Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2017
637 stran : ilustrace ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4643-5 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Obsahuje rejstřík
České a anglické resumé
001472838
Stručný obsah: Obecná část // 1 Zásady a organizace dětské přednemocniční a urgentní péče (Jana Šeblová, Jitka Dissou) // 1.1 Urgentní medicína, systémy urgentní péče a mezinárodní // kontext // 1.2 Urgentní příjem // 1.3 Ostatní složky terénní péče o dětského pacienta v České // republice a návaznost na nemocniční péči // 1.4 Charakteristiky akutní a urgentní péče v dětském věku.. // 2 Anatomické a fyziologické odlišnosti dětského věku // související s urgentní péčí (Vladimír Mixa) // 2.1 Oběhový systém // 2.2 Dýchací systém // 2.3 Vylučovací systém // 2.4 Játra // 2.5 Centrální nervový systém // 2.6 Termoregulace // 3 Základy farmakologie v dětské urgentní medicíně (Vladimír Mixa, Petr Pavlíček) // 3.1 Sedace a analgezie // 3.2 Svalová relaxancia // 3.3 Inhalační anestetika // 3.4 Intravenózni anestetika // 3.5 Lokální anestetika // 3.6 Podpora srdeční činnosti // 3.7 Volumová terapie // 3.8 Antihistaminika, antialergické léky // 4 Základní propedeutické postupy (Vladimír Mixa, Jana Šeblová) // 4.1 Oxygenoterapie // 4.2 Zajištění dýchacích cest // 4.3 Umělá plicní ventilace 76 // 4.4 Cévní přístupy 78 // 4.5 Alternativní cesty pro podání léčiv 89 // 4.6 Imobilizace a transport dětí 90 // 5 Schéma přijetí dítěte na urgentní příjem, nízkoprahový a vysokoprahový příjem, triáž (Jitka Dissou) 93 // 5.1 Dětský urgentní příjem 94 // 5.2 Schéma přijetí dětského pacienta na dětský urgentní příjem 95 // 6 Základní propedeutika vyšetřování dítěte v urgentní péči (Pavel Heinige) 99 // 6.1 Úvod do propedeutiky dětské urgentní medicíny 99 // 6.2 Klinické vyšetření 101 // 6.3 Monitorace vitálních funkcí 119 // 6.4 Základní laboratorní vyšetření 121 // 6.5 Zobrazovací vyšetření 123 //
Speciální část // 7 Dopravní nehoda (Pavel Heinige) 130 // 7.1 Definice, charakteristika 130 // 7.2 Mechanismus úrazu 130 // 7.3 Závažnost stavu, anamnéza, klinické vyšetření 134 // 7.4 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 137 // 7.5 Směrování transportu 142 // 7.6 Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu 144 // 7.7 Konzilia, zobrazovací metody 145 // 7.8 Hospitalizace 147 // 8 Kraniotrauma (Pavel Heinige, Martin Prchlík) 151 // 8.1 Definice, charakteristika a popis stavu 151 // 8.2 Rozdělení a enologie kraniotraumat 152 // // 8.3 Diferenciální diagnóza 152 // 8.4 Anamnéza 153 // 8.5 Fyzikální vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 153 // 8.6 Zajištění a léčba pacienta s kraniotraumatem v přednemocniční neodkladné péči 156 // 8.7 Směrování transportu 158 // 8.8 Centrální příjem 159 // 8.9 Hospitalizace 160 // 9 Úrazy obličeje - oko, nos, zuby (Jitka Dissou, Peter Lux) 162 // 9.1 Definice 162 // 9.2 Typy poranění obličeje jako celku 162 // 9.3 Poranění oka 163 // 9.4 Poranění nosu 163 // 9.5 Poranění zubů, čelistí 163 // 9.6 Etiologie 164 // 9.7 Anamnestické údaje 164 // 9.8 Příznaky v rámci přednemocniční neodkladné péče 164 // 9.9 Vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 165 // 9.10 Diferenciální diagnóza 165 // 9.11 Ošetření, léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 165 // 9.12 Vyšetření/náběry na centrálním příjmu 166 // 9.13 Terapie na centrálním příjmu 166 // 9.14 Hospitalizace 167 // 10 Poranění hrudníku (Martin Prchlík, Pavel Heinige) 168 // 10.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 168 // 10.2 Etiologie poranění hrudníku, anamnestické údaje 170 // 10.3 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 170 // 10.4 Diferenciální diagnóza 171 //
10.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 172 // 10.6 Poznámky k dalšímu ošetření a transportu 173 // 10.7 Opatření v rámci převzetí dítěte s podezřením na poranění hrudníku na centrálním příjmu 173 // 10.8 Co s pacientem dál 175 // 11 Úrazy páteře (Pavel Heinige, Martin Prchlík, Tomáš Pešl) 178 // 11.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 178 // 11.2 Etiologie, anamnestické údaje 179 // 11.3 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 179 // 11.4 Diferenciální diagnóza 180 // 11.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 180 // 11.6 Poznámky k dalšímu ošetření a transportu 182 // 11.7 Vyšetření a péče o pacienta v rámci centrálního příjmu 182 // 11.8 Co s pacientem dál 182 // 12 Úrazy břicha (Martin Prchlík, Pavel Heinige) 185 // 12.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 185 // 12.2 Etiologie, anamnestické údaje 185 // 12.3 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 186 // 12.4 Diferenciální diagnóza 187 // 12.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 187 // 12.6 Poznámky k dalšímu ošetření a transportu 188 // 12.7 Opatření v rámci převzetí dítěte s podezřením na poranění břicha na centrálním příjmu 188 // 12.8 Co s pacientem dál 190 // 13 Úrazy končetin - fraktury, luxace (Jitka Dissou, Kateřina Fabichová) 194 // 13.1 Definice, charakteristika a popis stavu 194 // 13.2 Etiologie, anamnestické údaje 195 // 13.3 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 195 // 13.4 Diferenciální diagnóza 195 // 13.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 196 // 13.6 Poznámky k dalšímu ošetření a transportu 196 // 13.7 Vyšetření na centrálním příjmu 196 //
13.8 Schéma další péče na centrálním příjmu včetně konzilií a diagnostických metod 197 // 13.9 Hospitalizace 198 // 14 Polytrauma (Martin Prchlík, Pavel Heinige, Dana Hechtová) 200 // 14.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 200 // 14.2 Mechanismy úrazu u dětí 202 // 14.3 Diferenciální diagnóza 203 // 14.4 Prvotní zhodnocení závažnosti stavu, odběr anamnézy, klinické vyšetření na místě úrazu 205 // 14.5 Ošetření, zajištění a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 207 // 14.6 Opatření po předání pacienta do nemocnice 215 // 14.7 Vstupní odběry u pacienta se závažným úrazem 217 // 14.8 Konzilia, zobrazovací metody 217 // 14.9 Co s pacientem dál 218 // 15 Popáleninový úraz v dětském věku (Robert Zajíček) 222 // 15.1 Úvod a fáze popáleninového traumatu 222 // 15.2 Přednemocniční péče o dítě s termickým úrazem 223 // 16 Tonutí (Jakub Jonáš) 233 // 16.1 Definice stavu 233 // 16.2 Klinický obraz tonutí 234 // 16.3 Diferenciální diagnostika 234 // 16.4 První pomoc 235 // 16.5 Postupy v rámci přednemocniční neodkladné péče 235 // 16.6 Péče na urgentním příjmu 236 // 17 Cizí těleso v dýchacích cestách (Jitka Dissou, Júlia Miklošová) 239 // 17.1 Definice stavu 239 // 17.2 Etiologie 239 // 17.3 Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 240 // 17.4 Diferenciální diagnóza 241 // 17.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 241 // 17.6 Vyšetření v rámci centrálního příjmu 241 // 17.7 Hospitalizace 242 // 18 Cizí těleso v trávicím traktu (Pavel Heinige) 243 // 18.1 Definice, charakteristika a popis stavu 243 // 18.2 Etiologie, anamnestické údaje 244 // 18.3 Příznaky 245 // 18.4 Diferenciální diagnóza 245 // 18.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 246 //
18.6 Směrování transportu 246 // 18.7 Vyšetření v rámci centrálního příjmu 247 // 18.8 Hospitalizace 248 // 19 Podezření na týrané nebo zneužívané dítě (Dana Hechtová) 251 // 19.1 Definice, charakteristika a popis stavu 251 // 19.2 Syndrom třeseného dítěte 252 // 19.3 Diferenciální diagnostika 253 // 19.4 Syndrom týraného dítěte u větších dětí 255 // 19.5 Právní aspekty jevu 255 // 20 Pokousání psem (Dana Hechtová) 257 // 20.1 Jak postupovat při poranění psem 258 // 21 Uštknutí hadem (Olga Černá) 260 // 21.1 Definice 260 // 21.2 Patofyziologie 260 // 21.3 Klinické příznaky 261 // 21.4 Terapie 261 // 22 Kousnutí hmyzem (Olga Černá) 262 // 22.1 Definice 262 // 22.2 Blanokřídlí (Hymenoptera) 262 // 22.3 Komáři (Culicidae) 263 // 22.4 Klíště obecné (Ixodesricinus) 264 // 22.5 Blechy, štěnice 264 // 22.6 Veš dětská (Pediculuscapitis) 265 // 23 Bolesti hlavy (Jitka Dissou) 266 // 23.1 Definice 266 // 23.2 Etiologie, anamnestická data 266 // 23.3 Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 267 // 23.4 Diferenciální diagnóza 267 // 23.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče, transport 268 // 23.6 Vyšetření, náběry a schéma další péče v rámci centrálního příjmu 268 // 23.7 Hospitalizace 269 // 24 Dušnost (Jitka Dissou, Alexandra Lehovcová) 270 // 24.1 Teoretické podklady 271 // 24.2 Vyšetření v rámci přednemocniční péče a urgentních příjmů 272 // 24.3 Terapie, léčebný postup 274 // 24.4 Etiologie respiračních obtíží, diferenciální diagnóza 275 // 25 Sufokace (Jitka Dissou) 276 // 25.1 Definice 276 // 25.2 Etiologie 276 // 25.3 Anamnestická data 277 // 25.4 Příznaky // 25.5 Vyšetření 277 // 25.6 Diferenciální diagnóza 277 // 25.7 Terapie 211 //
26 Kašel, stridor (Jitka Dissou, Alexandra Lehovcová) 278 // 26.1 Kašel 278 // 26.2 Stridor 281 // 27 Bolest, otok krku (Jitka Dissou, Lucia Staníková) 285 // 27.1 Definice, charakteristika stavu 285 // 27.2 Etiologie, anamnestické údaje 285 // 27.3 Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 286 // 27.4 Diferenciální diagnóza bolestí v krku 286 // 27.5 Diferenciální diagnóza otoku krku zevně 287 // 27.6 Ošetření, léčba, transport v přednemocniční neodkladné péči 293 // 27.7 Vyšetření a náběry, konzilia na centrálním příjmu 294 // 27.8 Hospitalizace 294 // 28 Bolest v oblasti ucha a nosu (Michal Jurovčík) 296 // 28.1 Bolest otogenního původu 296 // 28.2 Bolest oblasti nosu 300 // 29 Bolest na hrudi (Pavel Vojtovič) 302 // 29.1 Definice a charakteristika 302 // 29.2 Klasifikace bolesti na hrudi 303 // 29.3 Diagnostický postup 307 // 29.4 Léčba bolesti na hrudi 309 // 30 Palpitace (Jan Janoušek) 312 // 30.1 Definice a charakteristika 312 // 30.2 Patofyziologie 313 // 30.3 Dokumentace srdečního rytmu při palpitacích 313 // 30.4 Etiologie palpitaci 313 // 30.5 Diagnostická kritéria 314 // 30.6 Akutní léčba 315 // 30.7 Další postup 316 // 30.8 Dlouhodobá léčba 316 // 30.9 Komplikace 316 // 31 Cyanóza (Pavel Vojtovič) 318 // 31.1 Definice 318 // 31.2 Etiologie cyanózy 318 // 31.3 Diagnostický postup 323 // 32 Bolest kloubů, končetin, zad, neúrazová (Pavel Heinige) 328 // 32.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 328 // 32.2 Etiologie, diferenciální diagnóza, anamnestické údaje 329 // 32.3 Vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 333 // 32.4 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 334 // 32.5 Vyšetření, náběry, konziliárni a pomocná vyšetření v rámci centrálního příjmu 334 // 32.6 Hospitalizace 334
33 Bolest, otok skrota, genitálu (Pavel Heinige, Martin Prchlík, Martin Fajt) 337 // 33.1 Charakteristika a popis stavu obecně 337 // 33.2 Diferenciální diagnóza 337 // 33.3 Anamnéza a fyzikální nález v přednemocniční neodkladné péči 343 // 33.4 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 344 // 33.5 Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu 345 // 33.6 Další postup, hospitalizace 345 // 34 Otok dolních končetin, povšechný otok (Pavel Heinige, Martin Fajt) 347 // 34.1 Dehnice, charakteristika a popis stavu 347 // 34.2 Etiologie, anamnestické údaje 348 // 34.3 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 348 // 34.4 Diferenciální diagnóza 349 // 34.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 353 // 34.6 Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu 353 // 34.7 Hospitalizace pacienta s otoky 354 // 35 Poruchy vědomí (Jitka Dissou, Jana Šeblová) 360 // 35.1 Definice 360 // 35.2 Etiologie 362 // 35.3 Diferenciální diagnostika 362 // 35.4 Vyšetření a anamnestická data 363 // 35.5 Terapie 363 // 36 Kolapsový stav (Jitka Dissou, Jana Šeblová) 365 // 36.1 Definice 365 // 36.2 Etiologie 365 // 36.3 Diferenciální diagnostika kolapsových stavů a synkop 366 // 36.4 Vyšetření pacienta 366 // 36.5 Transport pacienta a přijetí na urgentní příjem 367 // 36.6 Hospitalizace 367 // 37 Křeče (Jitka Dissou, Jana Šeblová) 369 // 37.1 Definice 369 // 37.2 Etiologie 370 // 37.3 Typy křečí 370 // 37.4 Diferenciální diagnostika 370 // 37.5 Vyšetření včetně anamnestických údajů 371 // 37.6 Terapie 371 // 38 Horečka (Václav Vobruba) 373 // 38.1 Definice a charakteristika 373 // 38.2 Patofyziologie 373 // 38.3 Způsob měření teploty 374 // 38.4 Etiologie horečky 374 // 38.5 Diagnostická kritéria 376 // 38.6 Léčba 377 // 38.7 Komplikace 378 //
39 Hypotermie (Václav Vobruba) 380 // 39.1 Definice hypotermie 380 // 39.2 Patofyziologie hypotermie 380 // 39.3 Klinický obraz 382 // 39.4 Diagnostika 382 // 39.5 Léčba 383 // 39.6 Léčebná hypotermie 384 // 40 Alergie, anafylaxe (Olga Černá) 385 // 40.1 Definice 385 // 40.2 Patofyziologie 386 // 40.3 Klinické projevy anafylaxe 388 // 40.4 Vyšetření 388 // 40.5 Diferenciální diagnostika 389 // 40.6 Terapie 389 // 40.7 Následná péče 391 // 41 Bolesti břicha (Pavel Heinige) 393 // 41.1 Definice, charakteristika a popis stavu 393 // 41.2 Diferenciální diagnóza 394 // 41.3 Anamnestické údaje 397 // 41.4 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 398 // 41.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 400 // 41.6 Směrování transportu 401 // 41.7 Vyšetření a náběry v rámci centrálního příj mu 401 // 41.8 Další péče na centrálním příjmu, konzilia a diagnostické metody 402 // 41.9 Hospitalizace 404 // 42 Zvracení (Pavel Heinige, Martin Fajt) 406 // 42.1 Definice, charakteristika a popis stavu 406 // 42.2 Diferenciální diagnóza 407 // 42.3 Etiologie, anamnestické údaje 411 // 42.4 Vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 412 // 42.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče .412 // 42.6 Poznámky k dalšímu ošetření a transportu 413 // 42.7 Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu 413 // 42.8 Hospitalizace 414 // 43 Průjem (Pavel Heinige) 416 // 43.1 Definice a charakteristika 416 // 43.2 Etiologie a anamnéza 417 // 43.3 Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 418 // 43.4 Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu nebo // příjmové ambulance 420 // 43.5 Hospitalizace, léčba průjmového onemocnění 421 //
44 Krvácení z konečníku a krev ve stolici u dětí (Richard Škába, Lucie Poš) 424 // 44.1 Novorozenci 424 // 44.2 Kojenci 426 // 44.3 Batolata a předškolní věk 427 // 44.4 Školní děti a dospívající 428 // 45 Dysurie, anurie, hematurie (Jitka Dissou, Peter Lux) 431 // 45.1 Definice 431 // 45.2 Etiologie 432 // 45.3 Anamnestické údaje 432 // 45.4 Příznaky v rámci přednemocniční neodkladné péče 432 // 45.5 Vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 433 // 45.6 Diferenciální diagnóza 433 // 45.7 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 434 // 45.8 Vyšetření, náběry a léčba na centrálním příjmu 434 // 45.9 Hospitalizace 434 // 46 Dysmenorea (Jitka Dissou, Kateřina Fabichová) 435 // 46.1 Definice 435 // 46.2 Etiologie primární dysmenorey 435 // 46.3 Anamnestické údaje svědčící pro primární dysmenoreu 436 // 46.4 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 436 // 46.5 Diferenciální diagnóza 437 // 46.6 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 437 // 46.7 Vyšetření v rámci centrálního příjmu 438 // 46.8 Schéma další péče na centrálním příjmu 438 // 46.9 Další postup, hospitalizace 438 // 47 Neprospívání u kojenců a batolat (Václav Vobruba) 439 // 47.1 Definice neprospívání 439 // 47.2 Patofyziologie 440 // 47.3 Klinický obraz 440 // 47.4 Etiologie a diferenciální diagnostika 440 // 47.5 Laboratorní vyšetření 441 // 47.6 Terapie 441 // 48 Dehydratace, metabolický rozvrat (Václav Vobruba) 443 // 48.1 Dehydratace 443 // 48.2 Hypernatremie 448 // 48.3 Hyponatremie 450 // 48.4 Hypokalemie 452 // 48.5 Hyperkalemie 454 // 48.6 Poruchy acidobazické rovnováhy 456 // 49 Žloutenka (Václav Vobruba) 459 // 49.1 Úvod 459 // 49.2 Metabolismus bilirubinu 460 // 49.3 Klinický obraz 460 // 49.4 Etiologie 460 // 49.5 Diagnostika 462 // 49.6 Léčba 463 //
49.7 Hyperbilirubinemie u novorozence 464 // 50 Kožní projevy a léze, exantém, krvácívé projevy na kůži (Jana Hercogová) 466 // 50.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 466 // 50.2 Etiologie, anamnestické údaje 466 // 50.3 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 468 // 50.4 Diferenciální diagnóza 470 // 50.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče . 471 // 50.6 Poznámky k dalšímu ošetření a transportu 471 // 50.7 Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu 471 // 50.8 Schéma další péče na centrálním příjmu včetně konzilií a diagnostických metod 471 // 50.9 Co s pacientem dál 471 // 51 Úpal, úžeh (Pavel Heinige) 473 // 51.1 Definice, charakteristika a popis stavu 473 // 51.2 Patofyziologie 473 // 51.3 Diferenciální diagnóza 474 // 51.4 Anamnéza 475 // 51.5 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 475 // 51.6 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 476 // 51.7 Směrování transportu 477 // 51.8 Vyšetření v rámci centrálního příjmu 477 // 51.9 Hospitalizace 478 // 52 Intoxikace (Petr Pavlíček) 480 // 52.1 Definice a vymezení poj mu 480 // 52.2 Etiologie a anamnéza 480 // 52.3 Klinické příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 481 // 52.4 Diferenciální diagnostika 483 // 52.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 483 // 52.6 Centrální příjem 483 // 53 Otrava oxidem uhelnatým (Petr Pavlíček) 487 // 53.1 Definice a vymezení pojmu 487 // 53.2 Etiologie a anamnéza 488 // 53.3 Klinické příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 488 // 53.4 Diferenciální diagnostika 489 // 53.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 489 // 53.6 Transport 490 // 53.7 Centrální příjem 490 //
54 Abúzus alkoholu a návykových látek (Petr Pavlíček) 492 // 54.1 Abúzus alkoholu 492 // 54.2 Abúzus návykových látek 494 // 55 Akutní psychóza, akutní stavy v dětské psychiatrii (Zlata Baraníková) 497 // 55.1 Definice a charakteristika 497 // 55.2 Přístup k dětskému psychiatrickému pacientovi 497 // 55.3 Psychiatrický nález v rámci naléhavé péče 498 // 55.4 Etiopatogeneze 499 // 55.5 Poruchy psychického vývoje 499 // 55.6 Terapie v pedopsychiatrii 502 // 56 Kardiopulmonální resuscitace (Jana Djakow, Daniel Blažek, Jana Šeblová) 508 // 56.1 Úvod do problematiky 508 // 56.2 Zhodnocení stavu kriticky nemocného nebo poraněného dítěte. Základní postup při známkách respiračního a oběhového selhání - prevence zástavy dechu a oběhu 514 // 56.3 Základní neodkladná resuscitace dětí (Paediatric Basic Life Support - PBLS) 525 // 56.4 Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem 531 // 56.5 Rozšířená neodkladná resuscitace dětí (Paediatric Advanced Life Support) 534 // 56.6 Léky používané při resuscitaci a iniciální léčbě kriticky nemocného dítěte 541 // 56.7 Poresuscitační péče 544 // 56.8 Operační středisko zdravotnické záchranné služby a resuscitace 546 // 56.9 Etické aspekty resuscitace dítěte 547 // 57 Resuscitace a podpora poporodní adaptace novorozence (Jana Djakow, Daniel Blažek) 550 // 57.1 Příprava 551 // 57.2 První zhodnocení novorozence 553 // 57.3 Resuscitace novorozence 554 // 57.4 Transport a poresuscitační péče 563 // 57.5 Etické úvahy 564 // 58 Překotný porod (Jana Djakow, Daniel Blažek) 566 // 58.1 Definice, incidence, příčiny a rizikové faktory 566 // 58.2 Příznaky překotného porodu 567 // 58.3 Porodní doby během překotného porodu a základní opatření neodkladné pomoci, probíhá-li porod mimo zdravotnické zařízení 567 //
59 Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení (Tomáš Zaoral, Jan Blatný, Václav Vobruba, Slavo Nosál, Dušan Raffaj, Karel Cvachovec, Vladimír Černý) 573 // 59.1 Definice život ohrožujícího krvácení 574 // 59.2 Doporučení 575 // Přílohy // 60 Diferenciální diagnostika na podkladě klinických a laboratorních příznaků (Václav Vobruba) 582 // 61 Laboratorní vyšetření (Jana Barcalová, Václav Vobruba) 604
cnb002963145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC