Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Slon, 2019
311 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-260-9 (brožováno)
Studie ; 133. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 293-304, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001473353
Obsah // Poděkování a ediční poznámka 10 // Předmluva 13 // Co se dělá mluvením o šetření? 13 // Kapitola 1. // Úvod 16 // Šetřit se sice nevyplácí, ale s námi zaručeně ušetříte 16 // Šetření je nepříjemné, ale můžete si svou chudobu užívat 18 // Šetřit by neměli lidé, ale věci nebo systémy 20 // Šetřím, abych mohl investovat, nebo investuji, abych ušetřil? 22 // Zdroje diskurzní nejasnosti šetření - první argument knihy 25 // Performativnost diskurzu - druhý argument knihy 27 // Kapitola 2. // Slova o šetření 33 // Jak vybrat slova vztahující se ? něčemu, čeho nemáme přesnou definici 33 // Slovníkové definice slov o šetření - umožňují nám porozumět významu, když se // tolik překrývají? 34 // Etymologická exkurze: původ a proměny (významů) slov o šetření 39 // Šetřit 40 // Spořit 41 // Hospodárnost 43 // Historické proměny kontextů užití slov o šetření v parlamentních projevech 45 // Šetřit, ušetřit a našetřit 46 // Spořit, naspořit a uspořit 47 // Úspora 48 // Hospodárný, hospodárně, hospodárnost 49 // Kontexty užití slov o šetření v současné češtině 51 // Závěr - rozmanitá slovní rodina šetrnosti 53 // 7 // Kapitola 3. // Šetrnost v diskurzu společenských věd 57 // Šetrnost jako vysvětlení vzestupu středních tříd 63 // Šetrnost jako komplexní vysvětlení měšťanské identity 68 // Jednoduchá šetrnost jako příčina špatné hospodářské
politiky 75 // Ekologická šetrnost - nová verze měšťanské morálky? 80 // Antikonzumerismus a šetření 84 // a. Antikonzumeristické šetření jako reakce na pokles příjmu 86 // b. Odkládání spotřeby na později 87 // c Výběrová a „zelená" spotřeba 90 // d. Snaha vyhnout se prázdnotě konzumního života 94 // e. Odpor vůči plýtvání 96 // Šetrnost vysvětlovaná jako komplexní jev 99 // Závěr - o co v odborném psaní o šetrnosti jde? 102 // Kapitola 4. // Diskurz šetrnosti v české společnosti v retrospektivě 105 // Šetření do roku 1948 107 // Budovatelské šetření (1948-1968) - šetření jako produktivní jednání 120 // Restriktivní šetření - 70. a 80. léta 20. století 124 // Zkrocení peněz v socialistickém hospodářství 128 // Rozumný spotřebitel ve dvojím pohledu 1 31 // Budování kapitalismu (1990-2000) - šetření versus investování I 34 // Konec šetření (2013-) - ekonomika tažená poptávkou? 142 // Závěr - komplexní časovost diskurzu šetrnosti 146 // Kapitola 5. // Šetrnost v rodinných a veřejných diskurzech 149 // Jak mluvíme o ekonomice a šetření doma - rodinné debaty 150 // Výzkum rodinných debat o šetření 152 // Tři způsoby diskurzní domestikace finančních produktů 153 // Narativizace 153 // Přivlastnění 156 // Afektivace 161 // Morálka rodinné ekonomiky v rodinných debatách 163 // Šetření ve veřejném diskurzu - mediální debaty 174 // Centrální bankovnictví
a měnová politika ČNB 177 // Rodící se mediální kontroverze 178 // Jádro dialogické sítě - tradiční média 183 // Periferie dialogické sítě - mediální prozumenti 186 // 8 // Komunikační strategie ČNB jako klíčového hráče mediální kontroverze 190 Koroze oficiálního výkladu 196 // Udržovaná kontroverznost 199 // Závěr - různost režimů vypovídání v rodině a médiích 201 // Kapitola 6. // Pojem šetření jako součást vládnutí 204 // Příručky domácího hospodaření - od ukáznění ? zodpovědnění 206 // Ukáznění socialistických domácností - domácnost jako ekonomická jednotka státu 207 // Zodpovědnění spotřebitelů v postsocialistickém kapitalismu 214 // Jak rozumíme diskurzu spotřebitelské odpovědnosti? 219 // Odpovědnost jako pozůstatek (pre)socialistického ukázňování 225 // Odpovědnost chápaná jako snaha nebýt přechytračen institucemi 228 // „To se úplně nedá" — ekonomická odpovědnost jako priorita 232 // Příběhy pořizování vlastnického bydlení: (na)šetřit si, nebo využít hypotéku? 235 // Hypoteční dluh jako dluh užitečný, nebo nutný 237 // Hypoteční dluh jako výhodný dluh - role úrokové sazby a finančních poradců 241 Finanční sebedisciplinace a uměřenost 244 // Závěr - zajištění a soběstačnost versus riziko a nedůvěra 249 // Kapitola 7. // Závěr - myšlení, řeči, činy a zmatek v diskurzu šetrnosti 252 // Koncept slabé a silné řeči 252
// Co je to diskurzní zmatek? 257 // Jak je to s šetřením: „Kdo šetří, má za tři a kdo spoří, pojede ? moři" 261 // Příloha: // Poznámky ? použitým datům a analytickým postupům 264 // Summary 288 // Seznam použité literatury 293 // O autorech 305 // Rejstřík jmenný 306 // Rejstřík věcný // 308
cnb003080098

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC