Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
První české vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019
339 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-4194-2 (brožováno)
ISBN 8024641992 (ebook)
ISBN 9788024641997 (ebook)
Lingvistika
angličtina
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o významu slov od poloviny devatenáctého století do současnosti. Představuje nejdůležitější myšlenky, klíčové práce a dominantní postavy pěti lingvistických směrů: historicko-filologické sémantiky, strukturalistické sémantiky, generativní sémantiky, neostrukturalistické sémantiky a kognitivní sémantiky, přičemž si všímá především teoretických a metodologických vztahů mezi těmito přístupy. Kromě hlavních teoretických proudů lexikální sémantiky věnuje pozornost i „proudům spodním“, které utvářely její vývoj. Nakladatelská anotace..
Popsáno podle tištěné verze
001478642
OBSAH // SEZNAM OBRÁZKŮ 9 // PŘEDMLUVA 11 // ÚVOD 13 // Rozsah 14 // Omezení 15 // Účel a publikum 16 // Uspořádání a diachrónni perspektiva 17 // 1 HISTORICKO-FILOLOGICKÁ SÉMANTIKA 19 // 1.1 Zrod lexikální sémantiky 20 // 1.1.1 Spekulativní etymologie 20 // 1.1.2 Rétorická tradice 23 // 1.1.3 Lexikografie 2 5 // 1.2 Povaha významu 27 // 1.2.1 Bréal o významu a mysli 28 // 1.2.2 Paul o kontextu a úzu 3 2 // 1.2.3 Alternativní hlasy 3 3 // 1.3 Klasifikace sémantických změn 41 // 1.3.1 Hlavní typy změn 42 // 1.3.2 Vzorce na nižší úrovni 46 // 1.3.3 Klasifikační spletitosti 51 // 1.4 Vývoj po historicko-filologické sémantice 57 // Další prameny ke kapitole 1 59 // 2 STRUKTURNÍ SÉMANTIKA 6 2 // 2.1 Štrukturalistické pojetí významu 63 // 2.1.1 Argumenty proti historicko-filologické sémantice 64 // 2.1.2 Typy strukturní sémantiky 66 // 2.2 Teorie lexikálních polí 68 // 2.2.1 Trierova koncepce lexikálních polí 68 // 2.2.2 Lexikální pole a syntagmatické vztahy 71 // 2.2.3 Lexikální pole a formální vztahy 75 // 2.2.4 Diskrétnost lexikálních polí 78 // 2.3 Komponentová analýza 83 // 2.3.1 Komponentová analýza v americké etnosémantice 84 // 2.3.2 Komponentová analýza v evropské strukturní sémantice 87 // 2.4 Relační sémantika 92 // 2.4.1 Hlavní významové vztahy 94 // 2.4.2 Teoretické otázky 100 // 2.5 Vývoj po strukturní sémantice 103 // Další prameny ke kapitole 2 108 // 3 GENERATIVNÍ SÉMANTIKA 111//
3.1 Katzovská sémantika 112 // 3.1.1 Formální slovníková hesla 112 // 3.1.2 Soupeření se strukturní sémantikou 114 // 3.2 Tenze uvnitř generativní sémantiky 116 // 3.2.1 Minimální, nebo maximální sémantika? 116 // 3.2.2 Dekompoziční, nebo axiomatická sémantika? 123 // 3.3 Vývoj po generativní sémantice 126 // Další prameny ke kapitole 3 130 // 4 NEOSTRUKTURALISTICKÁ SÉMANTIKA 13 2 // 4.1 Rozpracování dekompozičního přístupu 134 // 4.1.1 Přirozený sémantický metajazyk 135 // 4.1.2 Konceptuálni sémantika 143 // 4.1.3 Dvojúrovňová sémantika 149 // 4.1.4 Generativní lexikon 154 // 4.2 Rozpracování relačního přístupu 162 // 4.2.1 Lexikální databáze WordNet 164 // 4.2.2 Lexikální funkce 166 // 4.2.3 Distribuční korpusová analýza 171 // Další prameny ke kapitole 4 184 // 5 KOGNITIVNÍ SÉMANTIKA 18 7 // 5.1 Prototypičnost a salience 188 // 5.1.1 Účinky prototypičnosti 189 // 5.1.2 Radiální sítě a polysémie 197 // 5.1.3 Základní roviny a onomaziologická salience 204 // 5.2 Konceptuálni metafora a metonymie 208 // 5.2.1. Teorie konceptuálni metafory 209 // 5.2.2 Mentální prostory a konceptuálni integrace 215 // 5.2.3 Konceptuálni metonymie 218 // 5.3 Idealizované kognitivní modely a rámce 226 // 5.3.1 Idealizované kognitivní modely 229 // 5.3.2 Sémantika rámců a databáze FrameNet 230 // 5.4 Úzus a změna 234 // 5.4.1 Sugerovaná inference a pragmatika 235 // 5.4.2 Mechanismy a pravidelnosti 238 // 5.5 Kognitivní sémantika v kontextu 244 // 5.5.1 Význam v mysli 245 // 5.5.2 Význam v kultuře a společnosti 253 // 5.5.3 Význam v textu a diskurzu 262 // Další prameny ke kapitole 5 269 // ZÁVER 274 // BIBLIOGRAFIE 288 // DOSLOV K ČESKÉMU PŘEKLADU 3 16 // JMENNÝ REJSTŘÍK 324 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 331
cnb003098723

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC