Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
165 stran, xxiii stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2099-4 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2677-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2676-7 (online ; pdf)
Pod názvem: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
Obsahuje bibliografii na stranách 146-156 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001472863
Obsah // Úvod ...9 // 1 Zajištění prístupu do krevního oběhu // Eva Veverková...IO // 1.1 Periferní žilní kanyla ...10 // 1.2 Centrální žilní katétry...18 // 1.3 Dlouhodobé cévní vstupy...22 // 1.4 Port ...24 // 1.5 Katétrová sepse...26 // 2 Infuzní léčba // Eva Veverková...28 // 2.1 Prostředky infuzní léčby ...29 // 2.2 Příprava infuze a infuzní linky...32 // 3 Transfúzni léčba // Jan Matek...36 // 3.1 Transfúzni přípravky ...37 // 3.2 Indikace ? podání ...38 // 3.3 Masivní transfuze ...39 // 3.4 Technika provedení transfuze ...39 // 3.5 Dostupnost krve z časového hlediska...39 // 3.6 Potransfuzní reakce...40 // 3.7 Alternativa krevního převodu ...40 // 4 Odběry biologického materiálu // Eva Kozáková ...42 // 4.1 Odběry krve ...45 // 4.1.1 Způsoby odběrů krve a systémy pro jejich odběr...46 // 4.1.2 Zásady odběru venózní krve ...49 // 4.1.3 Obecná metodika odběru venózní krve...50 // 4.1.4 Specifika odběru jednotlivými odběrovými systémy...52 // 4.1.5 Vyšetření krve a specifika odběrů na jednotlivá vyšetření...54 // 4.2 Odběry stolice ...62 // 4.2.1 Možnosti vyšetření stolice...62 // 4.3 Odběry moči ...64 // 4.3.1 Možnosti vyšetření moči ...64 // 4.3.2 Specifika jednotlivých odběrů moči...66 // 4.4 Odběry sputa...67 // 4.5 Odběry z rány a patologického ložiska ...68 // 4.5.1 Obecné zásady při provádění výtěru a stěru // z chorobných ložisek a ran...68 // 4.5.2 Možnosti
odběrů...68 // 5 // 4.6 Odběry žaludečního obsahu ...68 // 4.7 Odběry likvoru...69 // 4.8 Odběry plodové vody ...70 // 5 Vyprazdňování močového měchýře // Eva Veverková...71 // 5.1 Fyzikální vyšetření vylučovacího systému a hodnocení moči ...71 // 5.2 Možnosti vyprazdňování močového měchýře...72 // 5.3 Cévkování ženy ...75 // 5.4 Cévkování muže...77 // 5.5 Odstranění permanentního močového katétru ...79 // 5.6 Autokatetrizace = intermitentní katetrizace močového měchýře ...79 // 5.7 Suprapubická punkce močového měchýře ...80 // 5.8 Urostomie...80 // 5.9 Inkontinence moči... 81 // 5.10 Forsírovaná diuréza...82 // 5.11 Nitrobřišní tlak...82 // 6 Vyprazdňování stolice // Eva Veverková...84 // 6.1 Makroskopické vyšetření stolice...85 // 6.2 Poruchy pravidelného vyprazdňování stolice ...86 // 6.3 Samovolný odchod stolice - inkontinence ... 87 // 6.4 Klyzma ...87 // 6.4.1 Očistné klyzma...88 // 6.4.2 Projímavé klyzma...89 // 6.4.3 Kapénkové klyzma...90 // 6.4.4 Léčebné klyzma...90 // 6.4.5 Diagnostické klyzma...90 // 6.4.6 Digitální vybavení stolice...90 // 6.4.7 Očista tlustého střeva ...90 // 7 Stomie // Veronika Zachová ...92 // 7.1 Rozdělení stomií...92 // 7.2 Život se stomií ...92 // 7.3 Správné postupy při ošetřování stomie...92 // 7.4 Ošetřování stomií po operaci...93 // 7.5 Pomůcky a pracovní postup ...93 // 7.6 Strava stomika ...94 // 7.7 Druhy stomií...94
// 7.8 Komplikace stomií...97 // 7.9 Derivace moči a urostomie...99 // 7.9.1 Derivace moči - inkontinentní...100 // 7.9.2 Derivace moči - kontinentní...101 // 8 Oxygenoterapie, péče o dýchací cesty // Eva Veverková...102 // 8.1 Monitorování dýchacího systému ...103 // 6 // 8.2 Oxygenoterapie - léčba kyslíkem ...104 // 8.2.1 Způsoby aplikace kyslíku...105 // 8.2.2 Kyslíková tlaková láhev...105 // 8.2.3 Centrální rozvod kyslíku...106 // 8.3 Zásady manipulace s kyslíkem a kyslíkovou láhví...106 // 8.4 Zásady podávání kyslíku ...107 // 8.5 Neinvazivní ventilační podpora ...107 // 8.6 Hyperbaroxie...108 // 8.7 Dlouhodobá domácí oxygenoterapie ...109 // 8.8 Ošetřovatelská péče o pacienta se zajištěnými dýchacími cestami // se zaměřením na odsávání a péči o dýchací cesty ...109 // 8.8.1 Péče o dýchací cesty...109 // 8.8.2 Péče o dutinu nosní...110 // 8.8.3 Péče o dutinu ústní...110 // 8.8.4 Tracheální odsávání a péče o endotracheální kanylu ...111 // 8.8.5 Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií...113 // 8.8.6 Zvlhčování dýchacích cest...114 // 8.8.7 Péče o ventilátor a okruh ventilátoru...115 // 8.9 Aktivní spolupráce s fyzioterapeuty...115 // 8.10 Základní komplikace - co dělat, když houká alarm? ...116 // 9 Drény a drenážní systémy // Eva Veverková...117 // 9.1 Rozdělení drénů a drenáží ...117 // 9.2 Typy drénů ...118 // 9.3 Drenáže...119 // 9.4 Péče
o drény a drenáže ...123 // 9.5 Operační rána ...123 // 10 Ošetřování pacientů v perioperačním období // Eva Veverková...124 // 10.1 Příprava před operací ...124 // 10.2 Peroperační péče...125 // 10.3 Pooperační péče ...127 // 11 Thanatologie // Eva Veverková, Pavel Svoboda...128 // 11.1 Období umírání ...131 // 11.1.1 Období pre finem...131 // 11.1.2 Období ?/???...132 // 11.1.3 Období post finem ...133 // 11.2 Institut dříve vysloveného přání...135 // 11.3 Kategorizace léčby...136 // 11.4 Eutanázie ...140 // 11.5 Paliativní medicína ...140 // Seznam zkratek ...143 // Literatura ...146 // 7 // Rejstřík...157 // Souhrn ...163 // Summary... 165 // 8
cnb003076120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC