Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vydání první
Praha : Mladá fronta, 2019
445 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5339-6 (vázáno)
Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na straně 418, bibliografické odkazy a rejstřík
001473690
OBSAH // Eutanázie - pro a proti...12 // Úvod...14 // Předmluva rektora Univerzity Karlovy...15 // Eutanázie - „dobrá smrť4?...16 // Lékařská komora je proti eutanázii...17 // Otevřená diskuse, cesta k vyjasnění pojmů...19 // Eutanázie pro a proti...22 // EUTANÁZIE JAKO CELOSPOLEČENSKÝ FENOMÉN...25 // 1 Eutanázie - kontroverzní téma...27 // 2 Co má větší hodnotu: život člověka, nebo jeho svoboda?...29 // 3 Proč nelze souhlasit s legalizací eutanázie a asistovaného suicidia.41 // 4 Lidé, svět, eutanázie...49 // 5 Eutanázie - aneb rezignace na zlepšování naší péče o nemocné // a trpící...65 // 6 Co je to eutanázie?...69 // MEDICÍNSKÉ SOUVISLOSTI... // 1 Eutanázie a anomie... // 2 Eutanázie, kritické stavy a intenzivní medicína 21. století. // 3 Eutanázie ano, eutanázie ne... // 4 O přípustnosti pasivní eutanázie nepochybuji... // 5 Umírání a eutanázie... // 6 Eutanázie v pohledu lékaře... // 7 Pretanazie a kvartérní prevence v onkologii... // 8 Eutanázie versus identita lékaře... // 9 Má eutanázie místo v paliativní péči?... // 10 Eutanázie v nefrologii versus osobní rozhodnutí o řízení procesu // umírání... // 11 Jaký vztah má obor anesteziologie a intenzivní medicína // k eutanázii?... // .91 // .93 // 109 // 131 // 147 // 155 // 161 // 167 // 171 // 183 // 193 // 201 // Eutanázie - pro a proti // 9 // Eutanázie - pro a proti // ETICKÉ A FILOZOFICKÉ SOUVISLOSTI...209 // 1 Hippokratova
Přísaha a eutanázie...211 // 2 Eutanázie z širšího lidského hlediska...231 // 3 Eutanázie pro a proti...237 // 4 Morální hodnocení eutanázie...247 // PRÁVNÍ SOUVISLOSTI...253 // 1 Eutanázie - pohled právní a etický...255 // 2 Role lékaře při ukončení života na žádost a pomoci při sebevraždě-269 // 3 Máme ústavní oporu pro provádění eutanázie?...279 // 4 Eutanázie - právně-komparativní analýza...285 // PSYCHOLOGICKÉ A SOCIOLOGICKÉ SOUVISLOSTI... .305 // 1 Úvahy nad širším kontextem eutanázie a jejího možného zneužití ... .307 // 2 Psychologické kontexty eutanázie...319 // 3 Dětští pacienti a přání zemřít...329 // TEOLOGICKÉ A DUCHOVNÍ SOUVISLOSTI...335 // 1 Poskytování spirituální péče jako podpora při řešení otázky // eutanázie?...337 // 2 Mám právo umřít. Kdy, kde a jak se rozhodnu sám?...349 // 3 Eutanázie z pohledu pastorálního teologa...361 // 4 „Omne vivum pugnat pro vita“, „vše živé hledí na smrt jako // na prohru“...375 // PŘÍLOHY...381 // 1 Vybrané kazuistiky a praktická doporučení...383 // 2 Eutanázie - vybrané dokumenty s komentáři...397 // 3 Eutanázie - vybrané pojmy...411 // 4 Informace o autorech...419 // 5 Hippokratova přísaha...433 // Rejstřík...440 // 10 // Eutanázie - pro a proti

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC