Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2011
304 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3669-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 295-301, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle 1. dotisku z roku 2011
001473606
Obsah // Úvodní slovo autorů ...9 // Seznam použitých zkratek a symbolů...10 // 1. Finance ...13 // 1.1 Pojem finance...13 // 1.2 Funkce financí...14 // 1.3 Metody financování...14 // 1.4 Principy financí ...15 // 1.5 Struktura financí ...16 // 1.5.1 Podnikové finance...17 // 1.5.2 Měna a mezinárodní finance...18 // 1.5.3 Bankovnictví...19 // 1.5.4 Pojišťovnictví...20 // 1.5.5 Veřejné finance...21 // 1.6 Časová hodnota peněz...22 // 1.6.1 Čistá současná hodnota...22 // 1.6.2 Vnitřní výnosová míra...25 // 1.6.3 Index ziskovosti...28 // 2. Měna a peníze...29 // 2.1 Pojem měna ...29 // 2.2 Vznik peněz...30 // 2.3 Vývoj emise peněz ...32 // 2.3.1 Mincovnictví ...32 // 2.3.2 Státně rozpočtová emise ...34 // 2.3.3 Klasická bankovně úvěrová emise...35 // 2.3.4 Modifikovaná bankovně úvěrová emise peněz...37 // 2.4 Měnové standardy...39 // 2.5 Pojem peníze ...41 // 3. Měnová politika a teorie...43 // 3.1 Peněžní agregáty ...43 // 3.2 Měnová politika...47 // 3.2.1 Nástroje měnové politiky...50 // 3.2.2 Měnově politické režimy...54 // 3.3 Ménová teorie a trh peněz ...56 // 3.3.1 Poptávka po penězích ...56 // 3.3.2 Nabídka peněz...63 // 3.3.3 Měnová rovnováha...68 // 3.4 Centrální banka...70 // 3.4.1 Cíle centrální banky ...71 // 3.4.2 Funkce centrální banky...74 // 3.4.3 Nezávislost centrální banky ...80 // 4. Inflace ...85 // 4.1 Pojem inflace...85 // 4.2 Podstata inflace...85 // 4.3 Příčiny
vzniku inflace...87 // 4.3.1 Monetaristický názor...87 // 4.3.2 Keynesiánský názor...89 // 4.4 Důsledky inflace ...91 // 4.5 Deflace a její důsledky ...93 // 4.6 Základní pojmy související s inflací...96 // 4.7 Měření inflace...97 // 5. Úroková míra ...102 // 5.1 Historie a vznik úrokové míry ...102 // 5.2 Význam úrokové míry...104 // 5.3 Úroková míra a úroková sazba - struktura a faktory ovlivňující úrokové // sazby...106 // 5.3.1 Struktura úrokových sazeb...107 // 5.3.2 Faktory ovlivňující úrokové sazby...108 // 5.4 Specifika úročení... 112 // 5.4.1 Druhy úročení... 115 // 5.5 Nominální a reálná úroková míra ... 119 // 5.6 Teorie determinace úrokové míry ...123 // 5.6.1 Neoklasická teorie úrokové míry...123 // 5.6.2 Teorie zápůjčních fondů ...127 // 5.6.3 Teorie preference likvidity...130 // 6. Finanční trh...136 // 6.1 Definice, význam a funkce finančních trhů ...136 // 6.2 Typy finančních trhů ...137 // 6.3 Finanční zprostředkovatelé...137 // 6.4 Investiční instrumenty...143 // 6.5 Finanční trh v ČR a světě...144 // 6.6 Soudobé trendy na finančních a bankovních trzích ...147 // 7. Řízení finančních rizik...149 // 7.1 Hlavní úkoly řízení finančních rizik ...152 // 7.2 Příklad finančního rizika: tržní riziko...153 // 7.2.1 Míry rizika ...153 // 7.2.2 Pravděpodobnostní modely ...154 // 7.2.3 Statistické metody...154 // 7.2.4 Statistický odhad VAR...155 // 7.2.5
Metoda Monte Carlo...155 // 7.3 Příklad finančního rizika: operační riziko...155 // 7.3.1 Podstata operačního rizika...155 // 7.3.2 Klasifikace událostí operačního rizika... 156 // 7.3.3 Příklady selhání řízení operačního rizika v bankách...157 // 7.4 Příklad finančního rizika: úvěrové riziko ...157 // 7.4.1 Úvěrový proces...157 // 7.4.2 Úvěrové analýzy - určení bonity klienta...158 // 7.4.3 Analýza bonity klienta...161 // 8. Mezinárodní finance...163 // 8.1 Platební bilance...163 // 8.1.1 Struktura platební bilance...164 // 8.1.2 Salda platební bilance a jejich ekonomická analýza...171 // 8.1.3 Vyrovnávací procesy platební bilance ...175 // 8.2 Devizové kurzy ...178 // 8.2.1 Systémy devizových kurzů...178 // 8.2.2 Teorie devizových kurzů...186 // 8.2.3 Devizový trh ...190 // 8.3 Mezinárodní měnová spolupráce ...192 // 8.3.1 Mezinárodní měnový fond a Světová banka...193 // 8.3.2 Měnová spolupráce v Evropě...195 // 9. Bankovnictví...197 // 9.1 Pojem banka...197 // 9.2 Bankovní soustava ...199 // 9.2.1 Konkrétní typy bankovních soustav ...200 // 9.2.2 Faktory ovlivňující bankovní soustavu ...200 // 9.3 Druhy bank ...201 // 9.4 Bilance banky ...204 // 9.4.1 Aktiva banky...206 // 9.4.2 Pasiva banky...208 // 9.4.3 Významnost jednotlivých položek aktiv a pasiv v bankovní // bilanci ...210 // 9.5 Výkaz zisku a ztráty ...214 // 9.6 Princip hospodaření banky...218 // 9.7 Bankovní regulace a dohled
..._...222 // 9.7.1 Bankovní regulace a dohled v České republice ...223 // 9.8 Bankovní obchody...228 // 9.8.1 Finančně úvěrové obchody...229 // 9.8.2 Depozitní obchody ...235 // 9.8.3 Platebně zúčtovací obchody...237 // 9.8.4 Investiční obchody ...241 // 10. Pojišťovnictví...244 // 10.1 Riziko a podstata pojišťovnictví...244 // 10.2 Pojištěný ...246 // 10.2.1 Členění pojištění...246 // 10.3 Princip hospodaření komerčních pojišťoven...249 // 10.4 Zajištění...254 // 10.4.1 Členění a formy zajištění ...255 // 10.5 Propojování finančních služeb ...256 // 11. Podnikové finance ...258 // 11.1 Fllavní oblasti finančního rozhodování podniku...258 // 11.2 Principy podnikových financí...259 // 11.3 Majetková struktura podniku...261 // 11.4 Finanční struktura podniku ...264 // 11.4.1 Optimální finanční struktura ...266 // 11.5 Zdroje krátkodobého financování ...266 // 11.6 Zdroje dlouhodobého financování...268 // 11.6.1 Interní zdroje financování...269 // 11.6.2 Externí zdroje financování ...269 // 11.7 Finanční analýza...271 // 11.7.1 Metody a ukazatele finanční analýzy ...272 // 12. Veřejné finance...279 // 12.1 Soustava veřejných rozpočtů ...280 // 12.1.1 Vyrovnanost veřejných rozpočtů...280 // 12.2 Státní rozpočet ...282 // 12.2.1 Funkce státního rozpočtu ...283 // 12.2.2 Struktura státního rozpočtu...284 // 12.3 Místní rozpočty ...288 // 12.3.1 Struktura místních rozpočtů
...288 // 12.4 Fiskální federalismus ...290 // 12.5 Veřejný dluh ...291 // 12.5.1 Příčiny vzniku veřejného dluhu...291 // 12.5.2 Krytí a snižování veřejného dluhu...292 // 12.5.3 Důsledky veřejného dluhu...293 // Použité zdroje ...295 // Rejstřík...302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC