Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Plzeň ; Praha : v nakladatelství Vyšehrad vydala Tiskárna Bílý slon s.r.o., 2015
224 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-604-8 (Vyšehrad ; vázáno)
ISBN 978-80-906176-4-3 (Tiskárna Bílý slon ; vázáno)
Nové myšlení : řada ZČU
Obsahuje bibliografii na stranách 219-222 a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni
001473356
Obsah // Predslov... її // Úvod... 13 // i. Matematika a skúsenosť... 23 // 1.1 O úlohe inštrumentov vo fyzike 27 // 1.1.1 Inštrumenty a pozorovanie 32 // 1.1.2 Inštrumenty a experimentovanie 35 // 1.1.g Inštrumenty a meranie 39 // 1.1.4 Záver 41 // 1.2 Ontologický výklad inštrumentálnej praxe 42 // 1.2.1 Inštrumenty a problém teoretických entít 45 // 1.2.2 Aproximácia a ontológia 48 // 1.2.4 Predbežný náčrt princípov inštrumentálneho realizmu 55 // 1.3 Šach ako metafora matematiky 58 // /.3. i Šachová hra ako metafora matematiky 59 // 1.3.2 Šachováfigúrka ako metafora matematického symbolu 65 // 1.3.3 Záver 71 // 1.4 Pojem inštrumentálnej skúsenosti 73 // 1.4.1 Pojem horizontu reprezentovateľnosti 75 // 1.4.2 Pojem logických a expresívnych medzí 77 // 1.4.3 Povaha matematickej skúsenosti 83 // 1.4.4 Teória algoritmov ako nástroj symbolickej reprezentácie 85 // 1.5 Matematika ako skúsenostná veda 88 // 1.3.1 Geometria a vnímanie tvaru 90 // 1.3.2 Reprezentačné nástroje a opis pohybu 93 // i .3.3 Matematika a ľudská skúsenosť 9 6 // 1.3.4 0 rozdiele medzi matematikou a fyzikou 97 // 1.6 Logicizmus vo svetle symbolickej skúsenosti 101 // 1.6.1 Logicizmus a jeho príbuzní 102 // 1.6.2 Logicizmus ako téza lingvistického pesimizmu 105 // /. 6.3 Logiázmus a filozofia matematiky 107 // 1.6.4 Logicizmus afilozofia vedy 109 // 1.7 Záver 113 // 2. Matematika a skutočnosť... 115 // 2.1 Realizmus Penelope Maddyovej 120 // 2.1.1
Quineov-Putnamov argument o nepostradatelnosti 121 // 2.1.2 Maddyovej psychologický výklad elementárnej teórie množín 122 // 2.1.3 Maddyovej gädelovský výklad vyšších partií teórie množín 123 // 2.1.4 Kritika Maddyovej realizmu 123 // 2.2 Historizácia realizmu v matematike 128 // 2.2.1 Historizááa argumentu o nepostradatelnosti 129 // 2.2.2 Korekcia argumentuperceptuálnej evidentnosti 133 // 2.2.3 Rozšíreniegódelovského argumentu užitočnosti 135 // 2.2.4 Náčrt novejformulácie realizmu v matematike 138 // 2.2.j Odpovede na kritiky realizmu v matematike 140 // 2.2.6 Maddyovej realizmus v historickom kontexte 143 // 2.3 Vzťah formálneho sveta a sveta bežnej skúsenosti 144 // 2.3.1 Vzťah matematiky a sveta bežnej skúsenosti 147 // 2.3.2 Vzťah fyziky a reálneho sveta 152 // 2.3.3 Rodine objekty existujú v čase a priestore 154 // 2.4 Reprezentačné nástroje a konštitúcia skutočnosti 156 // 2.4.1 Platonizmus a jeho príbuzní 161 // 2.4.2 Matematika ako konglomerát reprezentačných nástrojov 162 // 2.4.3 Realizmus rozlíšení verzus realizmus výplní 165 // 3. Matematika a konštruovatelnosť... 169 // 3.1 Realita ako inštrumentálne konštituovaná skutočnosť 171 // 3.2 Reálnosť inštrumentálne konštituovanej skutočnosti 179 // 3.3 Inštrumentálny realizmus a filozofia matematiky 181 // 3.4 Symbolická skúsenosť a Benacerrafova dilema 186 // 4. Ďalší rozvoj inštrumentálneho realizmu___ 195 // 4.1 Všeobecný rámec inštrumentálneho
realizmu 197 // 4.2 Metodologické otázky inštrumentálneho realizmu 200 // 4.3 Porovnanie inštrumentálneho realizmu // s vybranými koncepciami realizmu v matematike 205 // 4.3.1 Inštrumentálny realizmus a štrukturalizmus 206 // 4.3.2 Inštrumentálny realizmus a Maddyovej množinový realizmus 208 // 4.3.3 Inštrumentálny realizmus a Kantovo dedičstvo 210 // Záver... 215 // Literatúra___ 219 // Menný register___ 223
(OCoLC)939572594
cnb002765233

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC