Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vydání první
Olomouc : Computer Media, 2016
119 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7402-247-0 (Computer Media ; brožováno)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř růstových regulátorů
Obsahuje bibliografii na straně 119
001473595
Obsah // Obsah // I. ÚVOD ... 8 // 1. ZDRAVÍ...8 // 2. SYSTÉM PÉCE O ZDRAVÍ V ČR...10 // 3. ZDRAVOTNICTVÍ-SOUČÁST CELKOVÉ PÉČE O ZDRAVÍ ...12 // 3.1 Faktory společenského významu poškození nebo ztráty zdraví...13 // 3.2 Ekonomické aspekty zdraví člověka...15 // 4. TRŽNÍ PRINCIPY PODMIŇUJÍ I ZDRAVOTNICTVÍ...15 // II. ETIKA A BIOETIKA ... 20 // 1. ETIKA...20 // 1.1 Co je etika...20 // 1.2 Zlaté pravidlo chování...20 // 1.3 Profesní etika...21 // 1.4 Základy etiky evropského (respektive západního) světa v historickém kontextu ...22 // 1.4.1 Antika...22 // 1.4.2 Judaismus...24 // 1.4.3 Křesťanství...27 // 1.5 Jiné etické, filosofické a náboženské směry...30 // 1.5.1 Islám...31 // 1.5.2 Buddhismus...33 // 1.6 Etika ve zdravotnictví...36 // - Principy prvního řádu...36 // - Principy druhého řádu...38 // 1.7 Etická dilemata v medicíně ...38 // 2. BIOETIKA...41 // 2.1 Cojebioetika...41 // 2.2 Vybrané problémy z bioetiky...42 // 2.2.1 Eutanázie...42 // 2.2.2 Kmenové buňky...45 // III. ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÁ LEGISLATIVA... 48 // 1. ZÁKLADNÍ ZÁKONY A PROVÁDĚCÍ PREDPISY VE ZDRAVOTNICTVÍ ...48 // 2. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD...4 8 // 3. ZÁKON C. 372/2011 Sb., O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ ... 49 // - Vymezení profesních povinností pracovníků ve zdravotnictví...49 // - Práva pracovníků ve zdravotnictví...50 // 4. ZÁKON O MLČENLIVOSTI (ZÁKON C. 111/2007 Sb.) ...51
// - Okolnosti, za kterých zdravotník je/není vázán mlčenlivostí...51 // - Sdělování informací o pacientově stavu příbuzným či družce/druhovi...51 // - Studenti medicíny či zdravotnických škol...52 // - Další právní předpisy vázající se к lékařskému tajemství...52 // 5. ZÁKON C. 96/2004 Sb., O NELÉKARSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH...52 // - Zdravotnické profese s výkonem povolání bez odborného dohledu...52 // - Zdravotnické profese s výkonem povolání pod odborným dohledem...52 // 3 // cv // Etika, legislativa a organizace zdravotnictví ČR // — Specifické činnosti zdravotnických pracovníků 53 // - Registr zdravotnických pracovníků (bez odborného dohledu a hostujících osob) VYBRANÉ PASÁŽE ZE ZÁKONÍKU PRÁCE - ZÁKONA C. 262/2006 Sb 53 53 // — Úvodní pojmy ze zákoníku práce 53 // - Postup před vznikem pracovního poměru 54 // - Pracovní poměr... // - Pracovní smlouva... // - Odstoupení od pracovní smlouvy . // - Odstupné... // - Pracovní doba... // - Práce přesčas... // - Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví... // - Pracovní pohotovost... // - Mzda, plat, odměny, příplatky... // - Překážky v práci... // - Dovolená... // - Dovolená za kalendářní rok... // - Dovolená za odpracované dny... // - Dodatková dovolená... // - Náhrada výdajů při výkonu práce... // - Stravování zaměstnanců... // - Pracovní podmínky zaměstnankyň... // IV. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ
... // 1. ZDRAVOTNICKÉ SYSTÉMY... // 1.1 Rozdělení systémů zdravotní péče... // - Systém založený na povinném, veřejném zdravotním pojištění (Bismarckovský systém). // - Systém založený na existenci centrální organizace zdravotní péče... // - Systém s převahou liberalistických prvků... // 54 // 54 // 54 // — Informace o obsahu pracovního poměru 55 // - Pracovní poměr na dobu určitou 55 // — Změna pracovního poměru 55 // - Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci 55 // — Možnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci 56 // Dočasné přidělení 56 // — Skončení pracovního poměru... 57 // - Výpověď z pracovního poměru, důvody a lhůty 57 // V г г г ’ V V — Výpověď daná zaměstnavatelem 57 // - Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem 58 // - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 58 // - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 58 // - Skončení pracovního poměru na dobu určitou 58 // - Skončení pracovního poměru ve zkušební době // ...59 // 59 // 59 // 60 // 60 // 60 // 61 // 61 // 62 // 62 // 62 // 63 // 64 // 64 // ... 66 // .66 // 66 // 66 // 66 // 66 // Obsah // 1.2 Zdravotní pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění...67 // 1.2.1 Sazby pojistného na zdravotní a sociální pojištění...67 // 1.3 Důchodové zabezpečení v ČR - zákon č. 155/1995 Sb...68 // 1.3.1 Vybrané penzijní systémy v
zahraničí...69 // 1.4 Nemocenské a další sociální dávky v ČR - zákon č. 187/2010 Sb...70 // - Dávky poskytované z nemocenského pojištění...70 // - Podpůrčí doba и peněžité pomoci v mateřství...71 // - Ošetřovně (dříve podpora při ošetřování člena rodiny)...71 // -Nemocenská ...72 // 1.5 Zdravotní a sociální pojištění v zahraničí...72 // 1.5.1 Zdravotní a sociální pojištění v Německu...72 // 1.5.2 Zdravotní a sociální pojištění ve Velké Británii...73 // 1.5.3 Zdravotní a sociální pojištění v USA ...74 // 1.6 Poplatky ve zdravotnictví v Německu a ve Velké Británii...74 // 1.6.1 Poplatky ve zdravotnictví v Německu...74 // 1.6.2 Poplatky ve zdravotnictví ve Velké Británii...75 // 2. PRÁVNÍ FORMY VE ZDRAVOTNICTVÍ...76 // - Členění zdravotnických zařízení podle vlastnictví...76 // - Členění zdravotnických zařízení podle ziskovosti...76 // 2.1 Samostatní privátní zdravotníci (FO, OSVČ) ...76 // 2.2 Zdravotníci vykonávající svou činnost v kolektivní formě...76 // 2.2.1 Společnost s ručením omezeným ...77 // 2.2.2 Možná právní úprava podmínek vzniku s.r.o...77 // 2.3 Sdružení (sdružení praxí)...79 // 2.4 Akciová společnost...79 // 2.5 Státní organizace (státní podnik)...79 // 2.6 Příspěvkové organizace...79 // 2.7 Zákon o neziskových organizacích...80 // 3. ZDRAVOTNICKÉ INSTITUCE...81 // 3.1 Základní typologie zdravotnických institucí...82 // 3.2 Další
typologie zdravotnických zařízení...83 // 3.3 Funkce zdravotnických institucí...83 // 3.4 Provozování zdravotnického zařízení poskytovatelem zdravotní péče ...84 // 3.4.1 Současné postavení a úloha Ministerstva zdravotnictví ČR...84 // 3.4.2 Úloha krajů ve zdravotnictví ČR...85 // 3.4.3 Úlohy zdravotních pojišťoven...85 // 3.4.4 Právo pacienta a lékaře v ČR ...86 // 4. SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR (K 31.12. 2012)...86 // 4.1 Celkový počet zdravotnických zařízení...86 // 4.2 Nové kategorie zdravotnických pracovníků...87 // 4.3 Dostupnost péče...88 // 4.3.1 Dostupnost ambulantní primární péče...89 // 4.3.2 Sekundární a terciální zdravotní péče...90 // 5 // Щ ---’ ... // Etika, legislativa a organizace zdravotnictví ČR // 4.4 Struktura zdravotnických institucí v ČR...90 // 4.4.1 Samostatná ambulantní zařízení...90 // 4.4.2 Lůžková péče...90 // 4.4.3 Zvláštní zdravotnická zařízení...91 // 4.4.4 Zařízení lékárenské péče...91 // 4.4.5 Orgány ochrany veřejného zdraví...91 // 4.4.6 Zařízení dalšího vzdělávání ve zdravotnictví...92 // 4.4.7 Ostatní zdravotnická zařízení...92 // 4.5 Struktura domácích zdravotnických zařízení v tabulkách ÚZISu...92 // 4.6 Mezinárodní srovnání ...97 // 5. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ...99 // 5.1 Vznik nestátních zdravotnických zařízení...99 // 5.2 Požadavky na provoz zdravotnických zařízení...100 // 5.3 Zdravotnická
praxe provozovaná právnickou osobou...104 // 5.3.1 Úplatný převod obchodního podílu společnosti...104 // 5.3.2 Smlouva o prodeji podniku...105 // 5.3.3 Kupní smlouva...106 // 5.3.4 Převod darem či děděním...106 // 6. KOLIK STOJÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR (DATA ZA ROK 2015)...107 // 7. DRG A JINÉ ZPŮSOBY ÚHRAD ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI...108 // 7.1 Úhradové mechanismy v ČR...109 // - Kapitace...109 // - Platba za výkon...109 // - Platba za ošetřovací den...109 // - Paušální platba...110 // - DRG...110 // 7.2 Úhrada systémem DRG...110 // 7.2.1 Podstata systému DRG...110 // 7.2.2 Postup při výpočtu úhrady za DRG...112 // 7.2.3 Současná situace při použití DRG...113 // 8. KVALITA A BEZPEČNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR...114 // V. ZÁVĚR...117 // SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY...119
(OCoLC)1056248135
cnb002904097

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC