Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2016
373 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7418-259-4 (brožováno)
Učebnice
Obsahuje bibliografii na stranách 369-370, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001479107
Obsah // Předmluva...Il // Úvod...13 // 1. Historie kriminalistiky... 15 // 2. Předmět kriminalistiky...27 // 3. Systém kriminalistiky...29 // 4. Kriminalistické metody...31 // 4.1 Kriminalisticko-technické metody...32 // 4.2 Kriminalisticko-taktické metody...32 // 4.2.1 Kriminalistické ohledání...33 // 4.2.2 Kriminalistická prohlídka...33 // 4.2.3 Kriminalistické verze... 33 // 4.2.4 Výslech...34 // 4.2.5 Konfrontace... 34 // 4.2.6 Prověrka výpovědi na místě...34 // 4.2.7 Rekognice...34 // 4.2.8 Kriminalistický experiment...34 // 4.2.9 Kriminalistická rekonstrukce...34 // 5. Kriminalistické stopy...35 // 5.1 Kriminalistické stopy látkové...36 // 5.1.1 Stopy biochemického složení...36 // 5.1.2 Stopy funkčních a dynamických vlastností...36 // 5.2 Kriminalistické stopy paměťové...37 // 5.3 Mikrostopy...37 // 5.4 Vyhledávání kriminalistických stop...37 // 5.5 Zajišťování kriminalistických stop...38 // 5.6 Zajišťování mikrostop...38 // 5.7 Zajišťování porovnávacích a podložních materiálů kriminalistických stop...39 // 6. Kriminalistická dokumentace...40 // 6.1 Zajišťování kriminalistických stop...40 // 6.1.1 Písemná forma dokumentace znaků - zápis...40 // 6.1.2 Fonografická forma dokumentace znaků...41 // 6.1.3 Fotografická forma dokumentace znaků...41 // 6.1.4 Topografická forma dokumentace znaků...42 // 6.2 Dokumentace průběhu a výsledků kriminalistického zkoumání...43 // 7. Kriminalistické zkoumání...44// 7.1 Oddělené zkoumání...45 // 7.2 Porovnávání...45 // 7.2.1 Položení vedle sebe s popisem znaků...46 // 7.2.2 Překrytí zobrazení...46 // 7.2.3 Spojení zobrazení...46 // 7.2.4 Geometrické měření...46 // 7.2.5 Bodování...46 // 7.3 Vyhodnocení...47 // 7.4 Kriminalistické zkoumání paměťových stop...47 //
7.5 Kriminalistické zkoumání - znalecké zkoumání...48 // 7.6 Chyby a nepřesnosti kriminalistického zkoumání...49 // 8. Kriminalistická identifikace...50 // 8.1 Individuálnost objektů...52 // 8.2 Relativní stálost objektů...53 // 8.3 Předpoklad odrazu...53 // KRIMINALISTICKÁ TECHNIKA // 9. Kriminalistická daktyloskopie...57 // 9.1 Daktyloskopické stopy...62 // 9.2 Zajišťování daktyloskopických stop...62 // 9.3 Daktyloskopické sbírky...64 // 9.4 Kriminalistická identifikace...67 // 10. Kriminalistická antropologie...68 // 10.1 Kriminalistická identifikace...68 // 10.2 Zajišťování antropologických stop...69 // 10.2.1 Trichologické zkoumání...70 // 10.2.2 Osteologické zkoumání...74 // 10.2.3 Somatoskopické zkoumání...79 // 10.3 Kriminalistické zkoumání portrétu osoby...79 // 10.3.1 Zajišťování kriminalistických stop...80 // 10.3.2 Zkoumání kriminalistických stop...88 // 10.4 Metody zkoumání portrétu...89 // 10.4.1 Somatoskopická metoda...89 // 10.4.2 Somatometrická metoda...89 // 11. Kriminalistická trasologie...94 // 11.1 Vyhledávaní trasologických stop...98 // 11.2 Zkoumání trasologických stop...99 // 11.3 Kriminalistická identifikace...104 // 12. Kriminalistické zkoumání ručního písma...Ill // 12.1 Kriminalistické stopy...112 // 12.2 Zajišťování stop...113 // 12.3 Zajišťování porovnávacího materiálu...113 // 12.4 Kriminalistické zkoumání...116 // 12.5 Kriminalistická identifikace...125 // 13. Kriminalistická fonoskopie...127 // 13.1 Kriminalistické stopy...128 // 13.2 Kriminalistické zkoumání...128 // 13.3 Kriminalistická identifikace...132 // 14. Kriminalistická biologie...133 // 14.1 Kriminalistické metody...134 // 14.2 Kriminalistické zkoumání...134 // 14.2.1 Zajišťování biologických stop...134 // 14.2.2 Zkoušky orientační...136 //
14.2.3 Zkoušky specifické...137 // 14.2.4 Stanovení druhové příslušnosti...139 // 14.2.5 Stanovení krevních skupinových vlastností...140 // 14.2.6 Stanovení pohlaví...145 // 15. Kriminalistická odorologie...151 // 15.1 Kriminalistické stopy...152 // 15.2 Kriminalistické zkoumání...152 // 15.3 Kriminalistická identifikace...155 // 16. Kriminalistická chemie...156 // 16.1 Kriminalistické stopy...157 // 16.2 Kriminalistické zkoumání...157 // 16.3 Výsledky kriminalisticko-chemického zkoumání...160 // 16.4 Kriminalistická identifikace...163 // 17. Kriminalistická balistika...165 // 17.1 Pojem a význam kriminalistické balistiky...165 // 17.2 Charakteristika doličných předmětů a balistických stop...167 // 17.2.1 Doličné předměty a informace (data)...167 // 17.2.2 Balistické stopy...167 // 17.2.3 Výskyt balistických stop...168 // 17.3 Druhy objektů balistického zkoumání...170 // 17.3.1 Střelné zbraně...170 // 17.4 Terminologie kriminalistické balistiky...183 // 17.4.1 Části palné zbraně...184 // 17.4.2 Náboj a jeho části...185 // 17.5 Zajišťování objektů...193 // 17.6 Kriminalistické zkoumání...194 // 17.6.1 Kriminalistické zkoumání zbraní...194 // 17.6.2 Kriminalistické zkoumání střeliva...195 // 17.6.3 Kriminalistické zkoumání zasažených objektů...197 // 17.6.4 Kriminalistické zkoumání pomůcek na úpravu zbraní, // výrobu nábojů a jejich laborování...197 // 17.6.5 Hodnocení účinnosti palné zbraně...197 // 17.6.6 Ranivý účinek a ranivý potenciál střely...198 // 17.7 Evidence objektů kriminalistické balistiky...198 // 17.8 Kriminalistická identifikace...198 // 17.9 Perspektivy kriminalistické balistiky...199 // 18. Kriminalistické zkoumání strojového písma...201 // 18.1 Zajišťování kriminalistických stop...202 //
18.2 Zajišťování porovnávacích materiálů...202 // 18.3 Kriminalistické zkoumání...203 // 18.4 Kriminalistická identifikace...205 // 19. Kriminalistická pyrotechnika...209 // 19.1 Pojem a význam kriminalistické pyrotechniky...209 // 19.2 Pojmy výbušnina a výbuch...210 // 19.3 Objekty kriminalistické pyrotechniky a jejich zkoumání...212 // 19.4 Základní druhy výbušnin...218 // 19.4.1 Třaskaviny...219 // 19.4.2 Trhaviny...221 // 19.4.3 Střeliviny...227 // 19.4.4 Pyrotechnické slože...229 // 19.5 Vyhledávání a zajišťování stop a jejich zkoumání...230 // 19.6 Kriminalistická identifikace...237 // 20. Kriminalistické zkoumání listin a dokumentů...238 // 20.1 Kriminalistické stopy...241 // 20.2 Kriminalistické zkoumání...242 // 20.3 Zajišťování dokumentů...244 // 20.4 Kriminalistická identifikace...250 // 21. Kriminalistická mechanoskopie...251 // 21.1 Kriminalistické stopy...252 // 21.2 Kriminalistické zkoumání...253 // 21.3 Zajišťování porovnávacích materiálů...254 // 21.4 Kriminalisticko-mechanoskopická identifikace...256 // 22. Kriminalistická fotografie...258 // 22.1 Druhy kriminalistických fotografii tvoří zejména tyto druhy fotografie:...259 // 23. Kriminalistické zkoumání jazykového projevu...267 // 23.1 Kriminalistické stopy...268 // 23.2 Kriminalistické metody...268 // 23.2.1 Analytická metoda...269 // 23.2.2 Porovnávací metoda...270 // 23.2.3 Syntetická metoda...270 // 23.2.4 Kvantitativní metoda...270 // 23.3 Zajišťování porovnávacího materiálu...270 // 23.4 Postup kriminalistického zkoumání...272 // 23.4.1 Přípravná fáze spočívá v následujících krocích:...272 // 23.4.2 Analytická fáze...272 // 23.4.3 Závěrečná fáze...274 // 23.5 Kriminalistická identifikace...278 // 23.5.1 Jednoznačně kladný závěr ...278 //
23.5.2 Jednoznačně záporný závěr...278 // 23.5.3 Pravděpodobně kladný/záporný závěr zkoumání...278 // 23.5.4 Závěr bez možnosti identifikace autora...279 // KRIMINALISTICKÁ TAKTIKA // 24. Kriminalistické ohledání...282 // 24.1 Zásady ohledání...283 // 24.2 Příprava ohledání...285 // 24.3 Metody využívané při ohledání...286 // 24.4 Kriminalistické ohledání místa...287 // 24.5 Kriminalistické ohledání mrtvoly...287 // 24.6 Kriminalistické ohledání předmětů...288 // 24.7 Kriminalistické ohledání listin a dokumentů...288 // 24.8 Kriminalistické ohledání zvířat...288 // 24.9 Kriminalistické ohledání těla živé osoby...288 // 25. Kriminalistická prohlídka...289 // 25.1 Druhy prohlídek...289 // 25.2 Taktické zásady...290 // 25.3 Příprava prohlídky...291 // 25.4 Vypracování plánu prohlídky...292 // 25.5 Postupy prohlídky...293 // 25.6 Taktika prohlídky...293 // 25.7 Vybrané možnosti úschovy a přenosu hledaných věcí...301 // 25.8 Prohlídka dopravních prostředků...303 // 25.9 Dokumentace prohlídky...304 // 25.10 Hodnocení výsledků a průběhu prohlídky...305 // 26. Kriminalistická verze...307 // 26.1 Tvorba a prověrka verze...311 // 27. Výslech...319 // 27.1 Příprava výslechu...319 // 27.2 Taktika výslechu...321 // 27.3 Stádia výslechu...321 // 27.4 Výslechové situace a taktické postupy jejich řešení...324 // 27.5 Dokumentace průběhu a výsledků výslechu...328 // 27. Prověrka výpovědi na místě...329 // 28.1 Příprava prověrky výpovědi na místě...330 // 28.2 Taktika provedení prověrky výpovědi na místě...330 // 28.3 Dokumentace prověrky výpovědi na místě...331 // 28.4 Hodnocení průběhu a výsledků prověrky výpovědi na místě...332 // 29. Kriminalistický experiment...333 // 29.1 Příprava kriminalistického experimentu...334 //
29.2 Taktika kriminalistického experimentu...334 // 29.3 Hodnocení výsledků kriminalistického experimentu...337 // 29.4 Dokumentace kriminalistického experimentu...338 // 30. Rekognice...340 // 30.1 Druhy rekognice...341 // 30.2 Příprava rekognice...341 // 30.3 Zvláštnosti přípravy a taktiky vybraných druhů rekognice...343 // 30.4 Skrytá a otevřená rekognice...347 // 30.5 Neodkladnost a neopakovatelnost rekognice...347 // 30.6 Dokumentace rekognice...348 // 30.7 Hodnocení průběhu a výsledků rekognice...349 // 30.8 Význam rekognice...349 // 31. Kriminalistická rekonstrukce...350 // 31.1 Rekonstrukce trestného činu...351 // 31.2 Příprava místa rekonstrukce...352 // 31.3 Taktika kriminalistické rekonstrukce...352 // 31.4 Dokumentace a hodnocení kriminalistické rekonstrukce...353 // 31.5 Hodnocení průběhu a výsledků kriminalistické rekonstrukce...354 // 32. Kriminalistická konfrontace...355 // 32.1 Zásady konfrontace...357 // 32.2 Příprava konfrontace...358 // 32.3 Taktika konfrontace...358 // 32.3.1 Taktické postupy konfrontace zaměřené na překonání lhaní...359 // 32.4 Dokumentace konfrontace...360 // Závěr...361 // Rejstřík...363 // Literatura...369 // Seznam obrázků...371
(OCoLC)972611745
cnb002855408

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC