Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Wydanie I.
Katowice : Oficyna Wydawnicza WW, 2018
415 stran : ilustrace, portréty ; 20 x 21 cm

objednat
ISBN 978-83-65694-58-4 (brožováno)
Biblioteka otwarta
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001473131
Spis tresci // Wst p (Dariusz Pawelec) ... 7 // Jadwiga Witek, Katarzyna Wyszyňska: Historia Biblioteki Uniwersytetu Šlqskiego (19682017)... 11 // Katarzyna Wyszyňska: Struktura organizacyjna systému biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Šl(}skiego po roku 2004 ... 44 // Iwona Blicharska: Gromadzenie zbiorów w Bibliotéce Uniwersytetu Šlqskiego - kontynuacja // i zmiany ... 58 // Romana Nowak, Sylwia Szabucka: Wymiana krajowa i zagraniczna w Bibliotéce Uniwersytetu Šlqskiego w latach 2008-2016 - nowe došwiadczenia ... 71 // Marzena Smytla: Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersytetu Šlqskiego ... 93 // Marta Bteszyňska: Opracowanie wydawnictw zwartych w Bibliotéce Uniwersytetu Šlqskiego - // wybrane zagadnienia... 107 // Janina Wieczorek: Z organizacji przechowywania i udostgpniania zbiorów w Centrum Infor- // macji Naukowej i Bibliotéce Akademickiej... 123 // Renata Mateusiak: Z problematyki udostgpniania prezencyjnego w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotéce Akademickiej... 149 // Renata Mateusiak, Izabela Dziwis-Kika, Katarzyna Pyrek: Z zagadnieň wypožyczania zbiorów w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotéce Akademickiej... 175 // Aneta Drábek: Udostgpnianie baz daných w Bibliotéce Uniwersytetu Šlqskiego ... 202 // Andrzej Koziara: Automatyzacja procesów informacyjno-bibliotecznych Biblioteki Uniwersytetu Slqskiego ... 221 // 5 // Spis tresci // Aleksandra E. Adamczyk: Bibliografia Dorotku Pracowników Naukowych Uniwersytetu Slqskiego - došwiadczenia
ostatniej dekády... 245 // Aleksandra E. Adamczyk: Rola Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w procesie wlqczania spotecznego ... 256 // Jadwiga Witek: Akademická ksiqžnica w otoczeniu spolecznym - budowanie relacji poprzez // dzialania public relations... 269 // Maria Kycler, Bogumita Warzejchowska, Marta Kunicka: Udzial bibliotekarzy Uniwersytetu // Slqskiego w dziatalnošci stowarzyszen oraz organizacji zawodowych i naukowych. 288 // Maria Kycler, Bogumita Warz chowska: Dzialalnošč naukowo-wydawnicza pracowników Biblioteki Uniwersytetu Slqskiego w Katowicach w latach 2004-2016 ... 323 // Sylwetki Dyrektorów Biblioteki Uniwersytetu Slqskiego // Matgorzata Gwadera: Piotr Stasiak... 371 // Joanna Kamiňska, Karol Makles: Jerzy Ratajewski... 376 // Maria Kycler: Henryk Kot... 381 // Edyta Kosik: Wlodzimierz Goriszowski... 386 // Agnieszka Lakomy-ChlosLa: Antoni Molenda... 393 // Ewa Žurawska: Wanda Dziadkiewicz... 397 // Lucyna Sadzikowska: Dariusz Pawelec... 402 // Indeks osobowy... 408

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC