Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2., zcela přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
xxvi, 538 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 26 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-271-0696-7 (vázáno)
"Součástí knihy je DVD se 726 videonahrávkami z vyšetření dospělých pacientů s vrozenými srdečními vadami"--Titulní stránka
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001472890
Hlavní autorka a editorka V // Spoluautoři VII // Seznam zkratek XV // Seznam videonahrávek XXI // Předmluva k 1. vydání XXIII // Předmluva k 2. českému vydání XXV // Z recenzního posudku XXVII // Úvod 1 // OBECNÁ ČÁST // 1 Kolik je vrozených srdečních vad v dospělé populaci? 7 // 2 Systém péče o dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou 11 // 3 Jaká je prognóza dospělých s vrozenou srdeční vadou? 17 // 4 Přístup k dospělému pacientovi s vrozenou srdeční vadou 23 // 5 Vyšetřovací metody u dospělých s vrozenou srdeční vadou 27 // 6 Historie chirurgické léčby vrozených srdečních vad 39 // 7 Historie katetrizační léčby vrozených srdečních vad 49 // 8 Arytmieu vrozených srdečních vad v dospělosti 53 // 8.1 Přehled arytmií u VSV v dospělosti 53 // 8.2 Katetrizační ablace arytmií u dospělých s VSV v praxi 55 // 9 Srdeční selhání u VSV v dospělosti 63 // 10 Kvalita života dospělých s vrozenou srdeční vadou 69 // 11 Těhotenství u vrozených srdečních vad 73 // 12 Genetické aspekty a patogeneze vrozených srdečních vad 85 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 13 Defekt septa síní (ASD - atrial septal defect) 95 // 14 Atrioventrikulární septální defekt (AVSD - atrio-ventricular septal defect) 119 // 15 Otevřená tepenná dučej (DAP - ductus arteriosus patens) 133 // 16 Defekt komorového septa (VSD - ventricular septal defect) 143 // 17 Cyanotické VSV a Eisenmengerúv syndrom 161 // 17.1 Cyanotické VSV bez plicní hypertenze 162 // 17.2 Eisenmengerúv syndrom a cyanotické VSV s plicní hypertenzí 162 // 17.3 Segmentální plicní hypertenze 175 // 18 Fallotova tetralogie (TOP - tetralogy of Fallot) 181 // 19 Stenóza plicnice (PS - pulmonary stenosis) 213 //
20 Vrozené aortální vady a choroby aorty (AS - aortic stenosis, aortální stenóza, AR - aortic regurgitation, aortální regurgitace) 229 // 20.1 Vrozená aortální stenóza 231 // 20.2 Aortální regurgitace u VSV 241 // 20.3 Marfanův syndrom (MFS) 250 // 20.4 Loeysův-Dietzův syndrom (LDS) 253 // 20.5 Aneurysma Valsalvova sinu 255 // 20.6 Turnérův syndrom (TS) 258 // 21 Koarktace aorty (COA-coarctation of the aorta) 273 // 22 Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně (EA) 295 // 23 Transpozice velkých tepen (d-TGA - transposition of the great arteries) 315 // 24 Vrozeně korigovaná transpozice velkých tepen (CCTGA - congenitally corrected transposition of the gret arteries, l-TGA) 345 // 25 Pulmonálnŕatrezie (PA-pulmonary atresia) 365 // 25.1 Pulmonální atrezie s intaktním komorovým septem (PA-IVS) 365 // 25.2 Pulmonální atrezie s defektem komorového septa (PA-VSD) 369 // 26 Dvojvýtoková pravá komora (DORV - double outlet right ventricle) 387 // 26.1 Fallotovský typ DORV se subaortálním defektem 387 // 26.2 Transpoziční typ DORV se subpulmonálním defektem (DORV/TGA) 389 // 26.3 DORV s oddáleným komorovým defektem 391 // 26.4 DORV se subarteriálním defektem („doubly committed") 392 // 27 Dvojvtoková levá komora (DILV - double inlet left ventricle) 399 // 28 Trikuspidální atrezie (TA - tricuspid atresia) 409 // 29 Syndrom hypoplastického levého srdce (HLHS - hypoplastic left heart syndrome) 415 // 30 Fontanovská cirkulace, totální kavopulmonální spojení (TCPC) 423 // 31 Truncus arteriosus - společný arteriální trunkus 447 // 32 Anomální návrat plicních žil (PAPVC - partial anomalous pulmonary venous connection, TAPVC - total anomalous pulmonary venous connection) 457 // 32.1 Parciální anomální návrat plicních žil 457 // 32.2 Totální anomální návrat plicních žil 463 //
33 Vrozené anomálie koronárních tepen 469 // 33.1 Anomální odstup koronární tepny z nepříslušného sinu 469 // 33.2 Anomální odstup koronární tepny z plicnice 474 // 33.3 Koronární píštěle 479 // 33.4 Aneurysmata koronárních tepen 485 // 34 Perzistující levostranná horní dutá žíla (LHDŽ) (LSVC - (persistent) left superiror vena cava) 489 // 35 Cor triatriatum 495 // 36 Poznámky k terminologii VSV 499 // 37 Nejčastější omyly a záludnosti u dospělých s VSV 503 // 38 Pohled anesteziologa na dospělé s vrozenou srdeční vadou 519 // 39 Rehabilitace pacientů s vrozenou srdeční vadou 525 // Závěr 531 // Rejstřík 533 // Souhrn 539 // Summary 541
cnb003077343

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC