Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
235 stran : ilustrace ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-4247-5 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4258-1 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 194-198 a rejstřík
Anglické a francouzské resumé
001472877
Seznam zkratek 11 // Předmluva 12 // 1. úvod 15 // 1.1 Několik terminologických poznámek úvodem 16 // 1.2 Překlad do ncmateřského jazyka na spirále řasu 18 // 1.3 Překlad do nemateřského jazyka v současné praxi 19 // 1.4 Vývoj a současný stav myšlení o směru překladu 23 // 1.5 Překlad do r.emateřského jazyka jako předmět translatologického výzkumu 32 // 2. METODOLOGIE VÝZKUMU 43 // 2.1 Východiska 44 // 2.2 Překládané texty 43 // 2.3 Překladatelé 47 // 2.4 Podmínky vyhotovení překladu 47 // 2.5 Dotazníky 48 // 2.6 Hodnoc ení překladů 49 // 2.7 Reprezentativnost vzorku 54 // 3. POSTOJE ČESKÝCH PŘEKLADATELŮ K PREKLADU DO NEMATEŘSKÉHO JAZYKA 55 // 3.1 Úvod 56 // 3.2 Podíl překladu do ncmateřského jazyka na celkovém objemu překládaných textu 56 // 3.3 Obtížnost překladu v závislosti na jeho směru 58 // 3.3.1 Vnímání obtížnosti překladu do mateřského a cizího jazyka 58 // 3.3.2 Faktory ovlivňující vnímání obtížnosti směrů překladu 60 // 3.4 Obliba překladu v závislost i na jeho směru 63 // 3.4.1 Statistické vyjádření vnímání obliby překladu do mateřského a cizího jazyka 63 // 3.4.2 Faktory ovlivňující preferenci pro jeden či druhý směr překladu 64 // 3.5 Změna postoje k překladu do nemateřského jazyka 66 // 3.6 Sazby za překlad v závislosti na jeho směru 68 // 3.7 Závěr 70 // 4. HODNOCENÍ KVALITY PŘEKLADU V CELKOVÉM POHLEDU 7* // 4.1 Úvod 72 // 4.2 Celková kvalita podle směru překladu 73 // 4.3 Individuální kvalita podle směru překladu 77 // 4.4 Kvalita podle typu textu 78 // 4.5 Kvalita podle dělky praxe 81 // 4.6 Kvalita podle zkušenosti s nerodilými překlady 83 // 4.7 Kvalita podle zkušenosti s typem textu 83 // 4.8 Kvalita podle právní gramotnosti 84 // 4.9 Kvalita podle cizího jazyka 86 // 4.10 Kvalita a sebehodnocení 88 //
4.11 Čas strávený překladem 89 // 4.12 Závěr 90 // 5. PŘEKLAD PROPAGAČNÍHO TEXTU TEXTOVÁ ANALÝZA 93 // 5.1 Úvod 94 // 5.2 Specifika překladu propagačních textu 95 // 5.3 Překlad propagačního textu z angličtiny do češtiny 98 // 5.3.1 Celkové hodnocení 98 // 5.3.2 Analýza a hodnocení informativních míst 98 // 5.4 Překlad propagačního text u z francouzštiny do češtiny 103 // 5.4.1 Celkové hodnocení 103 // 5.4.2 Analýza a hodnocení informativních míst 104 // 5.5 Překlad propagačního textu z češtiny do angličtiny 108 // 5.5.1 Celkové hodnocení 108 // 5.5.2 Analýza a hodnocení informativních míst 109 // 5.6 Překlad propagačního textu z češtiny do francouzštiny 114 // 5.6.1 Celkové hodnocení 114 // 5.6.2 Analýza a hodnocení informativních míst 115 // 5.7 Závěr 118 // 6. PŘEKLAD PRÁVNÍHO TEXTU TEXTOVÁ ANALÝZA 121 // 6.1 Úvod 122 // 6.2 Specifika právního překladu 123 // 6.3 Překlad právního textu z angličtiny do češtiny 126 // 6.3.1 Analýza textu a návrh překladu 126 // 6.3.2 Hodnocení 130 // 6.3.3 Analýza ekvivalentů 132 // 6.4 Překlad právního textu z francouzštiny do češtiny 136 // 6.4.1 Analýza textu a návrh překladu 136 // 6.4.2 Hodnocení 140 // 6.4.3 Analýza ekvivalentů 142 // 6.5 Překlad právního textu z češtiny do angličtiny // 145 // 6.5.1 Analýza textu a návrh překladu 145 // 6.5.2 Hodnocení 147 // 6.5.3 Analýza ekvivalentů 150 // 6.6 Překlad právního textu z češtiny do francouzštiny 153 // 6.6.1 Analýza textu a návrh překladu 153 // 6.6.2 Hodnocení 155 // 6.6.3 Analýza ekvivalentů 138 // 6.7 Závčr 160 // 7. RODILÍ MLUVČÍ A PŘEKLAD DO NEMATEŘSKÉHO JAZYKA 163 // 7.1 Stav zkoumané problematiky 164 // 7.2 Role rodilých mluvčích v překladu do nemateřského jazyka: pohled českých překladatelů 168 // 7.2.1 Metodologie 168 //
7.2.2 Analýza dat 169 // 7.2.3 Závěr 173 // 7.3 Role rodilých mluvčích angličtiny a francouzštiny na českém trhu s překlady z jejich vlastního pohledu 174 // 7.3.1 Metodologie 174 // 7.3.2 Analýza odpovědí 177 // 7.3.3 Závěr 189 // Závěr 190 // Literatura 194 // English summary 199 // Résumé Francis 204 // Přílohy 211 // Příloha 1 - Zkoumané texty 212 // Příloha 2 - Dotazníky 226 // Příloha 3 - Pravidla pro hodnocení překladů 229 // Příloha 4 - Závazky výzkumníků a testovaných osob 231 // Příloha 5 - Použité statistické metody 232 // Věcný rejstřík 234
(OCoLC)1089698615
cnb003062069

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC