Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Příručka
Vydání 1.
Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2016
215 stran : barevné ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-906320-4-2 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001479025
1 Management 7 // 1.1 Zavádění etiky do procesů managementu kvality sociálních služeb - David Pospíšil 14 // 1.2 Etická komise v sociální službě - Daniela Lusková, Andrea Tajanovská 21 // 1.3 Marketing sociálních služeb již dávno není podceňovanou disciplínou - Andrea Tajanovská 24 // 1.4 Dobrovolnictví v sociálních službách -Věra Husáková 27 // 1.5 Na co (ne)myslí management dobrovolnictví aneb 30 tipů pro koordinátory - Renata Kolářová 31 // 1.6 Potravinové banky - Ilja Hradecký 40 // 1.7 Supervize v pobytových sociálních službách: kontraktování - dohoda o průběhu supervize - Lukáš Holeček 44 // 1.8 Hodnota informačního systému jako řízené aktivum - Jan Malota 48 // 1.9 Znevýhodnění a výhody nevidomého manažera - Miroslav Michálek 51 // 1.10 Zpomal, nebo rychle skončíš! - Pavel Kosorin 55 // 2 Právo 59 // 2.1 Darování v sociálních službách ano, či ne? - Vladimír Hort // 2.2 Dříve vyslovené přání v sociálních službách - Helena Krejčíková // 2.3 Kdo je odpovědný za poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb? - Petr Haluza // 2.4 Jmenování vedoucích zaměstnanců - Vladimír Hort // 2.5 „Porušení pracovní kázně" a jeho důsledky v rámci pracovněprávního vztahu - Vladimír Hort // 2.6 Výpověď smlouvy o poskytování sociálních služeb - /ladimír Hort // 2.7 Regulace kouření na pracovišti - Vladimír Hort // 2.8 Veřejný ochránce práv a zařízení sociálních služeb - Ondřej Vala // 2.8.1 Ochránce a národní preventivní mechanismus - Katarína Haukvitzová // 2.8.2 Nepravidelné podání léků s tlumivým účinkem v pobytových zařízeních sociálních služeb - Adéla Hradilová // 2.8.3 Autonomie vůle a důstojnost klientů s demencí v pobytových zařízeních - Romana Jakešová //
2.8.4 Co nejméně narušit chod zařízení - Marie Lukášová // 2.8.5 Doporučení OSN ohledně situace osob se zdravotním postižením v České republice - Lenka Frýdková 104 // 2.8.6 Jak rozumět 15% zůstatku z příjmu klienta při stanovení výše úhrady za sociální služby - Adéla Hradilová 107 // 2.8.7 Lékařský posudek při přijetí klienta do zařízení sociálních služeb - Adéla Hradilová 109 // 2.8.8 Ochrana osobních údajů klienta zařízení sociálních služeb - Za jakých podmínek může poskytovatel sociální služby nakládat s doklady uživatelů? - Romana Jakešová // 2.8.9 Omezuje udělení plné moci zmocnitele na jeho právech? - Katarína Haukvitzová // 2.8.10 Poskytování sociálních služeb osobám s omezenou svéprávností - Romana Jakešová 116 // 2.8.11 Pomoc klientovi s uplatněním práva na náležitou zdravotní péči - Tereza Gajdušková // 2.8.12 Stížnosti v zařízení sociálních služeb - Adéla Hradilová 120 // 2.8.13 Odpovědnost za škodu při poskytování sociálních služeb - LadislavTomeček // 2.8.14 Provádění vyšetření na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek v sociálních službách - Adéla Hradilová // 3 PÉČE O KLIENTA // 3.1 Architektura pro osoby s demencí ve Švýcarsku - Henny Messerli & Benno Meichtry 128 // 3.2 Evropská typologie bezdomovectví - Pavel Kosorin 133 // 3.3 Když se řekne krize aneb Komunikace s klientem v duševní krizi - Petra Stárková 137 // 3.4 Kvalita života v domovech dlouhodobé péče 140 // 3.5 Paliativní péče v podmínkách pobytového zařízení sociální péče - Lenka Dražilová 1 44 // 3.6 Práce se zadluženými klienty služeb určených osobám bez domova - Miriam Záková 154 // 3.7 Práce s verbální agresí u klientů sociálních služeb - Vladimír Šik 162 //
3.8 Prostorová specifika společného bydlení pro seniory - David Tichý 166 // 3.9 Přínosy a rizika duchovní péče o umírající - Robert Huneš a Eva Ludačková 169 // 3.10 Sexualita seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v České a Slovenské republice - Karolína Friedlová 173 // 3.11 Sexualita a demence aneb Péče o klienty se symptomy demence trochu jinak - Eva Procházková 179 // 4 ÚŘAD PRÁCE ČR // Úřad práce České republiky jako pilíř sociálního systému - Pavel Kaczor // 4.1 Vývoj postavení ÚP ČR v systému veřejné správy // 4.2 Aktuální kompetence ÚP ČR // 4.3 To nejdůležitější z agendy ÚP ČR pro manažery v sociálních službách // 4.4 Zprostředkování zaměstnání úřadem // 4.4.1 Kdo se může na úřadu práce zaevidovat // 4.4.2 Kdo se nemůže zaevidovat jako uchazeč o zaměstnání (§ 25 ZoZ) // 4.4.3 Možnost přivýdělku v době evidence uchazeče o zaměstnání // 4.4.4 Do kdy je nutné se na úřadu práce // v případě ztráty zaměstnání nahlásit (§ 26) // 4.4.5 Jak je to s nárokem na podporu v nezaměstnanosti (§ 39) // 4.4.6 Náhradní doba zaměstnání (§ 41) // 4.4.7 Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti (§ 43) // 4.4.8 Výše podpory v nezaměstnanosti (§50-57) // 4.4.9 Opakovaný nárok na podporu v nezaměstnanosti (§ 48-49) // 4.4.10 Vyřazení z evidence úřadu práce (§ 30) // 4.4.11 Vysvětlení pojmu „vhodné zaměstnání" (§ 20) // 4.4.12 Vážné důvody odmítnutí pracovního místa bez hrozby sankce (§ 5) // 4.5 Vybrané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti realizované úřadem práce // 4.5.1 Osoby s hendikepem na trhu práce jako hlavní objekt APZ // 4.5.2 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti // 4.5.2.1 Rekvalifikace // 4.5.2.2 Veřejně prospěšné práce // 4.5.2.3 Společensky účelná pracovní místa // Inzertní příloha
(OCoLC)962340558
cnb002825895

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC