Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : SAP, Slovak Academic Press, [2018]
167 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-89607-67-9 (brožováno)
Obsahuje vlastní recenzi
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 145-162
001472837
OBSAH // PREDHOVOR...7 // 1 KLIMAKTÉRIUM...8 // 1.1 KLIMAKTÉRIUM - DEFINÍCIA...8 // 1.2 PERIMENOPAUZA, POSTMENOPAUZA...9 // 1.3 TERMINOLÓGIA... 10 // 1.4 KLINICKÉ PRÍZNAKY DEFICITU ESTROGÉNOV... 13 // 1.5 VAZOMOTORICKÉ PRÍZNAKY... 15 // 1.6 DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI V PERI MENOPAUZE A POSTMENOPAUZE.22 // 1.7 MOŽNOSTI TERAPIE NEŽIADUCICH PRÍZNAKOV PERIMENOPAUZY A // POSTMENOPAUZY...23 // 1.7.1 HORMONÁLNA LIEČBA...24 // 1.7.2 FORMY HORMONÁLNEJ SUBSTITÚCIE...27 // 1.7.3 NEHORMONÁLNA TERAPIA...30 // ZÁVER...31 // 2 ZDRAVIE A KVALITA ŽIVOTA ŽIEN V KLIMAKTÉRIU...33 // 2.1 KLIMAKTÉRIUM...33 // 2.2 ZDRAVIE ŽIEN...34 // 2.3 KVALITA ŽIVOTA ŽIEN...40 // 2.4 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O ŽENU V KLIMAKTÉRIU...42 // 2.5 CIEĽ...44 // 2.6 METODIKA VÝSKUMU...45 // 2.7 SPRACOVANIE VÝSLEDKOV...45 // 2.8 ANALÝZA VÝSLEDKOV...47 // 2.9 DISKUSIA...56 // ZÁVER...59 // 3 HODNOTIACE NÁSTROJE POUŽÍVANÉ NA HODNOTENIE KVALITY ŽIVOTA // ŽIEN V OBDOBÍ KLIMAKTÉRIA A MENOPAUZY...62 // 3.1 METODOLÓGIA...62 // 3.2 VÝSLEDKY...63 // ZÁVER...88 // 4 ŽIVOTOSPRÁVA ŽIEN V KLIMAKTÉRIU...89 // 4.1 ÚVOD...89 // 4.2 METODOLÓGIA... 105 // 4.3 CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNEJ VZORKY... 105 // 5 // 4.4 VÝSLEDKY A DISKUSIA... 106 // ZÁVER... 112 // 5 POHYBOVÁ AKTIVITA ŽIEN Y OBDOBÍ KLIMAKTÉRIA... 114 // 5.1 ÚČINKY POHYBU NA ORGANIZMUS... 115 // 5.2 ODPORÚČANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V OBDOBÍ KLIMAKTÉRIA.. 117 // 5.3 INKONTINENCIA... 117 // 5.3.1 PREVALENCIA... 118 // 5.3.2 MOŽNOSTI
LIEČBY INKONTINENCIE MOČU V KLIMAKTÉRIU. 119 // 5.3.3 POHYBOVÁ LIEČBA INKONTINENCIE A BEHAVIORÁLNE POSTUPY. 119 // 5.3.4 ROZDELENIE TERAPEUTICKÝCH POSTUPOV V ZÁVISLOSTI OD TYPU // INKONTINENCIE... 122 // 5.4 OSTEOPORÓZA... 124 // 5.4.1 PREVALENCIA OSTEOPORÓZY... 125 // 5.4.2 MOŽNOSTI LIEČBY... 125 // 5.5 OBEZITA, KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA, DIABETES MELLITUS. 132 // 5.5.1 OBEZITA... 132 // 5.5.2 KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA V KLIMAKTÉRIU... 135 // 5.5.3 ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA... 138 // 5.5.4 VARIXY DOLNÝCH KONČATÍN... 141 // 5.5.5 DIABETES MELLITUS... 142 // BIBLIOGRAFIA... 145 // RECENZIE... 163 // KONTAKTY NA AUTOROV... 166 // POĎAKOVANIE... 167 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC