Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
EB
2., doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
97 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0595-3 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2728-3 (online ; pdf)
"Tato publikace autora PharmDr. Petra Jílka, CSc., je 5., přepracovaným a doplněným vydáním knihy s původním názvem Základy imunologie"
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na straně 10 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001472904
Obsah // Literatura rozšiřující tento text...10 // Jak se orientovat v knize...10 // Místo úvodu...10 // 1 Role imunity a imunologie ...11 // Milníky imunologie...11 // Kmenové buňky zachraňují život...12 // 2 Struktura imunitního systému...12 // 2.1 Imunitní systém se podílí na udržení vnitřního prostředí —...12 // 2.2 Buňky imunitního systému vznikají v kostní dřeni ...12 // 2.3 Dozrávání krvinek podporují růstové faktory...13 // Růstové faktory v terapii...13 // Fabriciova burza...14 // Thymové hormony...14 // Levamizol ...14 // 2.4 Buňky imunitního systému putují tělem se zastávkami // v lymfoidních orgánech...14 // 2.5 Lymfatické orgány obsahují výkonné a podpůrné buňky ...14 // 2.6 Primární lymfatické orgány slouží ? dozrávání buněk...15 // Povrchové znaky imunocytů umožňují jejich identifikaci ...15 // Dobrá znalost vývojových stadií buněk má význam // v diagnóze některých chorob...15 // Imunocyty se nacházejí ve tkáních, v krevních a mízních cévách i v lymfoidních orgánech...16 // 2.7 Sekundární lymfatické orgány jsou místem spolupráce imunocytů...16 // 3 Přirozená imunita zajišťovaná buňkami...17 // 3.1 Fagocytóza ...17 // Přehled buněk monocyto-makrofágové linie...17 // Příklady chemotaxinů...17 // Od octomilky ? člověku...18 // Testování aktivity fagocytujících buněk...19 // Fagocyty světélkují...20 // Jak funguje systém rychlého varování PAMP
- DAMP - NALP...20 // Proč se kočka ze všeho vylíže...21 // Defenziny - naše vlastní antibiotika...23 // Aktivace buněk přirozené imunity...24 // Selhávání imunity kvůli různým variantám téhož genu...26 // 4 Komplementový systém...26 // 4.1 Cesty aktivace komplementu...26 // Poruchy komplementu...27 // 5 // 4.2 Zánět je soubor obranných dějů...29 // Od vrby ? nejnovějším lékům...29 // CRP pomáhá v diagnóze i terapii...30 // Na zánět kdekoli v těle reagují játra zvýšenou tvorbou // některých bílkovin...30 // 5 Antigény...31 // Cizorodost nebo škodlivost?...31 // I malé rozdíly mezi antigenními determinantami protilátky rozeznají...32 // 5.1 Antigenní determinanty ...32 // 5.2 Hapteny ...33 // Alergie na léky...33 // Falešní dvojníci antigenů pomáhají mikrobům i nemocným...34 // 6 Molekuly hlavního histokompatibilního systému...35 // 6.1 Molekuly HLA se dělí do dvou tříd a mají mnoho strukturních variant...35 // Identifikace genů pro molekuly HLA...35 // Dědičnost molekul HLA a výběr dárců kmenových buněk // shodných genotypů...36 // 6.2 Geny pro molekuly HLA jsou multialelické...36 // 6.3 Imunologická individualita jedince je vyjádřena skladbou HLA molekul ...36 // 6.4 Molekuly HLA mají doménovou strukturu... 37 // Stavba molekul HLA...37 // 6.5 Biologické funkce molekul HLA...38 // Význam variability HLA molekul...38 // Výběr partnera a molekuly HLA...39 // Typy interakcí, které se uplatňují
při vzniku vazby // mezi antigenní determinantou a vazebným místem protilátky...40 // 7 Molekuly rozeznávající antigen...40 // 7.1 Protilátky jsou známy již přes sto let ...40 // 7.2 Protilátky jsou globulární bílkoviny...40 // Vlastnosti tříd imunoglobulinů...42 // 7.3 Imunoglobuliny se dělí do 5 tříd...42 // 7.4 Jeden lymfocyt tvoří protilátky s identickými vazebnými místy...43 // Monoklonální protilátky...43 // Protilátky šité na míru (I.)...44 // 7.5 Molekuly protilátek jsou nesmírně variabilní...44 // I protilátka může být antigenem...46 // 7.6 Vazebné místo protilátky váže antigenní determinantu // nekovalentními vazbami...46 // Protilátky šité na míru (II.) ...47 // 8 Imunitní tolerance ...48 // 8.1 Lymfocyty T se učí toleranci v thymu, lymfocyty ? v kostní dřeni ...48 // Toleranci se učíme už před narozením...48 // 6 // 8.2 Tolerance vzniká i na periferii...49 // Buňky, které brzdí...49 // Perorální tolerance...50 // 8.3 Porucha imunitní tolerance je příčinou některých chorob...51 // Autoprotilátky a nemoci...51 // 9 Protilátková odpověď...52 // Protilátky jsou nenahraditelným diagnostickým nástrojem // v mnoha medicínských oborech...52 // 9.1 Tvorbu protilátek zajišťují lymfocyty ? ...52 // 9.2 V těle neustále vznikají buňky schopné rozeznat antigen ...52 // 9.3 ? aktivaci lymfocytu ? jsou nutné nejméně 2 signály...52 // Proč se lymfocyty musí dělit...53 // 9.4 Izotypový
přesmyk zajišťuje vznik protilátek různých tříd ...54 // 9.5 Součástí protilátkové odpovědi je zmnožení efektorových // buněk a vznik buněk paměťových ...55 // Biologické role protilátek...55 // ELISA není jen ženské jméno...56 // 9.6 Sekundární protilátková odpověď je silnější než odpověď primární ...56 // Antigény, které vyvolají protilátkovou odpověď bez lymfocytůT, // špatně imunizují...57 // 10 Imunitní děje vykonávané lymfocyty T ...58 // Příklady některých CD znaků ...58 // 10.1 Ústředními elementy specifické buněčné imunity jsou lymfocyty T ...58 // 10.2 Lymfocyty T reagují s antigény, které jsou // jim předloženy ve žlábcích molekul HLA...58 // 10.3 Cytotoxické lymfocyty T chrání organismus // před rozvojem virových infekcí a nádorů ...59 // Průtoková cytometrie umožňuje určování povrchových znaků buněk...59 // Vztahy mezi TH buňkami výrazně ovlivňují zdraví a nemoc...60 // 10.4 Pomocné lymfocyty T podporují imunitní děje pomocí cytokinů ...60 // 10.5 Pomocné lymfocyty T se po antigenní stimulaci // funkčně polarizují do více skupin ...60 // Paměť imunity a mozku...61 // Jak odlišit TH1 aTH2 buňky?...62 // 10.6 Různé skupiny lymfocytů podporují odlišné imunitní děje ...62 // Smrt pro život...63 // Vícesignálová aktivace probíhá i v lymfocytechT, její poznání // přineslo užitečné praktické výsledky...64 // 11 Způsoby spolupráce buněk
imunitního systému ...65 // 11.1 Buňky imunitního systému komunikují prostřednictvím // signálních molekul a jejich receptorů ...65 // 11.2 Schopnost vázat signální molekuly je dána afinitou receptoru ...65 // 11.3 Signál z obsazeného receptoru se přenáší do jádra a tam se přepisují geny ...65 // 7 // Přehled vybraných cytokinů...65 // Cytokiny jsou využívány v terapii ...66 // 11.4 Mezibuněčné interakce zajišťují kontaktní molekuly ...67 // Výskyt receptorů pro signální molekuly na buňce // není konstantní, ale odráží stav její aktivity...67 // 11.5 Pomocí cytokinů se buňky ovlivňují na větší vzdálenost ...68 // „Anticytokiny" v terapii...69 // Příklady léčebného použití anticytokinů...69 // 12 Obrana těla před mikroby ...70 // 12.1 Průniku mikrobů do těla brání bariéry ...70 // 12.2 Přirozená mikrobiota ...70 // Očkování dnes a zítra...70 // DNA vakcíny...70 // 12.3 Imunitní bariéry...71 // Přirozená mikrobiota chrání a pomáhá...71 // I slizniční imunitu lze povzbudit...72 // 12.4 Imunitní obrana sliznice ...72 // 12.5 Lymfoidní tkáně všech sliznic tvoří kooperující systém ...74 // 13 Obrana před vlastními buňkami, které jsou pro tělo nebezpečné ...75 // 13.1 Nádorové a virem infikované buňky prezentují specifické antigény // a mohou být rozpoznány cytotoxickými lymfocyty T ...75 // 13.2 NK buňky rozeznávají nádory podle složení jejich buněčných povrchů,
// podle absence HLA molekul nebo pomocí protilátek ...76 // 13.3 Abnormální buňky jsou zabíjeny několika způsoby ...77 // Jak se měří buněčná cytotoxicita...77 // Apoptóza je buněčná sebevražda...78 // Mechanismy cytotoxických reakcí...79 // Pro lepší aktivaci se buňky stěhují na čas mimo tělo...80 // 13.4 Využití poznatků imunologie v onkologii - biologická léčba ...80 // 14 Imunopatologické reakce ...83 // 14.1 Imunopatologická reakce I. typu - alergický zánět // zprostředkovaný protilátkou IgE ...83 // 14.2 Atopie je schopnost neadekvátní reakce na běžný podnět s vyšší tvorbou IgE...83 // Je výskyt alergií podmíněn dědičností?...83 // Čistota je skutečně jen půl zdraví...84 // 14.3 Imunopatologická reakce II. typu - cytotoxická ...86 // 14.4 Imunopatologická reakce III. typu - imunokomplexová ...86 // 14.5 Imunopatologická reakce IV. typu - pozdní přecitlivělost...87 // Transplantace - co znamená, když se řekne...87 // Stres a imunita...88 // 14.6 Transplantační reakce ...88 // 14.7 Imunopatologická reakce V. typu ...88 // 14.8 Obrana před poškozením imunitní reakcí, nebo před nemocí?...90 // 8 // Rejstřík // Souhrn Summary
cnb003081497

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC