Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Plzeň : Západočeská univerzita ; Brno : Masarykova univerzita, 2018
vi, 197 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-261-0811-5 (Západočeská univerzita ; brožováno)
ISBN 978-80-210-9050-7 (Masarykova univerzita ; brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 176-1956 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001472848
Obsah // I. ČÁST ARCHEOLOGICKÁ (L. Čapek - K. Těsnohlídková) // 1. Úvod ... 3 // 2. Stav poznání hrnčířské výroby, její specializace a organizace ... 5 // 3. Interdisciplinární výzkum středověké keramiky ... 9 // 3.1. Historie, ikonografie a dějiny umění ... 9 // 3.2. Etnografie a tradiční výroba tzv. lidové keramiky ... 11 // 3.3. Keramická etnoarcheologie a antropologie ... 13 // 3.4. Současná keramická výroba ... 14 // 3.5. Experimentální archeologie ... 14 // 3.6. Přírodovědné metody ... 17 // 3.7. Kvantifikace a statistika ... 18 // 3.8. Dokumentační techniky (3D skenování a makrofotografie) ... 21 // 4. Technologie hrnčířské výroby ... 23 // 4.1. Získávání a příprava suroviny a její skladování ... 25 // 4.2. Formování a povrchová úprava ... 32 // 4.2.1. Formovací techniky ... 33 // 4.2.2. Formování dna ... 40 // 4.2.3. Otočné podložky a hrnčířské kruhy ... 41 // 4.2.4. Tvarování okrajů ... 47 // 4.2.5. Funkční aplikace ... 49 // 4.2.6. Aplikace výzdoby ... 49 // 4.2.7. Drobné hrnčířské nástroje ... 51 // 4.3. Sušení ... 51 // 4.4. Úpravy povrchu před výpalem či tzv. prvním výpalem ... 54 // 4.5. Výpal ... 56 // 4.5.1. Teplota výpalu ... 59 // 4.5.2. Změny v keramické hmotě během výpalu ... 59 // 4.5.3. Atmosféra a způsob výpalu ... 62 // 4.5.4. Vypalovací zařízení ... 64 // 4.5.5. Otevřený a uzavřený výpal ... 64 // 4.5.6. Výpal v ohništi a v milíři ... 65
4.5.7. Hrnčířské pece ... 67 // III // Obsah // 7.2. Spektrální metody ... 147 // 7.2.1. Úvod ... 147 // 7.2.2. Princip metody ... 147 // 7.2.3. AAS - Atomová absorpční spektrometrie ... 148 // 7.2.4. OES - Optická emisní spektrometrie ... 149 // 7.2.5. Příklady využití metod ... 150 // 7.3. Hmotnostní spektrometrie ... 150 // 7.3.1. Úvod ... 150 // 7.3.2. Princip metody ... 150 // 7.3.3. LA-ICP-MS ... 152 // 7.3.4. Příklady využití metody ... 152 // 8. Fyzikálně-chemické metody ... 154 // 8.1. Optická mikroskopie ... 154 // 8.1.1. Úvod ... 154 // 8.1.2. Princip metody ... 154 // 8.1.3. Příprava vzorku ... 156 // 8.1.4. Příklady využití metody ... 156 // 8.2. Skenovací elektronová mikroskopie a mikroanalýza ... 158 // 8.2.1. Úvod...158 // 8.2.2. Princip metody...158 // 8.2.3. Příprava vzorku...159 // 8.2.4. Příklady využití metody...160 // 8.3. Infračervená spektroskopie ... 161 // 8.3.1. Úvod ... 161 // 8.3.2. Princip metody ... 161 // 8.3.3. Příprava vzorku ... 162 // 8.3.4. Příklady využití metody ... 162 // 8.4. Ramanova spektroskopie ... 162 // 8.4.1. Úvod ... 162 // 8.4.2. Princip metody ... 162 // 8.4.3. Příprava vzorku ... 163 // 8.4.4. Příklady využití metody ... 164 // 8.5. Metody založené rentgenové fluorescenci ... 164 // 8.5.1. Úvod ... 164 // 8.5.2. Princip metody ... 164 // 8.5.3. Typy spektrometrů ... 165 // 8.5.4. Problematika kalibrace ... 167 // V // Obsah // 4.5.7.1. Jednokomorovépece ... 72
4.5.7.2. Dvoukomorové pece ... 75 // 4.5.8. Palivo ... 77 // 4.6. Úpravy nádob po výpalu ... 80 // 4.7. Skladování na export ... 80 // 5. Export-import keramiky a distribuční okruhy ... 82 // 6. Archeologická deskripce keramiky se zaměřením na keramické třídy a studium // technologických znaků (keramický kód) ... 87 // 6.1. Keramické třídy a skupiny ... 89 // 6.1.1. Určování keramických tříd ... 91 // 6.2. Rozšířený makroskopický popis technologických znaků ... 96 // 6.2.1. Stopy spojené se složením keramické hmoty ... 97 // 6.2.2. Stopy po formování na stěnách nádob ... 98 // 6.2.3. Stopy na vnitřních stěnách nádob ... 102 // 6.2.4. Stopy technik sloužící ? úpravě tloušťky stěn nádob ... 108 // 6.2.5. Výrobní vady na těle nádob ... 110 // 6.2.6. Formování nádob podle orientace neplastických částic a pórů ... 113 // 6.2.7. Technologické stopy na dnech nádob ... 115 // 6.2.7.1. Stopy na vnější straně dna ... 115 // 6.2.7.2. Stopy na obvodu dna ... 120 // 6.2.7.3. Stopy vad na dně ... 122 // 6.2.8. Stopy po úpravách povrchu ... 124 // 6.2.9. Stopy ukazující na proces sušení ... 127 // 6.2.10. Stopy ukazující na charakter výpalu ... 127 // 6.2.10.1. Druhy výpalu ... 127 // 6.2.10.2. Vlastnosti související s výpalem ... 131 // 6.2.10.3. Další znaky související s výpalem ... 132 // 6.2.11. Stopy související s používáním nádob, jejich vyřazením z provozu // a archeologizací ... 135
// II. ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ (P. Pracný - K. Slavíček - D. Všianský) // 7. Chemické metody ... 144 // 7.1. Silikátová analýza ... 144 // 7.1.1. Úvod ... 144 // 7.1.2. Gravimetrie ... 144 // 7.1.3. Volumetrie ... 145 // 7.1.4. Spektrofotometrie ... 145 // 7.1.5. Praktické použití ke studiu keramiky...146 // IV // Obsah // 8.5.5. Příprava vzorku...167 // 8.5.6. Příklady využití metody...167 // 8.6. Prášková rtg-difraktometrie ... 168 // 8.6.1. Úvod ... 168 // 8.6.2. Princip metody ... 168 // 8.6.3. Příprava vzorku ... 169 // 8.6.4. Typy přístrojů ... 169 // 8.6.5. Mikrodifrakce ... 169 // 8.6.6. Správnost a přesnost PXRD analýz ... 170 // 8.6.7. Příklady využití metody ... 170 // 8.7. Termická analýza ... 171 // 8.7.1. Úvod ... 171 // 8.7.2. Příprava vzorku ... 172 // 8.7.3. Příklady využití metody ... 173 // 9. Závěr ... 174 // Literatura ... 176 // Summary ... 196 // VI
(OCoLC)1078644722
cnb003047597

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC