Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019
165 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-4285-7 (brožováno)
ISBN 9788024642970 (ebook)
ISBN 8024642972 (ebook)
Studia philologica Pragensia
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně anglický text, anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001471507
Obsah // Úvodem ... 7 // Dědeček ... 9 // Korejská stopa... 11 // A. Český jazyk a literatura ... 14 // I. Výuka českého jazyka v zahraničí ... 14 // II. Čeština v zemi asijského tygra ... 17 // III. O bázových principech výběru gramatického učiva ... 21 // IV. Otázka, zejména pádová, nejen vc výuce cizinců ... 25 // V. Sémantika a výklad slovesného vidu... 29 // VI. O čem vypovídají české předložky? ... 33 // VII. Kompenzační strategie ve výuce Češtiny pro cizince... 38 // B. Bohemistyka ... 42 // Vlil. Mediační jazyk ve výuce češtiny pro cizince ... 42 // W. Jedem do Cechách: ? nahrazování jmenných koncovek genitivu lokálem... 46 // X. Sel do světa na zkušenou... 51 // XI. Divil se babiččinu důchodu ... 53 // XII. Ten film by 1(a) pohádka ... 55 // XIII. ? početnosti morfologických variant v Češtině... 57 // C. Varia ... 61 // XIV. ? prezentaci české deklinace j inojazyčným mluvčím... 61 // XV. O obtížnosti českého skloňování z pohledu j inojazyčných mluvčích ... 76 // XVI. Variantnost tvarosloví jmen a výuka češtiny pro cizinec ... 82 // XVII. Analogie ve výuce Češtiny pro cizince... 91 // XVIII. ? užíváni českých číslovek a Číselných výrazů // (se zřetelem ? češtině jako cizímu jazyku) ... 99 // XIX. Předložky pro a r« v současné češtinč ...108 // XX. Characteristics and Usage of Czech Prepositions ... 113 // XXI. ? jednomu aspektu evropanství a světovosti češtiny...129
// XXII. Morfologická forma a její význam ...141 // XXIII. Jazyková chyba a práce s ní v jazykovém vyučování ...145 // Summary ...163 // Publikační činnost v letech 2016-2018 ...164
cnb003079394

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC