Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.9) Půjčeno:17x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
120 stran, xii stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0568-7 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2826-6 (online ; pdf)
Sestra
Na obálce: Česká asociace sester
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001473271
Obsah // Seznam zkratek... 8 // 1 Veřejné zdravotnictví - historie a aktuální problematika oboru... 9 // 1.1 Veřejné zdravotnictví v Rakousku-Uhersku... 9 // 1.2 Veřejné zdravotnictví za první republiky (1918-1938)... 10 // 1.3 Veřejné zdravotnictví vletech 1948-1989... 10 // 1.4 Veřejné zdravotnictví po roce 1989 a v současnosti... 11 // 2 Zdraví a jeho determinanty, životní styl a jeho rizikové a protektivní faktory, // syndrom rizikového chování...14 // 2.1 Zdraví... 14 // 2.2 Determinanty zdraví... 14 // 2.3 Životní styl a jeho faktory... 15 // 2.4 Zdravý způsob života... 16 // 2.5 Rizikové chování (syndrom rizikového chování)... 17 // 2.6 Rizikové zdravotní návyky (rizikové faktory životního stylu)... 17 // 2.6.1 Rizikový faktor: nezdravá výživa... 17 // 2.6.2 Rizikový faktor: nedostatečná pohybová aktivita... 26 // 2.6.3 Rizikový faktor: kuřáctví (problematika závislosti na tabáku)... 29 // 2.6.4 Rizikový faktor: nadměrná konzumace alkoholu (problematika // závislosti na alkoholu)... 33 // 2.6.5 Rizikový faktor: užívání nelegálních návykových látek, gambling a netolismus (problematika závislosti na nelegálních drogách, // gamblingu a netolismu)... 36 // 2.6.6 Rizikový faktor: stres... 43 // 2.6.7 Rizikové sexuální chování... 44 // 2.6.8 Úrazy... 46 // 3 Systémy financování péče o zdraví - vývoj a současný systém léčebně // preventivní péče v ČR, výdaje na zdravotnictví
ve státech EU a v ČR...50 // 3.1 Základní modely zdravotnických systémů... 51 // 3.1.1 Státní zdravotnictví... 51 // 3.1.2 Zdravotnický systém založený na všeobecném zdravotním pojištění... 52 // 3.2 Systém léčebně preventivní péče v ČR... 53 // 3.3 Druhy zdravotní péče... 55 // 3.4 Práva účastníka veřejného zdravotního pojištění... 58 // 3.5 Současné trendy v péči o zdraví v rámci veřejného zdravotnictví... 58 // 3.6 Výdaje na zdravotnictví ve státech EU a v ČR... 58 // 4 Národní zdravotnický informační systém...60 // 4.1 Charakteristika NZIS... 60 // 4.2 Výstupy ÚZIS... 60 // 5 Národní zdravotnické programy...61 // 5.1 Národní kardiovaskulární program... 61 // 5.2 Národní onkologický program... 61 // 5.3 Národní diabetologický program... 61 // 5 // 6 WHO a podpora veřejného zdraví, strategické dokumenty a komunitní // projekty na podporu veřejného zdraví...63 // 6.1 Charakteristika Světové zdravotnické organizace (WHO)... 63 // 6.2 Üloha WHO v podpoře veřejného zdraví... 64 // 6.3 Strategické dokumenty WHO na podporu veřejného zdraví... 65 // 6.4 Komunitní programy WHO zaměřené na podporu veřejného zdraví... 65 // 6.4.1 Podnik podporující zdraví... 65 // 6.4.2 Škola podporující zdraví a Mateřská škola podporující zdraví... 65 // 6.4.3 Zdravá města... 66 // 6.4.4 Města přátelská seniorům... 66 // 6.4.5 Bezpečná komunita... 67 // 6.4.6 Bezpečná škola...
67 // 6.4.7 Zdraví podporující nemocnice... 68 // 6.4.8 Škola přátelská dětem... 68 // 7 EU a podpora veřejného zdraví, programy pro zdraví, strategické cíle EU // v oblasti veřejného zdravotnictví...70 // 7.1 Programy pro zdraví EU... 70 // 7.2 Hlavní cíle veřejného zdravotnictví EU... 71 // 7.2.1 Cíl první: Podpora dobrého zdravotního stavu ve stárnoucí Evropě... 71 // 7.2.2 Cíl druhý: Ochrana občanů před zdravotními hrozbami... 72 // 7.2.3 Cíl třetí: Podpora dynamických zdravotních systémů a nových technologií . . 72 // 8 Podpora veřejného zdraví v ČR, národní a regionální zdravotní politika, // strategické dokumenty ČR na podporu veřejného zdraví a jejich naplňování...74 // 8.1 Národní zdravotní politika... 74 // 8.2 Legislativní opora a strategické dokumenty pro oblast ochrany // a podpory veřejného zdraví v ČR... 75 // 8.2.1 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví... 75 // 8.2.2 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu populace ČR - // Zdraví pro všechny v 21. století (Zdraví 21)... 75 // 8.2.3 Zdraví 2020 a národní akční plány... 76 // 8.2.4 Další významné národní strategie a akční plány... 79 // 8.3 Financování aktivit na podporu veřejného zdraví... 82 // 9 Zdravotní stav populace obyvatel EU a ČR, ukazatele, vývojové trendy, // srovnání, monitoring...83 // 9.1 Demografie... 83 // 9.2 Statistické proměnné... 83 // 9.2.1 Střední délka života
při narození (naděje dožití)... 83 // 9.2.2 Zdravá délka života... 84 // 9.3 Zdravotní stav populace ČR... 84 // 9.4 Studie zdravotního stavu populace... 86 // 9.5 Monitoring zdraví a životního prostředí... 87 // 9.6 Biologický monitoring... 88 // 10 Zdravotní gramotnost obyvatel EU a ČR...89 // 10.1 Charakteristika zdravotní gramotnosti... 89 // 10.2 Důsledky různé úrovně zdravotní gramotnosti... 89 // 10.3 Tři oblasti zdravotní gramotnosti podle WHO... 90 // 10.4 Srovnávací studie zdravotní gramotnosti v zemích EU... 90 // 10.5 Zvyšování zdravotní gramotnosti v ČR... 91 // 6 // 11 Výchova ke zdraví, metody zvyšování zdravotní gramotnosti, výchova ke zdraví // v každodenní praxi zdravotnického pracovníka, peer programy...92 // 11.1 Intervence ke zvýšení zdravotní gramotnosti... 92 // 11.2 Metody výchovy ke zdraví... 93 // 11.3 Výchova ke zdraví v každodenní praxi zdravotnického pracovníka... 93 // 11.3.1 Krátké intervence... 94 // 11.3.2 Poradenství ve vybraných oblastech životního stylu... 96 // 11.4 Peer programy...104 // 11.5 Hodnocení efektu výchovy ke zdraví...105 // 12 Prevence, screening, screeningové onkologické programy v ČR, // kardiovaskulární a diabetický screening...106 // 12.1 Druhy zdravotní prevence...106 // 12.2 Screeningové onkologické programy v ČR...107 // 12.2.1 Mamografický screening...107 // 12.2.2 Kolorektální screening...108 // 12.2.3 Cervikální screening...109 // 12.3
Kardiovaskulární screening...109 // 12.4 Diabetický screening...110 // 12.5 Efektivita screeningových programů...110 // Seznam zdrojů obrázků... 112 // Rejstřík... 114 // Souhrn... 119 // Summary...120 // 7
(OCoLC)1111952955
cnb003100263

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC