Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015
414 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-547-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
001479122
Obsah // Obsah // Předmluva...13 // 1. kapitola - Kriminalisticko-taktické metody...15 // 1.1 Úvod do kriminalistické taktiky...15 // 1.1.1 Výklad základních pojmů...15 // 1.1.2 Základní podmínky uplatňování // kriminalisticko-taktických metod, postupů a operací...17 // 1.1.3 Taktické postupy založené na reflexivních úvahách...19 // 1.2 Kriminalistické verze...22 // 1.2.1 Pojem, podstata, druhy a význam kriminalistických verzí...22 // 1.2.2 Proces myšlení ve formé kriminalistických verzi...24 // 1.3 Řízeni, organizace a plánování vyšetřováni...29 // 1.3.1 Pojem, podstata a principy plánování a organizace vyšetřováni.. .29 // 1.3.2 Druhy plánování a organizace vyšetřováni...30 // 1.3.3 Řídící a organizátorská činnost po oznámeni trestného činu 32 // 1.3.4 Řídící a organizátorská činnost při zjišťování // a zajišťování osob a vécí...34 // 1.3.5 Řídící a organizátorská činnosti při využiti poznatku // v oblasti prevence...35 // 1.3.6 Plánování vyšetřování provádéného týmem kriminalistů...35 // 1.3.7 Formy plánování a organizace vyšetřování...37 // 1.4 Kriminalistická expertiza...38 // 1.4.1 Pojem, druhy a obsah expertizy...40 // 1.4.2 Etapy utváření znaleckého důkazu...42 // 1.5 Ohledáni...47 // 1.5.1 Pojem, podstata a význam ohledáni...47 // 1.5.2 Druhy ohledání, základní zásady ohledání // a negativní okolnosti...48 // 1.5.3 Taktika a metodika ohledáni místa činu...53 // 1.6 Výslech ...58 // 1.6.1 Obecná problematika výslechu a výpovědi...58 // 1.6.2 Konstrukce výslechu...61 // 1.6.3 Příprava výslechu...62 // 1.6.4 Taktika výslechu...64 // 1.6.5 Dokumentace výslechu...67 // 1.7 Konfrontace...70 // 1.7.1 Pojem a podstata konfrontace...70 // 1.7.2 Druhy konfrontace...72 // 1.7.3 Příprava konfrontace...73 //
1.7.4 Zásady konfrontace...73 // 1.7.5 Taktika provedení konfrontace...74 // KRIMINALISTIKA // 1.8 Prověrka výpovědi na místě...77 // 1.8.1 Pojem, základní zásady a význam prověrky výpovědi na miste 77 // 1.8.2 Příprava prověrky výpovědi na místě...79 // 1.8.3 Taktika provedeni prověrky výpovědi na místě...80 // 1.8.4 Dokumentace prověrky výpovědi na místě...81 // 1.8.5 Hodnocení průběhu a výsledků prověrky výpovědi na místě 83 // 1.9 Rckognice...87 // 1.9.1 Pojem a druhy rekognice...87 // 1.9.2 Příprava rekognice...90 // 1.9.3 Taktika provedení rckognice... 92 // 1.9.4 Dokumentace a hodnoceni průběhu a výsledků rekognice...96 // 1.10 Kriminalistický experiment... 101 // 1.10.1 Podstata, pojem a formy kriminalistickěho experimentu 101 // 1.10.2 Význam kriminalistickěho experimentu, ... 103 // 1.10.3 Pojem vyěetřovaciho pokusu, cíl, druhy a účastníci... 103 // 1.10.4 Příprava vyšetřovacího pokusu... 106 // 1.10.5 Taktika provedeni vyšetřovacího pokusu... 107 // 1.10.6 Hodnoceni výsledků vyšetřovacího pokusu... 108 // 1.10.7 Dokumentace vyšetřovacího pokusu. ... 109 // 1.11 Kriminalistická rekonstrukce... 116 // 1.11.1 Podstata, pojem a význam kriminalistické rekonstrukce 116 // 1.11.2 Druhy kriminalistická rekonstrukce... 118 // 1.11.3 Rekonstrukce trestného ěinu, pojem a význam... 121 // 1.11.4 Stadia rekonstrukce trestného ěinu ... 123 // 1.11.5 Základní taktické zásady rekonstrukce trestného ěinu... 124 // 1.11.6 Základní taktické postupy rekonstrukce trestného ěinu... 124 // 1.11.7 Dokumentace a hodnoceni výsledků rekonstrukce // trestného ěinu... 125 // 1.12 Prohlídka... 130 // 1.12.1 Pojem, cil, význam a druhy prohlídek... 130 // 1.12.2 Základni taktické zásady prohlídky... 132 // 1.12.3 Příprava prohlídky... 133 //
1.12.4 Metodika provedeni domovní a osobní prohlídky... 134 // 1. 12.5 Dokumentace průběhu a výsledků prohlídky ... 138 // 1.12.6 Hodnocení výsledků a průběhu prohlídky... 140 // 1.13 Zadrženi... 141 // 1.13.1 Kriminalistický pojem a druhy zadrženi... 141 // 1.13.2 Stadia zadrženi... 144 // 1.13.3 Příprava zadržení... 145 // 1.13.4 Taktika zadrženi... 146 // 1.13.5 Vyhodnocení zadrženi... 149 // 1.14 Informatika v kriminalistice... 150 // 1.14.1 Pojem, obsah a význam informatiky v kriminalistice... 150 // Obsah // 1.14.2 Členěni informačních syslémů pro kriminalistické // a bezpečnostní potřeby... 152 // 1.14.3 Přehled současně vedených celostátních kriminalistických (policejních) evidencí a sbírek... 156 // 2. kapitola - Metodika vyšetřování...162 // 2.1 Obecné teoretická východiska metodiky vyšetřování... 162 // 2.1.1 Informačné-teoretické základy... 163 // 2.1.2 Metodologické základy... 164 // 2.1.3 Pojem, předmět a funkce metodiky vyšetřováni... 164 // 2.1.4 Systém metodiky vyšetřováni a struktura metodik // vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů... 166 // 2.1.5 Zásady metodiky vyšetřování jednotlivých typů // trestných činů... 170 // 2.2 Metodika vyšetřování krádeží...?. 172 // 2.2.1 Kriminalistická charakteristika krádeží... 172 // 2.2.2 Typické stopy... 174 // 2.2.3 Typické vyšetřovací situace... 175 // 2.2.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování... 176 // 2.2.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřováni... 177 // 2.2.6 Zvláštnosti počátečních vyšetřovacích a operativně // pátracích úkonů... 177 // 2.2.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzi a plánováni vyšetřováni... 180 // 2.2.8 Zvláštnosti následné etapy vyšetřování... 180 // 2.2.9 Zapojeni veřejnosti do vyšetřování a kriminalistická prevence... 183 //
2.3 Metodika vyšetřování podvodů... 188 // 2.3.1 Kriminalistická charakteristika podvodů... 188 // 2.3.2 Typické stopy trestného činu podvodu... 192 // 2.3.3 Typické podněty a jejich zvláštnosti... 192 // 2.3.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování... 193 // 2.3.5 Typické vyšetřovací situace... 194 // 2.3.6 Typické počáteční úkony a jejich zvláštnosti... 196 // 2.3.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a organizace vyšetřování 198 // 2.3.8 Zvláštnosti následné etapy vyšetřováni... 199 // 2.3.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování // a kriminalistická prevence...201 // 2.4 Metodika vyšetřování loupeží...203 // 2.4.1 Kriminalistická charakteristika loupeži...203 // 2.4.2 Typické stopy...208 // 2.4.3 Typické vyšetřovací situace...209 // 2.4.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování...209 // 2.4.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování...210 // 2.4.6 Zvláštnosti počátečních úkonů...211 // Kriminalistika // 2.4.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a vyšetřování 212 // 2.4.8 Zvláštnosti následných úkonů...213 // 2.4.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistické prevence...217 // 2.5 Metodika vyšetřováni trestných činů proti životu...218 // 2.5.1 Kriminalistická charakteristika trestných činů proti životu 218 // 2.5.2 Typické stopy...226 // 2.5.3 Typické vyšetřovací situace...227 // 2.5.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování...228 // 2.5.5 Typické podněty k vyšetřováni a jejich zvláštnosti...229 // 2.5.6 Zvláštnosti počátečních vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů...230 // 2.5.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzi, plánováni a organizace vyšetřování...232 // 2.5.8 Zvláštnosti následných vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů...234 //
2.5.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a zvláštnosti kriminalistické prevence...236 // 2.6 Metodika vyšetřování trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti...241 // 2.6.1 Kriminalistická charakteristika...241// 2.6.2 Typické stopy...245 // 2.6.3 Typické vyšetřovací situace...245 // 2.6.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování...246 // 2.6.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřováni...247// 2.6.6 Zvláštnosti počátečních úkonů...248 // 2.6.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánováni a organizace vyšetřováni...250 // 2.6.8 Zvláštnosti následných úkonů...251 // 2.6.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřováni a zvláštnosti kriminalistické prevence...252 // 2.7 Metodika vyšetřování trestných Činů proti méně...255// 2.7.1 Kriminalistická charakteristika...255 // 2.7.2 Typické stopy...257 // 2.7.3 Typické podněty k vyšetřováni a jejich zvláštnosti...258 // 2.7.4 Typické počáteční vyšetřovací situace...259 // 2.7.5 Zvláštnosti předmětu vyšetřováni...260 // 2.7.6 Typické počáteční úkony a jejich zvláštnosti...261// 2.7.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a organizace vyšetřování 263 // 2.7.8 Typické následné úkony a jejich zvláštnosti...264 // 2.7.9 Zvláštnosti zapojeni veřejnosti do vyšetřováni a kriminalistická prevence...265// Obsah // 2.8 Metodika vyšetřování drogové kriminality...270 // 2.8.1 Kriminalistická charakteristika drogové kriminality...270 // 2.8.2 Typické stopy ...273 // 2.8.3 Typické vyšetřovací situace ...275 // 2.8.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování...277 // 2.8.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování ... 278// 2.8.6 Zvláštnosti počátečních vyšetřovacích úkonů a opatřeni ...279 // 2.8.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování...281//
2.8.8 Zvláštnosti následných úkonů...282 // 2.8.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřováni // drogové kriminality a zvláštnosti kriminalistické prevence 284 // 2.9 Metodika vyšetřováni požárů, havárií a výbuchů...286 // 2.9.1 Kriminalistická charakteristika...286 // 2.9.2 Typické stopy - ■ 291 // 2.9.3 Typické vyšetřovací situace... 292 // 2.9.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování ...292 // 2.9.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřováni ...293 // 2.9.6 Zvláštnosti prvotních a operativně pátracích úkonů...294 // 2.9.7 Zvláštnosti vytyčování a prověrky vyšetřovacích verzi, // plánování a organizace vyšetřování ... 296 // 2.9.8 Zvláštnosti následné etapy ...297 // 2.9.9 Zvláštnosti zapojeni veřejnosti do vyšetřování // a kriminalistická prevence ...300 // 2.10 Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod...303 // 2.10.1 Kriminalistická charakteristika ... 303 // 2.10.2 Typické stopy...30’ // 2.10.3 Typické vyšetřovací situace...309 // 2.10.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřováni...310 // 2.10.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování ...312 // 2.10.6 Zvláštnosti počátečních vyšetřovacích úkonů a opatření...312 // 2.10.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování // a organizace vyšetřování...316 // 2.10.8 Zvláštnosti následné etapy vyšetřování ...316 // 2.10.9 Zvláštnosti zapojeni veřejnosti do vyšetřování // a kriminalistické prevence...318 // 2.11 Metodika vyšetřováni protiprávních činů páchaných mládeži...321 // 2.11.1 Kriminalistická charakteristika ...321 // 2.11.2 Týpické stopy...325 // 2.11.3 Typické vyšetřovací situace...326 // 2.11.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřováni ...326 // 2.11.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřováni...327 //
2.11.6 Zvláštnosti počátečních operativně pátracích // vyšetřovacích úkonů a opatření...328 // Kriminalistika // 2.11.7 Zvláštnosti vyšetrovacích verzí, plánování // a organizace vyšetřování...329 // 2.11.8 Zvláštnosti následné etapy vyšetřování...330 // 2.11.9 Zvláštnosti zapojeni veřejnosti do vyšetřování // a kriminalistická prevence...332 // 2.12 Metodika vyšetřování kybernetické kriminality...334 // 2.12.1 Kriminalistická charakteristika...334 // 2.12.2 Typické stopy a jejich zvláštnosti...341 // 2.12.3 Typické vyšetřovací situace...343 // 2.12.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřováni...347 // 2.12.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování ...349 // 2.12.6 Zvláštnosti počátečních úkonu a opatření...351// 2.12.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování...356 // 2.12.8 Zvláštnosti následné etapy vyšetřování...359 // 2.12.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti a kriminalistická prevence 362 // 2.13 Metodika vyšetřování trestných činů proti duševnímu vlastnictví 363 // 2.13.1 Kriminalistická charakteristika...363 // 2.13.2 Typické stopy...366 // 2.13.3 Zvláštnosti, rozsah a problémy předmětu vyšetřování...367 // 2.13.4 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování a problémy jejich obsahu...369 // 2.13.5 Typické počáteční vyšetřovací situace...370 // 2.13.6 Zvláštnosti, problémy a úkony počáteční etapy vyšetřování 373 // 2.13.7 Typové kriminalistické verze a zvláštnosti vytyčování verzí 376 // 2.13.8 Zvláštnosti, problémy a úkony následné a závěrečné etapy vyšetřováni...377 // 2.13.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a prevence 380 // 2.14 Metodika vyšetřováni organizované kriminality...381 // 2.14.1 Kriminalistická charakteristika organizované kriminality 381 //
2.14.1 Kriminalistická charakteristika organizované kriminality 381 // 2.14.2 Typické stopy...386 // 2.14.3 Typické vyšetřovací situace...387 // 2.14.4 Zvláštnosti podnětu vyšetřováni...388 // 2.14.5 Zvláštnosti předmětu vyšetřováni...388 // 2.14.6 Zvláštnosti počátečních úkonů...389 // 2.14.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování...391 // 2.14.8 Zvláštnosti následných úkonů...392 // 2.14.9 Zvláštnosti prevence a spolupráce s občany...393 // 2.15 Metodika vyšetřováni ekologické kriminality...394 // 2.15.1 Kriminalistická charakteristika trestných činů proti životnímu prostředí...394 // 2.15.2 Typické stopy ekologické kriminality...397 // 2.15.3 Typické vyšetřovací situace...396 // 2.15.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřováni ekologické kriminality 398 // Obsah // 2.15.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování...398 // 2.15.6 Zvláštnosti počátečních úkonů...399 // 2.15.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, organizace a plánování vyšetřování... 400 // 2.15.8 Zvláštnosti následné etapy vyšetřováni...401 // 2.15.9 Zvláštnosti spolupráce s veřejnosti a kriminalistická prevence...401 // Summary...403 // Literatura...404 // O autorech...409 // Věcný rejstřík...411
(OCoLC)918008252
cnb002682286

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC