Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:7x 
BK
EB
První vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019
145 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-4200-0 (brožováno)
ISBN 9788024642048 (ebook)
ISBN 18024642042 (ebook)
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001473439
Obsah // Úvod 9 // ČÁSTI 11 // 1. Vědecký problém 12 // 1.1 Vymezení pojmu vědecký problém 12 // 1.2 Vědecký problém, objekt výzkumu, předmět výzkumu 14 // 2. Povaha vědeckého problému a výběr metodologie 18 // 2.1 Teoreticko-mctodologický výzkumný rámec 18 // 2.2 Volba metodologie 20 // 2.3 Úhel pohledu na zkoumaný problém 23 // 3. Výzkumné cíle 25 // 3.1 Vymezení pojmu výzkumné cíle. Pokus o klasifikaci výzkumných cílů 25 // 3.2 Rozložení (plánování) výzkumných aktivit v čase. // Monitoring cílů 27 // 4. Výzkumné otázky. Hypotézy 30 // ČÁST II 33 // 5. Obecně vědní metody a postupy jejich použití // ve vědeckém zkoumání 34 // 5.1 Vymezení pojmu obecně vědní metody 34 // 5.2 Empirické výzkumné metody 36 // 5.2.1 Pozorování 37 // 5.2.2 Měření 38 // 5.2.3 Experiment 41 // 5.3 Obecně vědní teoretické metody. Postupy jejich uplatnění 45 // 5.3.1 Analýza 45 // 5.3.2 Syntéza 49 // 5.3.3 Dedukce 50 // 5.3.4 Indukce 54 // 5.3.5 Srovnání (komparace) 58 // 5.3.6 Specifikace 62 // 5.3.7 Generalizace 64 // 5.3.8 Analogie 67 // 5.3.9 Abstrakce 68 // 5.3.10 Modelování 70 // 6. Explanace 74 // 6.1 Deduktivně-nomologická explanace (explanace formou subsumpce // pod zákon) 74 // 6.2 Pravděpodobnostní vysvětlení 77 // 6.3 Deterministický a indeterministický pohled na vědecký problém 78 // 7. Narace 64 // 7.1 Podstata narace 64 // 7.2 Časový pohled na naraci a přístupy ? typologii narace 86
// 7.2.1 Ex post narace 66 // 7.2.2 Narace interim 90 // 7.2.3 Narace ex ante 92 // 7.3 Strukturní pohled na naraci 94 // 7.4 Deskriptivní a normativní narace 98 // 8. Specifika poznávání dějin a porozumění dějinám 103 // 8.1 Intencionalita v dějinách 103 // 8.2 Porozumění dějinám 106 // ČÁST III. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VĚDECKÉ ČINNOSTI 113 // 9. Input-output model jako východisko pro hodnocení // efektů vědecké činnosti 114 // 10. Výstupy vědecké činnosti 1 • 7 // 11. Výsledky vědecké činnosti // 119 // 12. Metody a postupy pro hodnocení dopadů aplikovaných výsledků // védeckovýzkumné činnosti 123 // 12.1 Peněžní forma inkrementální analýzy společenských // nákladů a společenských přínosů 123 // 12.2 Hodnocení efektů aplikovaných poznatků přírůstkovou metodou // formou nepeněžní evaluace (případ hodnocení metodiky) 125 // 12.3 Expertní hodnocení efektů aplikovaných poznatků // vědeckovýzkumné činnosti s použitím stupnic 127 // Závěr 131 // Literatura 133 // Summary 142 // Jmenný rejstřík 143 // Věcný rejstřík 146
cnb003071494

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC