Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015
662 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-929-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 632-644, bibliografické odkazy a rejstříky
001473239
Obsah // Předmět psychologie, její systém a metodologie... 13 // Úvod... 13 // Předmět psychologie a její systém ... 15 // Paradigma psychologie jako vědy o psychice ... 19 // Psychologie jako empirická věda ...23 // Úkoly psychologie jako empirické vědy...23 // Předpoklady vědecké psychologie...24 // Spory o vědeckou metodologii ...26 // Specifická povaha lidské psychiky...35 // Metodologie a metody psychologických věd ...38 // Psychologická kauzalita a vysvětlování...53 // Psychologická metodologie...59 // Psychologie a filosofie... 64 // Systém psychických jevů a psychologických věd ...66 // Teorie lidské psychiky ...75 // Úvod...75 // Evolucionistické východisko ...76 // Funkce psychiky v životě člověka...85 // Základní principy psychické činnosti...87 // Problém vztahu psychického a fyzického světa...93 // Biologické základy psychiky ... 103 // Úvod... 103 // Centrální nervová soustava, její stavba a činnost... 104 // Strukturní prvky a procesy v nervovém systému ... 107 // Základní úrovně činnosti nervového systému... 107 // Lidský mozek, jeho skladba a činnost... 110 // Různé modely činnosti mozku ... 119 // Neuronální aspekty vybraných psychických funkcí...120 // Soustava žláz s vnitřní sekrecí... 123 // Systém smyslových orgánů... 125 // Genetická výbava... 125 // Paměť, její funkce a fyziologická podstata... 129 // Učení na základě mechanismů podmiňování ... 135 // Úvod
... 135 // Klasické podmiňování ... 136 // Operantní podmiňování... 141 // Učení... 144 // Teorie učení... 152 // Instinkty... 157 // Úvod ... 157 // Fenomén instinktu... 162 // Sociokulturní základy lidské psychiky... 174 // Úvod... 174 // Společnost a kultura... 175 // Natura versus kultura... 176 // Proces socializace ... 187 // Hodnoty... 193 // Sociální učení ... 197 // Psychické procesy...203 // Vědomí a nevědomí...203 // Úvod ...203 // Vědomí ...204 // Zvláštní formy vědomí...209 // Nevědomí...214 // Vnímání ...217 // Úvod ...217 // Senzorické základy vnímání...218 // Zrak ...224 // Sluch...228 // Čich...231 // Chuť...232 // Kožní smysly...233 // Tělové počitky ...235 // Pojem a charakteristika vnímání ...236 // Organizace vnímání...242 // Druhy vnímání ...252 // Zvláštní formy vnímání ...256 // Pozornost ...258 // Kulturní determinace vnímání...262 // Teorie vnímání...263 // Imaginace...266 // Pojem, funkce a druhy imaginace...266 // Představy...266 // Snění a vzpomínky...271 // Fantazie...273 // Sen...277 // Myšlení...283 // Pojem myšlení, jeho funkce a charakteristika...283 // Druhy myšlení...287 // Myšlenkové operace...290 // Myšlení jako řešení problémů ...291 // Pojmy ...306 // Myšlení a logika...309 // Řeč... 313 // Jazyk jako lidská forma řeči... 313 // Vztah myšlení a řeči...321 // Paměť a učení...322 // Koncept paměti a učení...322 // Paměť, její
druhy a funkce...325 // Zapamatování a zapomínání ...340 // Zapamatování ...341 // Zapomínání...344 // Záměrné učení...350 // Emoce...358 // Charakteristika a druhy emocí...358 // City a pocity ...365 // Funkce emocí ...367 // Problém hodnocení ...373 // Výraz emocí...375 // Biologické základy emocí...377 // Psychosomatické vztahy...380 // Teorie emocí ...382 // Teorie vztahu emocionality a racionality...384 // Teorie logiky afektů ...389 // Evoluční teorie emocí... 390 // Motivace...394 // Pojem motivace a její charakteristika...394 // Rozlišení konceptu motivace a motivování ...399 // Potřeby ...400 // Paradigma motivace...406 // Principy motivace...407 // Druhy motivace... 410 // Intrinsická a extrinsická motivace ... 410 // Motivační systémy... 413 // Vůlí regulované jednání... 414 // Biologické základy a kulturní aspekty motivace...420 // Teorie motivace ...422 // Psychoanalytická teorie motivace...423 // BehavLoristická teorie motivace...425 // Evolucionistická teorie motivace...426 // Humanisticko-psychologická teorie motivace ...427 // Teorémy pojetí motivace...428 // Základní kategorie motivovaného chování ...430 // Hlad a alimentární chování ...430 // Sexuální chování...432 // Agrese...438 // Motivace výkonu ...443 // Psychické dispozice - osobnost ...449 // Předmět psychologie osobnosti ...449 // Paradigma osobnosti...456 // Osoba a osobnost ...460 // Sebejá a jeho funkce ...462 // Obraz vlastního
těla...473 // Psychické vlastnosti osobnosti...475 // Problém konzistence vlastností osobnosti...481 // Faktorové modely osobnosti...485 // Kategorie vlastností osobnosti ...488 // Inteligence...489 // Emocionalita a temperament...494 // Emocionalita...496 // Temperament...500 // Postoje ...501 // Motivy...507 // Typy osobnosti ... 511 // Vrstvy osobnosti ... 517 // Vůle ...520 // Dynamika osobnosti... 521 // Náročné životní situace ...527 // Frustrace...527 // Konflikty ...529 // Stres ...532 // Charakter...538 // Charakterologický systém L. Klagese...*...542 // Charakterologie E. Fromma...545 // Teorie charakterových vlastností F. Baumgartenové...547 // Základní charakterové dimenze osobnosti ...550 // Teorie osobnosti ... 551 // Směry v současné psychologii...557 // Úvod...557 // Psychoanalýza... 558 // Hlubinná psychologie ...564 // Analytická psychologie C. G. Junga...566 // Individuální psychologie A. Adlera... 571 // Neopsychoanalýza...573 // Gestaltismus...579 // Behaviorismus ...583 // Humanistická psychologie...588 // Fenomenologická psychologie ...596 // Daseinsanalýza...597 // Logoterapie ...598 // Existenciálni psychologie...599 // Kritika fenomenologické psychologie ...600 // KognitMstická psychologie ...601 // Evolucionistická psychologie...608 // Neotomistická psychologie... 613 // Transpersonální psychologie... 619 // Literatura doporučená ? dalšímu studiu...629 // Vybraná doporučená literatura...632 // Vybraná použitá
literatura ...645
(OCoLC)944217216
cnb002731042

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC