiny versus paměť 207 // Rozhovor Karla Černého s Jiřím Šubrtem (namísto závěru) 212 // Literatura 226
(OCoLC)1085386861
cnb003055892

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC