Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:13x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
166 stran, iv strany obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2208-0 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2807-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 160-161 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001473266
1 Obecný a buněčný základ fyziologie člověka 11 // 1.1 Funkční uspořádání těla 11 // 1.1.1 Tělní tekutiny 11 // 1.1.2 Živočišná buňka 13 // 1.1.3 Transport látek přes buněčnou membránu 16 // 2 Membránová fyziologie dráždivých a vzrušivých tkání 19 // 2.1 Nervová buňka - morfologická a funkční charakteristika 19 // 2.1.1 Membránový potenciál a jeho hlavní determinanty 20 // 2.1.2 Vzruch 21 // 2.1.3 Místní podráždění 23 // 2.1.4 Přenos vzruchů mezi neurony (synapse) 23 // 2.2 Svalové tkáně - morfologická a funkční charakteristika 25 // 2.2.1 Stavba a druhy svalových tkání 25 // 2.2.2 Elektrické a mechanické projevy aktivity kosterního svalu 27 // 2.2.3 Elektrické projevy aktivity buněk srdečního svalu 28 // 2.3 Receptory smyslových orgánů 30 // 3 Fyziologie krve a imunity 31 // 3.1 Krevní buňky 31 // 3.1.1 Červené krvinky 31 // 3.1.2 Bílé krvinky 32 // 3.1.3 Krevní destičky 35 // 3.2 Krevní plazma 35 // 3.2.1 Anorganické součásti krevní plazmy 35 // 3.2.2 Organické součásti krevní plazmy 36 // 3.3 Imunitní mechanismy 37 // 3.3.1 Imunita - základní pojmy 37 // 3.3.2 Klasifikace a stručná charakteristika imunoglobulinů 37 // 3.3.3 Komplementový systém 38 // 3.3.4 Druhy imunity 38 // 3.4 Krevní skupiny 40 // 3.4.1 Systém ABO(H) 40 // 3.4.2 Systém Rh (rhesus faktor) 40 // 3.4.3 Ostatní aglutinogeny 41 // 3.4.4 Určování krevních skupin 41 // 3.5 Zástava krvácení 41 // 3.5.1 Průběh hemostázy 41 // 4 Fyziologie kardiovaskulárního systému 43 // 4.1 Fyziologie srdce 43 // 4.1.1 Základní údaje 43 // 4.1.2 Mechanické děje během srdečního cyklu 44 // 4.1.3 Funkce chlopní 45 // 4.1.4 Srdeční ozvy 46 // 4.1.5 Srdeční výdej 46 // 4.2 Proudění krve v cévách 47 // 4.2.1 Úvodní poznámky 47 //
4.2.2 Rozdělení srdečního výdeje pro orgánové oběhy 48 // 4.2.3 Objemy krve v jednotlivých oddílech cévního řečiště 49 // 4.2.4 Rychlost proudu krve v cévním řečišti; funkce pružníku 49 // 4.2.5 Tlak krve v tepnách 50 // 4.2.6 Výměnné děje v kapilárách - vznik tkáňového moku 51 // 4.3 Regulace kardiovaskulárního systému 52 // 5 Fyziologie dýchání 53 // 5.1 Mechanika dýchání 53 // 5.1.1 Ventilace 53 // 5.1.2 Interpleurální prostor 53 // 5.1.3 Tlaky v dutině hrudní 54 // 5.1.4 Elasticita, povrchové napětí, kolaps alveolů, surfaktant 55 // 5.1.5 Vdech a výdech 55 // 5.1.6 Odpor dýchacích cest a plic 56 // 5.1.7 Plicní objemy 56 // 5.2 Výměna dýchacích plynů mezi alveolárním vzduchem a krví 58 // 5.2.1 Složení alveolárního vzduchu 58 // 5.2.2 Difúze přes alveolokapilární membránu 59 // 5.2.3 Transport kyslíku z plic do tkání 59 // 5.2.4 Transport oxidu uhličitého z tkání do plic 61 // 5.3 Vnitřní, tkáňové dýchání 62 // 5.4 Regulace dýchání 62 // 6 Fyziologie trávení a vstřebávání 64 // 6.1 Sekreční aktivita gastrointestinálního traktu 64 // 6.1.1 Sliny - vlastnosti, složení 64 // 6.1.2 Žaludeční sekrece 65 // 6.1.3 Exokrinní sekrece slinivky břišní 68 // 6.1.4 Sekrece žluči 69 // 6.1.5 Sekrece v tenkém střevě 70 // 6.1.6 Sekrece v tlustém střevě 72 // 6.2 Úloha jednotlivých oddílů GIT při trávení a resorpci 72 // 6.2.1 Ústní dutina 72 // 6.2.2 Hltan a jícen 73 // 6.2.3 Žaludek 74 // 6.2.4 Tenké střevo 75 // 6.2.5 Vstřebávání v tenkém střevě 77 // 6.2.6 Tlusté střevo 78 // 6.2.7 Játra 79 // 7 Přeměna látek a energií, racionální výživa, termoregulace 81 // 7.1 Přeměna látek 81 // 7.2 Přeměna energií 81 // 7.2.1 Základní pojmy 82 // 7.2.2 Měření a hodnocení energetické přeměny 83 //
7.3 Racionální výživa 83 // 7.3.1 Základy racionální výživy 83 // 7.3.2 Zásady racionální výživy 87 // 7.4 Řízení tělesné teploty 88 // 7.4.1 Základní údaje 88 // 7.4.2 Tvorba tepla 88 // 7.4.3 Výdej tepla 88 // 7.4.4 Řízení tělesné teploty 89 // 8 Tvorba a vylučování moči 90 // 8.1 Hlavní funkce ledvin - přehled 90 // 8.2 Funkční morfologie ledvin 90 // 8.3 Tvorba primární moči 92 // 8.3.1 Glomerulární filtrace 92 // 8.3.2 Úprava primární moči na moč definitivní 93 // 8.3.3 Vylučování definitivní moči z těla 95 // 9 Acidobazická rovnováha 96 // 9.1 Regulace koncentrace H+ v tělních tekutinách 96 // 9.1.1 Zdroje kyselin a zásad v organismu 96 // 9.1.2 Úloha pufrových systémů v udržení acidobazické rovnováhy 97 // 9.1.3 Respirační kompenzace poruch acidobazické rovnováhy 98 // 9.1.4 Renální kompenzace poruch acidobazické rovnováhy 99 // 9.1.5 Poruchy acidobazické rovnováhy 100 // 10 Fyziologie senzorických systémů 102 // 10.1 Somatoviscerální systém 102 // 10.1.1 Systém povrchní kožní citlivosti 102 // 10.1.2 Systém hlubokého čití 103 // 10.1.3 Interoceptivní (viscerální) systém 104 // 10.1.4 Korové projekční oblasti somatoviscerálního systému 105 // 10.2 Zrakový systém 106 // 10.2.1 Optická část sítnice - morfologické a funkční poznámky 106 // 10.2.2 Fotochemické vlastnosti zrakových receptorů 107 // 10.2.3 Zrakové vnímání 108 // 10.2.4 Zrakový systém - podnětové prahy 109 // 10.3 Sluchový systém 110 // 10.3.1 Periferní části sluchového systému 110 // 10.3.2 Funkční význam zevního a středního ucha pro percepci zvuku 110 // 10.3.3 Mechanika vnitřního ucha 111 // 10.3.4 Centrální části sluchového systému 111 // 10.3.5 Směrové slyšení 111 // 10.3.6 Základní pojmy z fyziologické akustiky 112 //
10.4 Vestibulární systém 113 // 10.4.1 Morfologická a funkční charakteristika receptorů vestibulární ho systému 113 // 10.4.2 Centrální části vestibulárního systému 115 // 10.5 Chuťové a čichové ústrojí 115 // 7 // 10.5.1 Podmínky excitace a funkční charakteristika chuťových receptorů 115 // 10.5.2 Čichové ústrojí 116 // 11 Výkonné funkce centrálního nervového systému 118 // 11.1 Neuroefektor exteromotorický 118 // 11.1.1 Morfologická a funkční charakteristika efektoru // a periferních vývodních neuronů 118 // 11.1.2 Charakteristika spinálního motorického systému 119 // 11.1.3 Podíl supraspinálních struktur na řízení motorické aktivity 124 // 11.1.4 Volní, úmyslné, cílené pohyby 131 // 11.1.5 Změny motorických funkcí u zvířat po poškození jejich CNS 131 // 11.2 Neuroefektor interomotorický 133 // 11.2.1 Základní morfologická a funkční charakteristika hladkých svalů 133 // 11.2.2 Vliv sympatiku a parasympatiku na aktivitu efektorů 135 // 11.2.3 Úloha centrálních struktur v řízení vegetativních funkcí 137 // 11.3 Organizace a funkční význam retikulární formace 137 // 11.3.1 Funkční charakteristika vzestupného retikulárního systému 137 // 12 Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí 140 // 12.1 Hormony - obecné vlastnosti 140 // 12.2 Endokrinní aktivita hypothalamu a hypofýzy 141 // 12.2.1 Hormony hypothalamu a zadního laloku hypofýzy (neurohypofýzy) 141 // 12.2.2 Hormony předního laloku hypofýzy (adenohypofýzy) 142 // 12.3 Endokrinní aktivita štítné žlázy 143 // 12.4 Endokrinní aktivita příštítných tělísek 144 // 12.5 Endokrinní aktivita nadledvin 144 // 12.5.1 Dřeň nadledvin 144 // 12.5.2 Kůra nadledvin 145 // 12.5.3 Reakce organismu na stres 146 // 12.6 Endokrinní aktivita slinivky břišní 147 //
12.7 Hormony produkované endokrinními buňkami v orgánech, které mají jinou základní funkci 149 // 13 Fyziologie reprodukce 151 // 13.1 Mužský reprodukční systém 151 // 13.1.1 Produkce mužských pohlavních buněk (spermatogeneze) 151 // 13.1.2 Hormonální aktivita varlat 152 // 13.1.3 Vlastní pohlavní spojení 152 // 13.2 Ženský reprodukční systém 152 // 13.2.1 Cyklické změny endometria (menstruační cyklus) 152 // 13.2.2 Produkce ženských pohlavních buněk (oogeneze) 153 // 13.2.3 Endokrinní aktivita vaječníků 154 // 13.2.4 Pohlavní spojení 155 // 13.2.5 Těhotenství 155 // 14 Homeostatické mechanismy udržující stálý objem ECT 157 // 8 // Seznam zkratek 158 // Literatura 160 // Rejstřík 162

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC