Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
První české vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019
405 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3337-4 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3346-6 (e-kniha)
Lingvistika
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 356-379, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001473099
PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDANÍ 11 // PODĚKOVÁNÍ K DRUHÉMU VYDANÍ 13 // PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ 1 5 // PODĚKOVÁNÍ K PRVNÍMU VYDÁNÍ 17 // ZNAČKY A ZKRATKY 19 // 1 ÚVOD 21 // 1.1 Co je pragmatika? 21 // 1.2 Proč pragmatika? 26 // 1.3 Některé základní pojmy v sémantice a pragmatice 3 o // 1.4 Uspořádání knihy 38 // Cvičení 39 // ČÁST I - ÚSTREDNÍ TÉMATA PRAGMATIKY 41 // 2 IMPLIKATURA 43 // 2.1 Klasická griceovská teorie konverzační implikatury 44 // 2.2 Dvě neogriceovské pragmatické teorie konverzační implikatury 5 7 // 2.3 Několik současných debat o konverzační implikatuře 79 // 2.4 Zapuštěná (konverzační) implikatura 80 // 2.5 Konvenční implikatura 84 // 2.6 Shrnutí 89 // Cvičení 89 // 3 PRESUPOZICE 94 // 3.1 Projevy presupozice 95 // 3.2 Vlastnosti presupozice 98 // 3.3 Analýzy 106 // 3.4 Shrnutí 119 // Cvičení 119 // 4 ŘEČOVÉ AKTY 123 // 4.1 Performativy versus konstativy 124 // 4.2 Austinovy podmínky úspěšnosti performativů 128 // 4.3 Lokuční, ilokuční a perlokuční akty 130 // 4.4 Searlovy podmínky úspěšnosti řečových aktů 134 // 4.5 Searlova typologie řečových aktů 135 // 4.6 Nepřímé řečové akty 138 // 4.7 Řečové akty a kultura 152 // 4.8 Shrnutí 161 // Cvičení 161 // 5 DEIXE 165 // 5.1 Předběžné poznámky 166 // 5.2 Základní kategorie deixe 169 // 5.3 Další kategorie deixe 197 // 5.4 Shrnutí 208 // Cvičení 208 // 6 REFERENCE 211 // 6.1 Co je to reference? 212 // 6.2 Referující výrazy 213 // 6.3 Anaforická užití zájmen 221 // 6.4 Ještě ? vlastním jménům a určitým deskripcím: několik klasických // filozofických distinkcí a analýz reference 224 // 6.5 Odložená neboli přenesená reference 235 // 6.6 Shrnutí 242 // Cvičení 242 //
ČÁST II - PRAGMATIKA A JEJÍ OKRAJE 245 // 7 PRAGMATIKA A KOGNICE: TEORIE RELEVANCE 247 // 7.1 Relevance 248 // 7.2 Explikatura, r-implikatura a konceptuálni vs. procedurální význam 252 // 7.3 Od fodorovského „centrálního procesu“ ? submodulu „teorie mysli“ 263 // 7.4 Porovnání teorie relevance a klasické/neogriceovské pragmatické teorie // 265 // 7-5 Shrnutí Cvičení // 269 // 269 // 8 PRAGMATIKA A SÉMANTIKA // 8.1 Redukcionismus versus komplementarismus // 8.2 Náčrt rozlišení sémantiky a pragmatiky // 8.3 Pronikání pragmatiky do řečeného a sémanticko-pragmatické rozhraní // 8.4 Lze odlišit explikaturu, pragmaticky obohacené řečené a implicitum od konverzační implikatury? // 8.5 Porovnání pěti analýz // 8.6 Shrnutí // Cvičen9 // 9 PRAGMATIKA A SYNTAX // 9.1 Chomského pohled na jazyk a lingvistiku // 9.2 Chomského teorie vázání // 9.3 Problémy chomského teorie vázání // 9.4 Revidovaná neogriceovská pragmatická teorie anafory // 9.5 Teoretické implikace // 9.6 Shrnutí Cvičení // GLOSÁŘ // TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK // DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ // CVIČENÍ // SEZNAM LITERATURY // POZNÁMKA PŘEKLADATELE// DOSLOV // REJSTŘÍKY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC