Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
223 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0620-2 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2687-3 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 186-216, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001471666
Předmluva 9 // Úvod 10 // 1 Východiska k managementu ošetřování ran 12 // 1.1 Chronické rány a klasifikační systémy 16 // 1.2 Hojení ran 18 // 1.3 Faktory ovlivňující hojení ran 19 // 1.4 Kvalita života pacienta s chronickou ránou - dotazník Wound-QoL 27 // 2 Léčba a ošetřování chronických ran 30 // 2.1 Lokální léčba ran, TIME management 31 // 2.2 Základní zásady léčby ran 36 // 2.3 Antiseptika a krytí ran 38 // 2.4 Pokročilá léčba ran (advanced wound therapy) 42 // 2.5 Klinická praxe a interdisciplinární spolupráce v léčbě chronických ran 46 // 3 Posouzení rány (assessment) 48 // 3.1 Systematické posouzení pacienta s chronickou ránou 48 // 3.2 Lokální charakteristiky rány 50 // 3.3 Zhodnocení laboratorních parametrů a zobrazovacích vyšetření 57 // 3.4 Posuzování průběhu hojení rány // s využitím hodnoticích/měřicích nástrojů a akronymů 60 // 3.5 Dokumentace rány 64 // 4 Management bolesti u chronických ran 66 // 4.1 Konceptuálni model bolesti u pacientů s chronickou ránou 66 // 4.2 Typy bolesti a příčiny jejího vzniku u pacientů s chronickou ránou 67 // 4.3 Posouzení bolesti u pacientů s chronickou ránou 69 // 4.4 Management bolesti u pacientů s chronickou ránou 70 // 4.5 Problematika bolesti při chronických ranách // v ošetřovatelském výzkumu 74 // 5 Management léčby a ošetřování dekubitů 76 // 5.1 Faktory související se vznikem dekubitů 78 // 5.2 Predikce rizika vzniku dekubitů 81 // 5.3 Management prevence a terapie dekubitů 82 // 6 Management léčby a ošetřování ulcus cruris 85 // 6.1 Komplexní klinické posouzení pacienta s ulcus cruris 90 // 6.2 Management léčby a ošetřování venózních ulceraci 95 // 6.3 Management léčby a ošetřování arteriálních ulceraci 98 //
6.4 Evidence based practice - moderní obvazové materiály, kompresivní terapie 98 // 7 Management léčby a ošetřování diabetické ulcerace 101 // 7.1 Klasifikace diabetické ulcerace 102 // 7.2 Posuzování a diagnostika diabetické ulcerace 105 // 7.3 Management léčby a ošetřování pacienta s diabetickou ulceraci 110 // 7.4 Moderní přístupy v léčbě diabetické ulcerace 116 // 7.5 Evidence based practice a diabetická ulcerace 117 // 7.6 Prevence diabetické ulcerace a reulceraci 118 // 8 Management léčby a ošetřování maligní rány 122 // 8.1 Posuzování při maligní ráně, posuzovací nástroje 123 // 8.2 Management symptomů maligní rány 126 // 8.3 Management výživy/nutriční management 131 // 8.4 Dopad maligní rány na pacienta, rodinu a ošetřující personál 131 // 8.5 Edukace profesionálů v problematice managementu péče // o pacienta s maligní ránou 132 // 9 Rányjako následek nerealizované a zanedbané péče 134 // 9.1 Analýza vzniku ran z nerealizované a zanedbané péče 134//9.2 Rizikové faktory, příčiny vzniku a projevy ran // z nerealizované a zanedbané péče 136 // 9.3 Doporučení pro management prevence ran // z nerealizované a zanedbané péče 138 // 10 Vybrané výzkumné studie ? problematice chronických ran 143 // 10.1 Monitorování hojení rány u pacienta s dehiscencí operační rány // po laparotomii - kazuistika 143 // 10.1.1 Cíl 143 // 10.1.2 Metodika 143 // 10.1.3 Výsledky 144 // 10.1.4 Interpretace a diskuze 148 // 10.1.5 Závěr 151 // 10.2 Výzkumná studie vlivu edukace na prevenci a péči // o syndrom diabetické nohy, diabetické ulcerace 151 // 10.2.1 Cíle a výzkumné problémy 152 // 10.2.2 Charakteristika výzkumného souboru 153 // 10.2.3 Metodika 156 // 10.2.4 Výsledky 158 // 10.2.5 Interpretace a diskuze 161 // 10.2.6 Závěr 167 //
11 Mezinárodní organizace v managementu ran 169 // 11.1 Evropská společnost pro léčbu ran (European wound management association, EWMA) 169 // 11.2 Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European pressure ulcer advisory panel, EPUAP) 173 // Příloha 1: Hodnocení efektivity (úspěšnosti) edukačních intervencí-dotazník pro pacienta 176 // Příloha 2: Záznam realizace edukace pacientů se syndromem diabetické nohy 180 // Seznam zkratek 182 // Seznam literatury a odkazů 186 // Rejstřík 217 // Souhrn 223 // Summary 223 // 7
cnb003077355

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC