Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada Publishing, 2019
268 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0495-6 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2727-6 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 208-268
Popsáno podle tištěné verze
001472922
Obsah // Úvod 9 // Historická perspektiva 11 // Nutkavé myšlenky a rituály v nediagnostikované populaci 13 // Kdy už je možné mluvit o obsedantně-kompulzivní poruše 15 // 1. Diagnostika a etiopatogeneze u obsedantně-kompulzivní poruchy 16 // 1.1 Typické příznaky obsedantně-kompulzivní poruchy 16 // Typy příznaků obsedantně-kompulzivní poruchy 27 // 1.2 Psychiatrická klasifikace a diagnostika obsedantně-kompulzivní poruchy 32 // 1.3 Poruchy OCD spektra 36 // Dysmorfofobická porucha 37 // Hypochondrická porucha 38 // Tiková porucha 41 // Trichotillománie 41 // 1.4 Epidemiologie u obsedantně-kompulzivní poruchy 41 // 1.5 Průběh obsedantně-kompulzivní poruchy 42 // 1.6 Stigmatizace a sebestigmatizace u obsedantně-kompulzivní poruchy 43 // 1.7 Etiopatogeneze obsedantně-kompulzivní poruchy 48 // Genetické vlivy 49 // Stresory a nálada 49 // Těhotenství, narození dítěte a odpovědnost 49 // Disociace a náhled ? obsedantně-kompulzivní poruchy 50 // 1.8 Neurobiologické aspekty // obsedantně-kompulzivní poruchy 54 // Neurotransmitery a neuroendokrinní systém 55 // Výsledky zobrazovacích metod 55 // 1.9 Psychoanalytická teorie // obsedantně-kompulzivní poruchy 56 // 1.10 Kognitivně-behaviorální teorie obsedantně-kompulzivní poruchy 57 // Behaviorální faktory obsedantně-kompulzivní poruchy 58 // Kognitivní faktory obsedantně-kompulzivní poruchy 61 // Typy přesvědčení 63 // Kognitivně-behaviorální model obsedantně-kompulzivní
poruchy 66 // Kognitivní schémata 68 // Interpersonální faktory obsedantně-kompulzivní poruchy 76 // --- 5 --- // Obsah // 1.11 Diagnostický rozhovor a vyšetření u obsedantně-kompulzivní poruchy 79 // Jak provádět diagnostický rozhovor 79 // Hodnotící nástroje, škály a dotazníky 82 // Kognitivní změny a kognitivní dysfunkce ? OCD 85 // 1.12 Psychologická diagnostika obsedantně-kompulzivní poruchy 86 // Komplexní vyšetření 86 // 1.13 Diferenciální diagnostika obsedantně-kompulzivní poruchy 88 // 1.14 OCD a komorbidita 91 // Afektivní poruchy 92 // Suicidialita 93 // Psychotické poruchy 94 // OCD a úzkostné poruchy 96 // Tourettův syndrom 98 // ADHD 98 // Somatická medicína 99 // 2. Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy 101 // 2.1 Základní premisy účinné léčby obsedantně-kompulzivní poruchy 102 // Definice terapeutické odpovědi a terapeutické rezistence ? obsedantně-kompulzivní poruchy 103 // 2.2 Stadia léčebného procesu u obsedantně-kompulzivní poruchy 104 // Akutní fáze léčby 104 // Stabilizační fáze léčby 104 // Udržovací fáze léčby 104 // 2.3 Klinické vedení a podpůrná psychoterapie u obsedantně-kompulzivní // poruchy 105 // 2.4 Farmakoterapie obsedantně-kompulzivní poruchy 107 // 2.5 Farmakorezistence u obsedantně-kompulzivní poruchy 109 // Léčba farmakorezistentní obsedantně-kompulzivní poruchy 111 // Augmentace antipsychotiky ? farmakorezistentní obsedantně-kompulzivní poruchy
112 // Přidání kognitivně-behaviorální terapie 114 // Další možnosti ? překonání rezistence na léčbu 115 // 2.6 Kognitivně-behaviorální terapie obsedantně-kompulzivní poruchy 116 // Behaviorální terapie 116 // Kognitivní terapie 117 // 2.7 Predikce terapeutické odpovědi 188 // 2.8 Psychodynamické přístupy ? léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy 190 // Skupinová dynamická psychoterapie ? OCD 191 // 2.9 Rodinná terapie obsedantně-kompulzivní poruchy 191 // Formy participace rodiny v léčbě 192 // 6 // // 2.10 Jiné metody léčby obsedantně-kompulzivní poruchy 194 // Repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) 194 // Neurochirurgický zákrok 196 // Hluboká mozková stimulace 197 // Elektrokonvulzivní terapie (ECT) 198 // Nové horizonty a budoucí léčba 198 // 3. Doporučené postupy v léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy 200 // 3.1 Začátek léčby 201 // První volba 201 // Druhý krok 201 // Třetí krok 201 // 3.2 Pokračovací léčba 202 // 3.3 Komorbidita 202 // 3.4 Závěr léčby 202 // Kdy ukončit léčbu 202 // Doléčování a rehabilitace 203 // 3.5 Další možnosti 203 // Komentáře 203 // Závěr 206 // Literatura 208 // Obsah
cnb003078967

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC