Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.2) Půjčeno:16x 
BK
5. vydání
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016
xiv, 568 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-928-0 (vázáno)
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na stranách 547-553, bibliografické odkazy a rejstříky
001473328
Obsah // Poděkování // Předmluva // Slovo překladatelů // Úvod: Současný přístup к mikrobiologii // Část 1 Nepřátelské mikroby // 1 Mikroby jako parazité // 1.1 Rozmanitost mikrobů // 1.1.1 Prokaryota a eukaryota // 1.1.2 Mikroparazité a makroparazité // 1.1.3 Život uvnitř a vně buňky // 1.1.4 Systém klasifikace // 2 Bakterie // 2.1 Struktura // 2.2 Potravní nároky // 2.3 Růst a dělení // 2.4 Genová exprese // 2.4.1 Transkripce (přepis) // 2.4.2 Translace (překlad) // 2.4.3 Regulace genové exprese // 2.5 Přežití v nepříznivých podmínkách // 2.6 Mobilní genetické elementy // 2.6.1 Transpozice // 2.7 Mutace a přenos genů // 2.7.1 Mutace // 2.7.2 Přenos genů a rekombinace // 2.7.3 Transformace // 2.7.4 Transdukce // 2.7.5 Konjugace // 2.8 Genomika medicínsky důležitých bakterií // 3 Viry // 3.1 Infekce hostitelské buňky // 3.2 Replikace // 3.3 Osud infikované buňky // 3.4 Klasifikace virů // 4 Fungi // 4.1 Hlavní skupiny mykotických organismů vyvolávajících onemocnění // 4.2 Léčba mykotických infekcí // 5 Protozoa // 6 Helminti a členovci // 6.1 Helminti // 6.1.1 Životní cyklus // 6.1.2 Onemocnění způsobená helminty // 6.2 Členovci // 7 Priony // 7.1 Patogeneze infekčních proteinů // 7.2 Vývoj, přenositelnost a diagnostika prionových chorob // 7.3 Prevence a léčba prionových chorob // 8 Vztahy hostitele a parazita // 8.1 Fyziologická mikroflóra // 8.1.1 Přednosti a nevýhody fyziologické flóry
64 // 8.2 Symbiotické vztahy 64 // 8.2.1 Komensalismus 64 // 8.2.2 Mutualismus 65 // 8.2.3 Parazitismus 65 // 8.3 Charakteristika parazitického způsobu // života 66 // 8.3.1 Nevýhody parazitismu 67 // 8.4 Vývoj parazitického způsobu života 67 // Část 2 Soupeři - obrana hostitele 73 // 9 Přirozená obrana organismu 75 // 9.1 Ochrana proti proniknutí do organismu 75 // 9.2 Obrana po proniknutí mikroorganismu do těla 76 // 9.2.1 Dva typy profesionálních fagocytů 76 // 9.2.2 Fagocytóza a zabíjení 77 // 9.2.3 Aktivace komplementového systému 82 // 9.2.4 Bílkoviny akutní fáze 83 // 9.2.5 Další extracelulární antimikrobiální faktory 85 // 9.2.6 Extracelulární zabíjení 87 // 10 Adaptivní odpověď představuje „velký skok" // v účinné obraně 91 // 10.1 Úloha protilátek 91 // 10.1.1 Akutní zánětlivá odpověď 91 // 10.1.2 Aktivace fagocytárních buněk 94 // 10.1.3 Blokování mikrobiálních reakcí 94 // 10.2 Úloha Tlymfocytů 95 // 10.3 Extracelulární útok na velká infekční agens 98 // 10.4 Lokální obrana na povrchu sliznic 98 // 11 Buněčný základ adaptivní imunitní odpovědi 103 // 11.1 Receptory B a T buněk 106 // 11.2 Klonální expanze lymfocytů 106 // 11.3 Úloha paměťových buněk 107 // 11.4 Stimulace lymfocytů 109 // 11.5 Cytokiny 110 // 11.6 Regulační mechanismy 114 // 11.7 Mechanismy tolerance 115 // Část 3 Konflikty 117 // 12 Základy infekčních onemocnění 119 // 12.1 Vztah hostitel-parazit 122
// 12.2 Příčiny infekčních onemocnění 124 // 12.3 Šíře biologické odpovědi hostitele 125 // 13 Vstup, vylučování a přenos infekčních mikroorganismů 127 // Receptorové molekuly 127 // Vylučování mikroorganismů z těla hostitele 127 // 13.1 Místa vstupu infekce 128 // 13.1.1 Kůže 128 // 13.1.2 Spojivka 129 // 13.1.3 Respirační trakt 129 // 13.1.4 Gastrointestinální trakt 130 // VIII // 1 // 2 // 3 // 7 // 9 // 9 // 9 // 10 // 10 // 11 // 13 // 13 // 15 // 17 // 18 // 18 // 19 // 19 // 22 // 22 // 24 // 27 // 27 // 28 // 28 // 29 // 30 // 30 // 35 // 36 // 37 // 39 // 42 // 45 // 45 // 47 // 49 // 51 // 51 // 52 // 52 // 54 // 57 // 57 // 58 // 60 // 61 // 61 // Obsah // 13.1.5 Urogenitální trakt 133 // 13.1.6 Orofarynx 134 // 13.2 Vylučování a přenos mikroorganismů 134 // 13.3 Typy přenosu infekce mezi lidmi 136 // 13.3.1 Přenos infekce z respiračního traktu 13.3.2 Přenos infekce z gastrointestinálního 136 // traktu 138 // 13.3.3 Přenos infekce z urogenitálního traktu 138 // 13.3.4 Přenos infekce z orofaryngu 139 // 13.3.5 Přenos infekce z kůže 140 // 13.3.6 Přenos infekce mlékem 140 // 13.3.7 Přenos infekce krví 13.3.8 Vertikální a horizontální přenos 141 // infekce 141 // 13.4 Přenos infekce ze zvířat 142 // 13.4.1 Bezobratlí přenašeči infekcí 142 // 13.4.2 Přenos infekce z obratlovců 144 // 14 Imunologická obrana v akci 147 // 14.1 Komplement 147 // 14.2 Bílkoviny akutní fáze a receptory přirozené
imunity (pattern recognition receptors, PRR) 147 // 14.3 Horečka 149 // 14.4 Přirození zabíječi - buňky NK 149 // 14.5 Fagogytóza 149 // 14.5.1 Intracelulární zabíjení fagocyty 150 // 14.6 Cytokiny 152 // 14.6.1 Interferony 153 // 14.6.2 Další cytokiny 154 // 14.7 Protilátková imunita 154 // 14.7.1 Rychlost, množství a trvání 154 // 14.7.2 Afinita 155 // 14.7.3 Třídy a podtřídy protilátek (isotypy) 14.7.4 Blokující a neutralizující účinek 155 // protilátek 155 // 14.7.5 Imobilizace a aglutinace 155 // 14.7.6 Lýza 155 // 14.7.7 Opsonizace 156 // 14.8 Buněčná imunita 156 // 14.9 Uzdravení po infekci 161 // 15 Šíření a množení mikroorganismů 163 // 15.1 Vlastnosti povrchové a systémové infekce 164 // 15.2 Mechanismy šíření infekce v těle 165 // 15.2.1 Šíření lymfou a krví 165 // 15.2.2 Šíření krví 166 // 15.2.3 Šíření nervovou soustavou 167 // 15.2 4 Šíření mozkomíšním mokem 168 // 15.2.5 Šíření ostatními cestami 168 // 15.3 Vrozené predispozice pro šíření a množení // mikroorganismů 168 // 15.3.1 Vrozené predispozice u hostitele 15.3.2 Genetické predispozice 168 // mikroorganismů 169 // 15.4 Jiné faktory ovlivňující šíření a množení // mikroorganismů 170 // 16 Strategie přežití parazitických mikroorganismů // a perzistentní infekce 173 // 16.1 Strategie přežití parazitických mikroorganismů 16.1.1 Strategie úniku hostitelově obraně 174 // způsobují rychlé infekce„udeř
a uteč" 175 // 16.1.2 Modulace imunitního systému 178 // 16.2 Antigenní variace 179 // 16.3 Imunosuprese 182 // 16.4 Perzistentní infekce 184 // 16.4.1 Reaktivace latentní infekce 186 // 17 Patologické důsledky infekcí 189 // 17.1 Patologické stavy přímo způsobené mikroorganismy 189 // 17.2 Průjem 193 // 17.3 Patologická aktivace přirozených imunitních mechanismů 194 // 17.4 Patologické následky imunitní reakce 197 // 17.4.1 Přecitlivělost typu I 197 // 17.4.2 Přecitlivělost typu II 198 // 17.4.3 Přecitlivělost typu III 199 // 17.4.4 Přecitlivělost typu IV 200 // 17.5 Kožní vyrážky 201 // 17.6 Viry a nádory 202 // Část 4 Klinické projevy a diagnostika // infekcí tělesných systémů 207 // 18 Infekce horních cest dýchacích 209 // 18.1 Běžné nachlazení, rýma 209 // 18.2 Faryngitida a tonzilitida 210 // 18.2.1 Cytomegalovirus 211 // 18.2.2 Virus Epsteina a Barrové 215 // 18.3 Bakteriální infekce 217 // 18.3.1 Komplikace infekcí // Streptococcus pyogenes 217 // 18.3.2 Diagnostika faryngitid a tonzilitid 218 // 18.4 Příušnice 218 // 18.4.1 Léčba a prevence 219 // 18.5 Otitida a sinusitida 219 // 18.5.1 Akutní zánět středního ucha 220 // 18.5.2 Zánět vnějšího ucha 220 // 18.5.3 Akutní sinusitida 220 // 18.6 Akutní epiglotitida 221 // 18.7 Infekce ústní dutiny 221 // 18.7.1 Ústní kandidóza 221 // 18.7.2 Zubní kaz 221 // 18.7.3 Periodontální nemoci 222 // 19 Infekce dolních cest dýchacích 223 // 19.1 Laryngitida
a tracheitida 223 // 19.2 Diftérie 223 // 19.3 Pertusse 224 // 19.4 Akutní bronchitída 225 // 19.5 Akutní exacerbace chronické bronchitídy 226 // 19.6 Bronchiolitida 226 // 19.7 Respirační syncyciální virus 226 // 19.8 Hantavirový plicní syndrom 227 // 19.9 Pneumonie 227 // 19.9.1 Bakteriální pneumonie 229 // 19.9.2 Virová pneumonie 232 // 19.9.3 Tuberkulóza 240 // 19.9.4 Cystická fibróza 242 // 19.9.5 Plicní absces 243 // 19.9.6 Pleurální efuze a empyém 244 // 19.9.7 Houbové infekce 244 // 19.9.8 Parazitární infekce 245 // Obsah // 20 Močové infekce 247 // 20.1 Akvizice a etiologie 247 // 20.2 Patogeneze 248 // 20.3 Klinické příznaky a komplikace 250 // 20.4 Horní cesty močové 250 // 20.5 Laboratorní diagnostika 251 // 20.5.1 Laboratorní vyšetření 252 // 20.6 Léčba 252 // 20.7 Prevence 253 // 21 Sexuálně přenosné infekce 255 // 21.1 STI a sexuální chování 255 // 21.2 Syfilis 255 // 21.2.1 Laboratorní diagnostika syfilidy 257 // 21.2.2 Terapie 259 // 21.3 Gonorrhoea 259 // ■v. 21.4 Chlamydiové infekce 261 // 21.5 Další původci ingvinálních // lymfadenopatií 263 // 21.5.1 Lymphogranuloma venereum (LGV) 263 // 21.5.2 Měkký vřed, šankroid 264 // 21.5.3 Donovanóza 21.5.4 Mykoplasmata a negonokoková 264 // uretritida 264 // 21.5.5 Další původci vaginitid a uretritid 265 // 21.5.6 Genitální herpes 266 // 21.5.7 Infekce lidským papillomavirem 266 // 21.5.8 Virus lidského imunodeficitu 267 // 21.5.9 Příležitostné
STI 276 // 21.5.10 Zamoření hmyzem 277 // 22 Infekce zažívacího traktu 279 // 22.1 Bakteriální původci průjmů 281 // 22.1.1 Escherichia coli 281 // 22.1.2 Salmonella 284 // 22.1.3 Campylobacter 285 // 22.1.4 Cholera 286 // 22.1.5 Shigelóza 288 // 22.1.6 Další bakteriální původci průjmů 22.1.7 Průjmy spojené s podáváním 289 // antibiotik a Clostridium difficile 290 // 22.2 Virové průjmy 291 // 22.2.1 Rotaviry 291 // 22.2.2 Další viry 293 // 22.3 Otravy z potravin 293 // 22.3.1 Staphylococcus aureus 293 // 22.3.2 Botulismus 294 // 22.4 Helicobacter pylori a zažívací vředy 294 // 22.5 Parazité zažívacího traktu 295 // 22.5.1 Infekční prvoci 296 // 22.5.2 Infekce červy 299 // 22.6 Systémové infekce začínající // v gastrointestinálním traktu 302 // 22.6.1 Břišní tyfus a paratyfus 302 // 22.6.2 Listerióza 304 // 22.6.3 Virové hepatitídy 304 // 22.6.4 Parazitární infekce postihující játra 310 // 22.6.5 Jaterní abscesy 311 // 22.6.6 infekce žlučových cest 22.6.7 Peritonitida a intraabdominální 311 // sepse 311 // 23 Porodní a perinatální infekce 315 // 23.1 Infekce v těhotenství 315 // 23.1.1 Vrozené infekce 316 // 23.2 Infekce související s porodem 320 // 23.2.1 Ovlivnění plodu a novorozence 320 // 23.2.2 Ovlivnění matky 321 // 23.3 Další novorozenecké infekce 322 // 24 Infekce centrálního nervového systému 323 // 24.1 Průnik do centrálního nervového systému 323 // 24.2 Odpověďorganismu na infekci
323 // 24.3 Meningitida 325 // 24.3.1 Bakteriální meningitida 325 // 24.3.2 Fungální meningitida 330 // 24.3.3 Protozoální meningitida 330 // 24.3.4 Virová meningitida 331 // 24.4 Encefalitida 331 // 24.4.1 Infekce enteroviry 333 // 24.4.2 Paramyxovirové infekce 334 // 24.4.3 Vzteklina 334 // 24.4.4 Togavirová meningitida a encefalitida 335 // 24.4.5 HIV meningitida a encefalitida 335 // 24.4.6 Virová myelopatie 336 // 24.4.7 Postvakcinační a postinfekční encefalitida 336 // 24.5 Neurologická onemocnění s možností // virového původu 336 // 24.6 Spongiformní encefalopatie způsobené // činidly typu scrapie 336 // 24.7 Onemocnění CNS vyvolaná parazity 336 // 24.8 Mozkový absces 338 // 24.9 Tetanus a botulismus 338 // 24.9.1 Tetanus 338 // 24.9.2 Botulismus 339 // 25 Infekce oka 341 // 25.1 Konjunktivitida 341 // 25.1.1 Chlamydiové infekce 341 // 25.1.2 Další infekce spojivky 342 // 25.2 Infekce hlubších struktur oka 344 // 25.2.1 Toxoplasmóza 344 // 25.2.2 Infekce parazitickými červy 344 // 26 Infekce kůže, měkkých tkání, svalů a příbuzných systémů 347 // 26.1 Infekce kůže 347 // 26.2 Bakteriální infekce kůže, měkkých tkání a svalů 349 // 26.2.1 Stafylokokové kožní infekce 350 // 26.2.2 Streptokokové kožní infekce 351 // 26.2.3 Celulitida a gangréna 352 // 26.2.4 Nekrotizující fasciitida, myonekróza // a gangréna 353 // 26.2.5 Propionibacterium acnes a akné 355 // 26.2.6 Mykobakteriální onemocnění kůže
355 // 26.3 Houbové infekce kůže 357 // 26.3.1 Povrchové a kožní mykózy 357 // 26.3.2 Podkožní mykózy 361 // 26.4 Parazitární infekce kůže 362 // 26.5 Infekce členovci 363 // 26.6 Kožní a slizniční léze způsobené viry 364 // 26.6.1 Papillomavirové infekce 364 // 26.6.2 Infekce virem herpes simplex 365 // Obsah // 26.6.3 Infekce virem varicella-zoster 367 28.4 Krymsko-konžská hemoragická horečka 400 // 26.6.4 Vyrážky způsobené coxsackieviry 28.5 Q-horečka 400 // a echoviry 369 28.6 Antrax 400 // 26.6.5 Vyrážky způsobené lidským 28.7 Mor 401 // parvovirem B19 369 28.8 Infekce Yersinia entrocolitica 403 // 26.6.6 Vyrážky způsobené lidskými 28.9 Tularémie 403 // herpesviry 6 a 7 (HHV-6, HHV-7) 369 28.10 Infekce Pasteurella multocida 404 // 26.6.7 Neštovice 370 28.11 Leptospiróza 404 // 26.6.8 Spalničky 371 28.12 Horečka z krysího kousnutí 405 // 26.6.9 Zarděnky 372 28.13 Brucelóza 405 // 26.7 Další infekce tvořící kožní léze 373 28.14 Infekce červy 406 // 26.8 Kawasakiho syndrom 373 28.14.1 Echinococcus 406 // 26.9 Virové infekce svalů 374 28.14.2 Trichinella 407 // 26.9.1 Virová myositida, myokarditida 28.14.3 Strongyloidiáza 407 // a perikarditida 374 29 Horečka neznámého původu 409 // 26.9.2 Postvirový únavový syndrom 374 29.1 Definice horečky neznámého původu 409 // 26.10 Parazitární infekce svalů 374 29.2 Příčiny horečky neznámého původu 409 // 26.10.1 Infekce Trypanosoma cruzi 374 29.2.1 Infekční
příčiny klasické HNP 409 // 26.10.2 Infekce Taenia solium 375 29.3 Vyšetřování klasické HNP 410 // 26.10.3 Infekce Trichinella spiralis 375 29.3.1 Postup vyšetřovacího procesu 410 // 26.10.4 Sarcocystis 375 29.4 Terapie HNP 413 // 26.11 Infekce kloubů a kostí 376 29.5 HNP u specifických skupin pacientů 414 // 26.11.1 Reaktivní artritida, artralgie 29.6 Infekční endokarditida 414 // a septická artritida 376 30 Infekce kompromitovaného hostitele 417 // 26.11.2 Osteomyelitida 376 30.1 Kompromitovaný hostitel 417 // 26.12 Infekce krvetvorného systému 377 30.2 Mikroby infikující kompromitovaného hostitele 419 // 26.12.1 Lidský T-buněčnýlymfotropní virus 1 377 30.3 Infekce hostitele s deficitem vrozené imunity // 26.12.2 LidskýT-buněčný lymfotropni virus 2 377 způsobeným fyzikálně 419 // 27 Infekce přenášené vektory 379 30.3.1 Infekce popálenin 419 // 27.1 Přenos onemocnění vektorem 379 30.3.2 Traumatická poranění a infekce // 27.2 Arbovirové infekce 379 chirurgických ran 421 // 27.2.1 Žlutá zimnice 380 30.3.3 Infekce plastových implantátů 422 // 27.2.2 Horečka dengue 380 30.3.4 Infekce způsobené kompromitovaným // 27.2.3 Infekce virem Chikungunya 381 čisticím mechanismem 422 // 27.2.4 Arbovirová encefalitida 381 30.4 Infekce hostitele se sekundárním deficitem // 27.2.5 Arboviry a hemoragické horečky 381 adaptivní imunity 422 // 27.3 Rickettsiové infekce 381 30.4.1 Hematologické malignity a infekce při // 27.3.1
Horečka Skalistých hor 384 transplantaci kostní dřeně 422 // 27.3.2 Marseilleská horečka 384 30.4.2 Infekce při transplantacích orgánů 423 // 27.3.3 Africké klíšťové horečky 384 30.4.3 Infekce HIV vedoucí к AIDS 423 // 27.3.4 Rickettsiové neštovice 384 30.5 Významné příležitostné patogeny 423 // 27.3.5 Skvrnitý tyfus 384 30.5.1 Fungi 423 // 27.3.6 Endemický tyfus 385 30.5.2 Bakterie 427 // 27.3.7 Křovinný tyfus 385 30.5.3 Prvoci a helminti 427 // 27.4 Borreliové infekce 385 30.5.4 Viry 428 // 27.4.1 Návratná horečka 385 Část 5 Diagnostika a kontrola // 27.4.2 Lymeská nemoc 386 431 // 27.5 Infekce prvoky 27.5.1 Malárie 387 31 Diagnostika infekcí a posouzení hostitelských // 5o/ obranných mechanismů 433 // 27.5.2 Trypanosomiázy 27.5.3 Leishmanióza 390 392 31.1 Cíle klinické mikrobiologické laboratoře 31.2 Zpracování vzorků 433 434 // 27.6 Infekce helminty 27.6 1 Schistosomóza 393 393 31.3 Nekultivační techniky laboratorní diagnostiky infekcí 435 // 27.6.2 Filarióza 394 31.3.1 Mikroskopie 436 // 28 Multisystémové zoonózy 397 31.3.2 Světelná mikroskopie 436 // 28.1 Arenavirové infekce 397 31.3.3 Elektronová mikroskopie 438 // 28.2 Hemoragická horečka s ledvinovým 31.3.4 Detekce mikrobiálních antigenů // syndromem (HFRS) 399 ve vzorcích 438 // 28.3 Hemoragické horečky Marburg a Ebola 399 31.3.5 Detekce mikrobů hledáním jejich genů 440 // Obsah // 31.4 Kultivace (kultury) mikroorganismů 443 // 31.5 Identifikace
mikroorganismů pěstovaných // v kultuře 444 // 31.6 Diagnostika infekcí metodami detekce // protilátek 446 // 31.6.1 Běžné sérologické testy používané // v laboratorní diagnostice infekci 447 // 31.6.2 Nelaboratorní testy„u pacientova // lůžka" (tzv. point-of-care tests) 448 // 31.7 Posouzení obranného systému hostitele 448 // 31.7.1 Lymfocyty 449 // 31.8 Shrnuti: detekce, diagnostika a epidemiologie 450 // 32 Epidemiologie a kontrola infekčních nemocí 453 // 32.1 Sledování výskytu 453 // 32.2 Typy epidemiologických studií 453 // 32.3 Přenos infekčních nemocí 458 // 32.4 Účinnost vakcíny 460 // 33 Útok na nepřítele: antimikrobiální látky // a chemoterapie 461 // 33.1 Selektivní toxicita 461 // 33.2 Objev a vývoj antimikrobiálních látek 461 // 33.3 Klasifikace antibakteriálních látek 462 // 33.4 Rezistence proti antibakteriálním látkám 463 // 33.5 Třídy antibakteriálních látek 466 // 33.6 Inhibitory syntézy buněčné stěny 466 // 33.6.1 Beta-laktamy 466 // 33.6.2 Glykopeptidy 471 // 33.7 Inhibitory syntézy bílkovin 473 // 33.7.1 Aminoglykosidy 473 // 33.7.2 Tetracyklíny 475 // 33.7.3 Chloramfenikol 475 // 33.7.4 Makrolidy, linkosamidy // a streptograminy 476 // 33.7.5 Oxazolidinony 479 // 33.7.6 Fusidová kyselina 479 // 33.8 Inhibitory syntézy nukleové kyseliny 479 // 33.8.1 Chinolony 479 // 33.8.2 Rifamyciny 481 // 33.9 Antimetabolity ovlivňující syntézu nukleové kyseliny 481 // 33.9.1 Sulfonamidy 481
33.9.2 Trimethoprim (a kotrimoxazol) 482 // 33.10 Jiné látky ovlivňující DNA 483 // 33.10.1 Nitroimidazoly 483 // 33.11 Inhibitory funkce cytoplazmatické membrány 484 // 33.11.1 Lipopeptidy 484 // 33.11.2 Polymyxiny 484 // 33.12 Antiseptika močových cest 484 // 33.13 Antituberkulózní přípravky 485 // 33.13.1 Isoniazid 485 // 33.13.2 Ethambutol 485 // 33.13.3 Pyrazinamid 485 // 33.13.4 Mykobakteriální rezistence 485 // 33.13.5 Léčba lepry 485 // 33.14 Antibakteriální látky v praxi 485 // 33.15 Zkoušky antibiotik 488 // 33.16 Antivirová léčba 488 // 33.16.1 Antivirotika, která se zaměřují // na virovou DNA polymerasu 491 // 33.16.2 Nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptasy (NRTI) 492 // 33.16.3 Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptasy (NNRTI) 493 // 33.16.4 Inhibitory proteasy 493 // 33.16.5 Inhibitory fúze 493 // 33.16.6 Inhibitory integrasy 493 // 33.16.7 Antagonisté chemokinových receptorů 494 // 33.16.8 Inhibitor inosinmonofosfát dehydrogenasy 494 // 33.16.9 Antivirotika zaměřená na chřipkové viry 494 // 33.16.1C i Léčba hepatitídy typu В 494 // 33.16.11 Léčba hepatitídy typu С 495 // 33.16.12 Intereferony - imunomodulační látky 495 // 33.16.13 Další cíle 495 // 33.16.14 Klinické řízení antivirové léčby 495 // 33.17 Antimykotika 496 // 33.18 Antiparazitární látky 498 // 33.19 Chemoterapie versus očkování 498 // 33.20 Potlačení versus eradikace choroby 501 // 33.21 Využívání
a zneužívání antimikrobiálních látek 502 // 34 Obrana hostitele: vakcinace 505 // 34.1 Vakcinace - čtyři století historie 505 // 34.2 Cíle vakcinace 505 // 34.3 Typy vakcín 507 // 34.3.1 Adjuvans 509 // 34.3.2 Bezpečnost vakcín 509 // 34.4 Vakcíny používané v současnosti 509 // 34.4.1 Diftérie, tetanus a pertusse 509 // 34.4.2 Vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 510 // 34.4.3 Vakcína proti příušnicím 510 // 34.4.4 Vakcína proti zarděnkám 511 // 34.4.5 Poliovakcína 511 // 34.4.6 Pneumokokové vakcíny 512 // 34.4.7 Meningokokové vakcíny 512 // 34.4.8 Haemophilus influenzae typu b (Hib) 512 // 34.4.9 Chřipka 514 // 34.4.10 BCG a nové vakcíny proti tuberkulóze 514 // 34.4.11 Vakcíny proti hepatitidě 515 // 34.4.12 Lidský papillomavirus (HPV) 515 // 34.4.13 Rotavirová vakcína 515 // 34.4.14 Vakcíny požadované pro vstup do určitých zemí a oblastí 515 // 34.4.15 Vakcíny pro skupiny lidí s vysokým rizikem 516 // 34.4.16 Složitost vakcinačních schémat 516 // 34.4.17 Demografické změny vyžadují nové vakcinační strategie 516 // 34.5 Nově vyvíjené vakcíny 517 // 34.6 Nové cesty vakcinace 518 // 35 Pasivní a nespecifická imunoterapie 519 // 35.1 Pasivní imunizace protilátkami 519 // 35.1.1 Příprava protilátek genovým inženýrstvím 521 // 35.2 Nespecifická bunéčná imunostimulace 522 // 35.3 Úprava imunodeficience hostitele 523 // 35.4 Probiotika 523 // Obsah // Nemocniční infekce, sterilizace
a dezinfekce 525 36.7.3 Stadia sledování infekce 536 // 36.1 Časté nemocniční infekce 525 36.7.4 Epidemiologické určovací techniky 536 // 36.2 Hlavní původci nemocničních infekcí 525 36.7.5 Testování citlivosti na antibiotika 537 // 36.3 Zdroje a trasy šíření nemocničních infekcí 527 36.7.6 Specializované určovací techniky 537 // 36.4 Faktory hostitele a nemocniční infekce 528 36.7.7 Molekulární typizace 538 // 36.5 Následky nemocničních infekcí 529 36.7.8 Vyšetřování virových infekcí 540 // 36.6 Prevence nemocničních infekcí 531 36.7.9 Nápravná a preventivní opatření 540 // 36.6.1 Odstranění zdroje infekce 531 36.8 Sterilizace a dezinfekce 540 // 36.6.2 Prolomení řetězce infekce 532 36.8.1 Definice 541 // 36.6.3 Posílení schopnosti hostitele odolávat 36.8.2 Rozhodnutí o použití sterilizace nebo // infekci 534 dezinfekce 541 // 36.7 Vyšetřování infekcí spjatých se zdravotní péčí 535 36.8.3 Techniky sterilizace 542 // 36.7.1 Dohled 536 36.8.4 Kontrola sterilizace a dezinfekce 544 // 36.7.2 Vyšetřování ohnisek infekcí 536
(OCoLC)944217279
cnb002731458

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC