Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019
165 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-4285-7 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4297-0 (e-kniha)
Studia philologica Pragensia
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s jiným než českým mateřským jazykem. Opírá se o dlouholetou praxi pedagogickou i výzkumnou, výsledky pozorování a teoretické hodnoticí výstupy zakládá na bohatém příkladovém materiálu. Zkušenost kontaktu bohemisty s jinojazyčným prostředím potvrzuje nejen pracovním stykem se zahraničními studenty na domovské akademické půdě, ale také autentickými poznatky získanými při několikaletém výzkumném pobytu v Jižní Koreji.Autor uspořádal vybrané stati do oddílů podle místa jejich časopiseckého publikování (Český jazyk a literatura a polský časopis Bohemistyka); třetí oddíl jsou Varia. Knihu uvedl vstupním slovem, stručně charakterizujícím motivaci a okolnosti vzniku projektu. Dvě krátké beletrizující vsuvky naznačují, že jde o práci v jistém smyslu bilanční – a současně určenou širšímu okruhu zájemců.Publikaci doplňuje anglické resumé a autorská bibliografie 2016–2018..
Částečně anglický text, anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001471507
Úvodem ...7 // Dědeček ...9 // Korejská stopa...11 // A. Český jazyk a literatura ...14 // I. Výuka českého jazyka v zahraničí ...14 // II. Čeština v zemi asijského tygra ...17 // III. O bázových principech výběru gramatického učiva ...21 // IV. Otázka, zejména pádová, nejen vc výuce cizinců ...25 // V. Sémantika a výklad slovesného vidu...29 // VI. O čem vypovídají české předložky? ...33 // VII. Kompenzační strategie ve výuce Češtiny pro cizince...38 // B. Bohemistyka ...42 // Vlil. Mediační jazyk ve výuce češtiny pro cizince ...42 // W. Jedem do Čechách: K nahrazování jmenných koncovek genitivu lokálem...46 // X. Sel do světa na zkušenou...51 // XI. Divil se babiččinu důchodu ...53 // XII. Ten film by 1(a) pohádka ...55 // XIII. ? početnosti morfologických variant v Češtině...57 // C. Varia ...61 // XIV. ? prezentaci české deklinace j inojazyčným mluvčím...61 // XV. O obtížnosti českého skloňování z pohledu j inojazyčných mluvčích ...76 // XVI. Variantnost tvarosloví jmen a výuka češtiny pro cizinec ...82 // XVII. Analogie ve výuce Češtiny pro cizince...91 // XVIII. ? užíváni českých číslovek a Číselných výrazů (se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku) ...99 // XIX. Předložky pro a r« v současné češtině ...108 // XX. Characteristics and Usage of Czech Prepositions ...113 // XXI. K jednomu aspektu evropanství a světovosti češtiny...129 // XXII. Morfologická forma a její význam ...141 // XXIII. Jazyková chyba a práce s ní v jazykovém vyučování ...145 // Summary ...163 // Publikační činnost v letech 2016-2018 ...164
cnb003079394

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC