Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
1. vydání
V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016
200 stran : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7290-899-8 (e-kniha)
ISBN 978-80-7290-884-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 177-186 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001479027
Úvod 5 // 1. Výzkumy výsledků vzdělávání: historie a používané postupy 9 // 1.1 Využití standardizovaných testů k hodnocení výsledků vzdělávání 9 // 1.2 Aktivity Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání 12 // 1.2.1 Začátky mezinárodních výzkumů - iniciativa akademické obce 12 // 1.2.2 Periodická šetření matematických a přírodovědných vědomostí // a dovedností 13 // 1.2.3 Periodická šetření čtenářské gramotnosti 14 // 1.2.4 Méně tradiční oblasti hodnocení zahrnuté do studií IEA 15 // 1.3 Aktivity OECD na poli měření výsledků vzdělávání 16 // 1.3.1 Přípravné aktivity pro výzkum OECD PISA - klíčové a mezipředmětové // kompetence 16 // 1.3.2 Výzkum PISA 19 // 1.4 Výzkum studentů vysokých škol 20 // 1.5 Výzkumy v dospělé populaci 21 // 1.6 Realizace mezinárodních výzkumů výsledků vzdělávání žáků 22 // 1.6.1. Jednotlivé kroky realizace mezinárodních výzkumů 22 // 1.6.2 Rozdíly ve výzkumech IEA a OECD 31 // 1.7 Prezentace výsledků 32 // 2. Vývoj v konceptualizaci hodnocených oblastí 35 // 2.1 Výzkumy Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání 35 // 2.1.1 Matematika a přírodovědné předměty ve výzkumu TIMSS 35 // 2.1.2 Čtenářská gramotnost ve výzkumu PIRLS 38 // 2.2 Konceptuálni rámce oblastí hodnocených ve výzkumu PISA 39 // 2.2.1 Čtenářská gramotnost ve výzkumu PISA 40 // 2.2.2 Matematická gramotnost ve výzkumu PISA 43 // 2.2.3 Přírodovědná gramotnost ve výzkumu PISA 45 // 2.2.4 Postoje k přírodním vědám a životnímu prostředí ve výzkumu PISA 46 // 2.2.5. Metakognitivní dovednosti ve výzkumu PISA 47 // 2.2.6 Řešení problémů ve výzkumu PISA 48 // 2.2.7 Finanční gramotnost ve výzkumu PISA 54 // 2.3 Konceptuálni rámce oblastí hodnocených ve výzkumu PIAAC 55 //
3. Metodologie mezinárodních výzkumů 59 // 3.1 Konstrukce testů a dotazníků 59 // 3.1.1 Konstrukce testů 59 // 3.1.2 Konstrukce dotazníků 62 // 3.2 Konstrukce výběrů a vážení dat 68 // 3.2.1 Konstrukce výběrů 68 // 3.2.2 Konstrukce vah 72 // 3.2.3 Replikační váhy 73 // 3.3 Postupy škálování a prezentace výsledků 78 // 3 // 3.3.1 Teorie odpovědi na položku 78 // 3.3.2 Vícenásobná imputace 79 // 3.3.3 Měření trendů 81 // 3.3.4 Úrovně způsobilosti 82 // 3.4 Práce s daty 87 // 3.4.1 Datové soubory 87 // 3.4.2 Použití žákovských vah 87 // 3.4.3 Práce s plausibilními hodnotami a replikačními váhami 89 // 3.4.4 Další nástroje umožňující jednoduchou práci s daty 92 // 4. Vývoj pohledů na cíle, možnosti a využití výzkumů 95 // 4.1 Ohlédnutí za metodologickým vývojem 95 // 4.1.1 Vývoj v oblasti konstrukce testu a dotazníku 95 // 4.1.2 Vývoj v technologické oblasti 97 // 4.1.3 Ověřované vzdělávací cíle 100 // 4.1.4 Moderní systémy kombinující formativní a sumativní hodnocení 104 // 4.2 Využití dat z mezinárodních výzkumů - historie a současnost 107 // 4.2.1 Hledání faktorů ovlivňujících výsledky vzdělávání 107 // 4.2.2 Mezinárodní výzkumy a výzkumy efektivity školního vzdělávání 111 // 4.2.3 Rozvoj metodologických postupů 114 // 4.2.4 Využití dat českými výzkumníky 121 // 5. Kritika mezinárodních výzkumů a její reflexe 123 // 5.1 Pohledy na užitečnost a škodlivost dopadů mezinárodních výzkumů 123 // 5.1.1 Diskuse v mezinárodní komunitě 123 // 5.1.2 Kritika mezinárodních výzkumů v českých pedagogických časopisech 131 // 5.2 Výhled do budoucna - možné cesty k překonání nedostatků 133 // 5.2.1 Úvahy o budoucím směřování mezinárodních výzkumů výsledků vzdělávání 133 //
5.2.2 Využití mezinárodních výzkumů na národní úrovni - inspirace z Německa. 138 // 6. Shrnutí poznatků z mezinárodních výzkumů týkajících se českého vzdělávacího systému 143 // 6.1 Silné a slabé stránky v měřených oblastech a dlouhodobé trendy 143 // 6.1.1 Kognitivní výsledky 143 // 6.1.2 Nekognitivní výsledky 152 // 6.2 Rozložení výsledků v populaci 155 // 6.2.1 Rozložení výsledků a socioekonomické souvislosti 155 // 6.2.2 Poznatky týkající se rozdílů mezi skupinami 161 // 6.3 Další poznatky z mezinárodních výzkumů výsledků vzdělávání žáků 164 // Závěrem: Poznatky a příležitosti pro českou odbornou komunitu 167 // Literatura 177 // Seznam zkratek 187 // Příloha 1: Přehled realizace mezinárodních výzkumů výsledků vzdělávání žáků v ČR.189 // Příloha 2: Ilustrativní úlohy 191 // Summary 197
(OCoLC)965747982
cnb002834439

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC