Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019
157 stran : ilustrace ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-4246-8 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4251-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 139-147 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001473416
OBSAH // i. Úvod-13 // I. TEORETICKÁ ČÁST---1 5 // 2. Zkoumání jazyka v afázii---16 // 2.1 Co je to afázie?--i6 // 2.2 Místo lingvistické afaziologie v kognitivní vědě-i ? // 2. ? Proč zkoumat afázie?---19 // 2.4 Modely a moduly ve výzkumu afázií---21 // 2.4.1 Modularita (a interaktivní modely)---21 // 2.4.2 Modely zpracování jazyka---25 // 2.5 Úskalí při výzkumu afázií---30 // 2.6 Shrnutí---32 // 3. Historie afaziologie---34 // 3.1 Od počátků do 18. století---34 // 3.2 Afaziologie v 19. století - zrod vědy-33 // 3.2.1 Frenologie Franze Josefa Galia-35 // 3.2.2 Lokalizační přístup: Pierre Paul Broca---36 // 3.2.3 Poslední třetina 19. století: Carl Wernicke a Ludwig Lichtheim-38 // 3.3 Afaziologie 20. století do druhé světové války---41 // 3.3.1 Aplikace lingvistiky na afaziologii: Roman Jakobson-42 // 3.3.2 Vývoj po druhé světové válce a návrat ? lokalismu---43 // 3.3.3 Rozkvět lingvistické afaziologie od 70. do 90. let 20. století-44 // 3.4 Vzestup kognitivní neurovědy a výzkum jazyka---45 // 3.4.1 Neurozobrazovací metody (a jejich úskalí a přínos)--46 // 3.5 Shrnutí---48 // 4. Typologie afatických syndromů---52 // 4.1 Členění afázií v lingvistickoafaziologické literatuře-53 // 4.1.1 Brocova afázie---5 3 // 4.1.2 Wernickova afázie---54 // 4.1.3 Kondukční afázie---55 // 4.1.4 Globální afázie---5 5 // 4.1.5 Anomická afázie---56 // 4.1.6 Transkortikální afázie---56 // 4.1.7 Subkortikální afázie,
zkřížená afázie, progresivní afázie a afázie // u znakových jazyků---57 // 4.1.8 Alexie a agrafie-58 // 4.2 Členění afázií v neurologické literatuře-58 // 4.3 Členění afázií v logopedii--59 // 4-4 Shrnutí---6o // 5. Agramatismus---62 // 5 • 1 Termín agramatismus---62 // 5.1.1 Historie pojmu---62 // 5.1.2 Vymezení termínu---6 3 // 5.2 Proč zkoumat agramatismus?---63 // 5.3 Teorie agramatismu---64 // 5.4 Agramatismus v češtině a jiných jazycích-66 // 5.5 Agramatismus jako klinická kategorie--68 // 5.6 Shrnutí---69 // II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST---71 // 6. Pacienti s afázií: demografie, etiologie a diagnóza-72 // 6.1 Pacienti s Brocovou afázií--73 // 6.1.1 Pacienti---73 // 6.1.2 Pacient 2---73 // 6.1.3 Pacient 3---74 // 6.1.4 Pacient 4---74 // 6.1.5 Pacient 5---75 // 6.1.6 Pacient 6---75 // 6.1.7 Pacient 7---75 // 6.1.8 Pacient 8---76 // 6.2 Pacienti s transkortikální afázií-76 // 6.2.1 Pacient 9---76 // 6.2.2 Pacient 10---77 // 6.3 Pacienti s anomickou afázií-77 // 6.3.1 Pacientu---77 // 6.3.2 Pacient 12---78 // 6.3.3 Pacient 13---78 // 6.4 Pacienti s kondukční afázií-79 // 6.4.1 Pacient 14---79 // 6.4.2 Pacient 15---79 // 6.5 Shrnutí---80 // 7. Pojmenování substantivem a slovesem---81 // 7.1 Úvod---81 // 7.2 Od rozpoznání obrázku ? vyslovení slova--83 // 7.3 Pojmenování substantivem---84 // 7.3.1 Předchozí studie---82 // 7 • 3 • 2 Výzkumné otázky a cíle--87 // 7-3-3 Stimulační materiál---87 // 7.3.4 Postup---88
// 7.3.5 Pacienti a kontrolní osoby-88 // 7.3.6 Výsledky---88 // 7.4 Pojmenování slovesem-91 // 7.4.1 Předchozí studie---91 // 7.4.2 Výzkumné otázky a cíle---92 // 7.4-3 Stimulační materiál---92 // 7.4.4 Postup---92 // 7.4.5 Pacienti a kontrolní osoby-93 // 7.4.6 Výsledky---93 // 7.5 Diskuse--92 // 7.6 Shrnutí-101 // 8. Spojování slov s obrázky-102 // 8.1 Úvodem--102 // 8.2 Předchozí studie---103 // 8.3 Výzkumné otázky a cíle---104 // 8.4 Postup a stimulační materiál---104 // 8.5 Pacienti a kontrolní osoby---104 // 8.6 Výsledky spojování substantiv s obrázky-- // 8.7 Výsledky spojování sloves s obrázky--104 // 8.8 Diskuse---105 // 8.9 Shrnutí---106 // 9. Kategorizace substantiv a sloves--107 // 9.1 Úvodem---107 // 9.2 Sémantická kategorizace substantiv---111 // 9.2.1 Předchozí studie---111 // 9.2.2 Výzkumné otázky a cíle---111 // 9.2.3 Stimulační materiál---111 // 9.2.4 Postup---112 // 9.2.5 Pacienti a kontrolní osoby--112 // 9.2.6 Výsledky---112 // 9.3 Kategorizace sloves podle valence--112 // 9.3.1 Předchozí studie---112 // 9.3.2 Výzkumné otázky a cíle---113 // 9.3.3 Stimulační materiál---113 // 9.3.4 Postup---114 // 9.3.5 Pacienti a kontrolní osoby--114 // 9.3.6 Výsledky---114 // 9.4 Diskuse---116 // 9.5 Shrnutí---118 // 1 o. Aktuální členění větné--118 // 10.1 Úvodem---118 // 10.2 Předchozí studie---121 // 10.3 Výzkumné otázky a cíle---122 // 10.4 Stimulační materiál--123 // 10.5 Postup---125
// 10.6 Pacienti a kontrolní osoby--125 // 10.7 Výsledky---126 // 10.7.1 Kvantitativní analýza---126 // 10.7.2 Kvalitativní analýza-127 // 10.8 Diskuse---127 // 10.9 Shrnutí---130 // 11. Závěrečná diskuse a výhledy---131 // Summary---135 // Literatura---139 // PŘÍLOHY---149 // A. Stimuly ? pojmenování substantivem---150 // B. Stimuly ? pojmenování slovesem---151 // C. Stimuly ? spojování substantiv s obrázky-152 // D. Stimuly ? spojování sloves s obrázky--153 // E. Stimuly ke kategorizaci substantiv--154 // F. Stimuly ke kategorizaci sloves---155 // G. Stimuly ? aktuálnímu členění větnému---156
cnb003085255

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC