Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Pasparta, [2019]
157 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-88290-14-8 (brožováno) ISBN !978-80-88163-30-5 (chyb.)
Terminologické slovníky
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001471562
OBSAH // Úvod... // 1. Děti se specifickými poruchami učení Kamila BALHAROVÁ // 1.1 Co se skrývá pod diagnózou...7 // 1.2 Jak integrovat do běžné školy...9 // 1.3 Co dítě zvládne samo, s čím potřebuje pomoci...9 // 1.4 Příklady z praxe...13 // 2. Žák s ADHD...21 // Markéta DOBIÁŠOVÁ // 2.1 ADHD - čtyři písmena budící rozruch...21 // 2.2 Jak funguje mozek s ADHD...22 // 2.3 Základní pilíře efektivní integrace dítěte // s ADHD do běžné základní školy...23 // 2.4 Metody efektivní integrace dítěte s ADHD do běžné základní školy ... 24 // 2.5 Řešení konkrétních školních problémů dětí s ADHD...29 // 3. Dítě s narušenou komunikační schopností...32 // Hana VÁCLOVÁ // 3.1 Diagnóza narušená komunikační schopnost...32 // 3.2 Jak dítě integrovat do běžné školy...35 // 3.3 Kazuistika...43 // 4. Žák s poruchou autistického spektra...47 // Lenka BITTMANNOVÁ // 4.1 Co se skrývá za diagnózou...48 // 4.2 Šikana u dětí s PAS...51 // 4.3 Co může pomoci v procesu začlenění dítěte s PAS // do třídního kolektivu a jako prevence šikany...53 // 4.4 Doporučené přístupy ve vzdělávání žáků s PAS...56 // 4.5 PAS a mýty s nimi spojené...58 // 5. Nadané děti a žáci - možnosti jejich identifikace a rozvoje ve škole ... 62 Šárka PORTEŠOVÁ // 5.1 Jak definovat nadané žáky...62 // 5.2 Být nadaným dítětem, žákem, studentem...63 // 5.3 Nadaní předškoláci...64 // 5.4 Nadaní školáci...68 // 5.5 Vývojové disharmonie...72 // 5.6 Rizikové skupiny nadaných žáků...74 // 5.7 Koncept dvojí výjimečnosti...74 // 5.8 Specifické vzdělávací potřeby nadaných žáků // a možnosti jejich naplňování...74 // ?? // 6. Žák s mentálním postižením...78 // LENKA MICHALÍKOVÁ // 6.1 Co se skrývá pod diagnózou mentální postižení...78 //
6.2 Integrace dítěte s mentálním postižením mezi běžnou populaci...79 // 6.3 Kazuistika...85 // 7. Dítě se sluchovým postižením...90 // Tereza HRADILOVÁ // 7.1 Co se skrývá pod diagnózou sluchové postižení...90 // 7.2 Integrace/inkluze dítěte se sluchovým postižením do škol hlavního // vzdělávacího proudu...92 // 7.3 Základní rozdíly mezi žáky s kochleárním implantátem a žáky, // kteří využívají slúchadla...96 // 7.4 A pár důležitých bodů na závěr...97 // 8. Žák se zrakovým postižením...105 // Jana JANKOVÁ // 8.1 Základní kategorizace zrakových vad...105 // 8.2 Mýty o zrakových vadách...107 // 8.3 Do školy se nám přihlásil žák se zrakovým postižením. // Kdo nám poradí?...?8 // 8.4 Konkrétní postupy práce se žáky se zrakovým postižením...109 // 8.5 Spolupráce s rodinou...117 // 8.6 Jak připravovat žáka se zrakovým postižením // na budoucí povolání?...li7 // 8.7 Příklady z praxe...118 // 9. Specifika edukace dětí s tělesným postižením // v předškolním a školním věku...121 // Helena KOČOVÁ a Lenka JUŘÍKOVÁ // 9.1 Vymezení kategorie tělesného postižení...121 // 9.2 Integrační/inkluzivní proces v MŠ...122 // 9.3 Kazuistika dítěte s SMA a jeho integrace v církevní MŠ Lipenská, // České Budějovice...125 // 9.4 Specifika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u SMA // a svalových dystrofií...126 // 9.5 Specifika vzdělávacího procesu u dětí s tělesným postižením...133 // 10. Žák s poruchou chování a emocí...140 // Marta ŠTRINCLOVÁ // 10.1 Co se skrývá pod diagnózou...140 // 10.2 Klasifikace poruch chování a emocí...142 // 10.3 „A proč se tak chová?“ aneb Příčiny poruch chování a emocí...144 // 10.4 Dítě s poruchou chování a emocí v běžné škole...147 // Závěr ...I57
(OCoLC)1085392945
cnb003065404

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC