Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2011
304 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3669-3 (brožováno)
ISBN 978-80-247-7463-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 295-301, bibliografické odkazy a rejstřík
Kniha usiluje o komplexnost teoretických a praktických poznatků z oblasti financí. Zahrnuje všechny oblasti financí, teoretické vysvětlení základních charakteristik a uvádí praktické implikace. Vysvětluje klíčové pojmy, jako jsou peníze, úroková míra, finanční trh a rizika. Kniha dále charakterizuje podstatné prvky každé oblasti financí, a to měny, bankovnictví, pojišťovnictví, podnikové finance, veřejné finance. Kniha slouží k uvedení do základních problematických okruhů a chápání souvislostí v rámci jednotlivých oblastí a financí jako celku a vytváří tak podklady pro hlubší studium. V rámci jednotlivých kapitol jsou uváděny praktické příklady ilustrující konkrétní problematiku, které čtenáře uvedou do praktických aspektů financí..
Popsáno podle 1. dotisku z roku 2011
001473606
Úvodní slovo autorů 9 // Seznam použitých zkratek a symbolů 10 // 1. Finance 13 // 1.1 Pojem finance 13 // 1.2 Funkce financí 14 // 1.3 Metody financování 14 // 1.4 Principy financí 15 // 1.5 Struktura financí 16 // 1.5.1 Podnikové finance 17 // 1.5.2 Měna a mezinárodní finance 18 // 1.5.3 Bankovnictví 19 // 1.5.4 Pojišťovnictví 20 // 1.5.5 Veřejné finance 21 // 1.6 Časová hodnota peněz 22 // 1.6.1 Čistá současná hodnota 22 // 1.6.2 Vnitřní výnosová míra 25 // 1.6.3 Index ziskovosti 28 // 2. Měna a peníze 29 // 2.1 Pojem měna 29 // 2.2 Vznik peněz 30 // 2.3 Vývoj emise peněz 32 // 2.3.1 Mincovnictví 32 // 2.3.2 Státně rozpočtová emise 34 // 2.3.3 Klasická bankovně úvěrová emise 35 // 2.3.4 Modifikovaná bankovně úvěrová emise peněz 37 // 2.4 Měnové standardy 39 // 2.5 Pojem peníze 41 // 3. Měnová politika a teorie 43 // 3.1 Peněžní agregáty 43 // 3.2 Měnová politika 47 // 3.2.1 Nástroje měnové politiky 50 // 3.2.2 Měnově politické režimy 54 // 3.3 Ménová teorie a trh peněz 56 // 3.3.1 Poptávka po penězích 56 // 3.3.2 Nabídka peněz 63 // 3.3.3 Měnová rovnováha 68 // 3.4 Centrální banka 70 // 3.4.1 Cíle centrální banky 71 // 3.4.2 Funkce centrální banky 74 // 3.4.3 Nezávislost centrální banky 80 // 4. Inflace 85 // 4.1 Pojem inflace 85 // 4.2 Podstata inflace 85 // 4.3 Příčiny vzniku inflace 87 // 4.3.1 Monetaristický názor 87 // 4.3.2 Keynesiánský názor 89 // 4.4 Důsledky inflace 91 // 4.5 Deflace a její důsledky 93 // 4.6 Základní pojmy související s inflací 96 // 4.7 Měření inflace 97 // 5. Úroková míra 102 // 5.1 Historie a vznik úrokové míry 102 // 5.2 Význam úrokové míry 104 // 5.3 Úroková míra a úroková sazba - struktura a faktory ovlivňující úrokové // sazby 106 // 5.3.1 Struktura úrokových sazeb 107 //
5.3.2 Faktory ovlivňující úrokové sazby 108 // 5.4 Specifika úročení 112 // 5.4.1 Druhy úročení 115 // 5.5 Nominální a reálná úroková míra 119 // 5.6 Teorie determinace úrokové míry 123 // 5.6.1 Neoklasická teorie úrokové míry 123 // 5.6.2 Teorie zápůjčních fondů 127 // 5.6.3 Teorie preference likvidity 130 // 6. Finanční trh 136 // 6.1 Definice, význam a funkce finančních trhů 136 // 6.2 Typy finančních trhů 137 // 6.3 Finanční zprostředkovatelé 137 // 6.4 Investiční instrumenty 143 // 6.5 Finanční trh v ČR a světě 144 // 6.6 Soudobé trendy na finančních a bankovních trzích 147 // 7. Řízení finančních rizik 149 // 7.1 Hlavní úkoly řízení finančních rizik 152 // 7.2 Příklad finančního rizika: tržní riziko 153 // 7.2.1 Míry rizika 153 // 7.2.2 Pravděpodobnostní modely 154 // 7.2.3 Statistické metody 154 // 7.2.4 Statistický odhad VAR 155 // 7.2.5 Metoda Monte Carlo 155 // 7.3 Příklad finančního rizika: operační riziko 155 // 7.3.1 Podstata operačního rizika 155 // 7.3.2 Klasifikace událostí operačního rizika 156 // 7.3.3 Příklady selhání řízení operačního rizika v bankách 157 // 7.4 Příklad finančního rizika: úvěrové riziko 157 // 7.4.1 Úvěrový proces 157 // 7.4.2 Úvěrové analýzy - určení bonity klienta 158 // 7.4.3 Analýza bonity klienta 161 // 8. Mezinárodní finance 163 // 8.1 Platební bilance 163 // 8.1.1 Struktura platební bilance 164 // 8.1.2 Salda platební bilance a jejich ekonomická analýza 171 // 8.1.3 Vyrovnávací procesy platební bilance 175 // 8.2 Devizové kurzy 178 // 8.2.1 Systémy devizových kurzů 178 // 8.2.2 Teorie devizových kurzů 186 // 8.2.3 Devizový trh 190 // 8.3 Mezinárodní měnová spolupráce 192 // 8.3.1 Mezinárodní měnový fond a Světová banka 193 // 8.3.2 Měnová spolupráce v Evropě 195 //
9. Bankovnictví 197 // 9.1 Pojem banka 197 // 9.2 Bankovní soustava 199 // 9.2.1 Konkrétní typy bankovních soustav 200 // 9.2.2 Faktory ovlivňující bankovní soustavu 200 // 9.3 Druhy bank 201 // 9.4 Bilance banky 204 // 9.4.1 Aktiva banky 206 // 9.4.2 Pasiva banky 208 // 9.4.3 Významnost jednotlivých položek aktiv a pasiv v bankovní // bilanci 210 // 9.5 Výkaz zisku a ztráty 214 // 9.6 Princip hospodaření banky 218 // 9.7 Bankovní regulace a dohled 222 // 9.7.1 Bankovní regulace a dohled v České republice 223 // 9.8 Bankovní obchody 228 // 9.8.1 Finančně úvěrové obchody 229 // 9.8.2 Depozitní obchody 235 // 9.8.3 Platebně zúčtovací obchody 237 // 9.8.4 Investiční obchody 241 // 10. Pojišťovnictví 244 // 10.1 Riziko a podstata pojišťovnictví 244 // 10.2 Pojištěný 246 // 10.2.1 Členění pojištění 246 // 10.3 Princip hospodaření komerčních pojišťoven 249 // 10.4 Zajištění 254 // 10.4.1 Členění a formy zajištění 255 // 10.5 Propojování finančních služeb 256 // 11. Podnikové finance 258 // 11.1 Fllavní oblasti finančního rozhodování podniku 258 // 11.2 Principy podnikových financí 259 // 11.3 Majetková struktura podniku 261 // 11.4 Finanční struktura podniku 264 // 11.4.1 Optimální finanční struktura 266 // 11.5 Zdroje krátkodobého financování 266 // 11.6 Zdroje dlouhodobého financování 268 // 11.6.1 Interní zdroje financování 269 // 11.6.2 Externí zdroje financování 269 // 11.7 Finanční analýza 271 // 11.7.1 Metody a ukazatele finanční analýzy 272 // 12. Veřejné finance 279 // 12.1 Soustava veřejných rozpočtů 280 // 12.1.1 Vyrovnanost veřejných rozpočtů 280 // 12.2 Státní rozpočet 282 // 12.2.1 Funkce státního rozpočtu 283 // 12.2.2 Struktura státního rozpočtu 284 // 12.3 Místní rozpočty 288 // 12.3.1 Struktura místních rozpočtů 288 //
12.4 Fiskální federalismus 290 // 12.5 Veřejný dluh 291 // 12.5.1 Příčiny vzniku veřejného dluhu 291 // 12.5.2 Krytí a snižování veřejného dluhu 292 // 12.5.3 Důsledky veřejného dluhu 293 // Použité zdroje 295 // Rejstřík 302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC