Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019
164 stran ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7553-696-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 137-160
Kniha českého katolického teologa a přírodovědce se zabývá etickým vztahem člověka k životnímu prostředí a mimolidskému životu, a také souvislostmi této ekologické či environmentální etiky s křesťanskou spiritualitou. Ve třech kapitolách je porovnáván duchovní rozvoj člověka s vývojem poznání přírody a vývojem láskyplného vztahu k životnímu prostředí. Také je připomínána „ekologická“ encyklika papeže Františka Laudato si (Tobě buď chvála) z r. 2015. Křesťanské environmentální reflexe se vztahují v 1. kapitole (Alfa) ke stvoření vesmíru a života, evoluci a lidskému environmentálnímu étosu, ve 2. kapitole (Kairos) k aktuálním tématům křesťanské ekologické a environmentální etiky. Poslední kapitola (Omega) se zaměřuje na prognózy etických výzev vzešlých z hypotetických následků lidských zásahů do života a na křesťanské vize budoucnosti Země (biotechnologie, genetické manipulace, umělá inteligence, mimozemský život, eschatologie)..
Anglické resumé
001479238
I. Alfa // Vesmír v referenčním rámci eko-etiky / 17 Evoluce - kód environmentálních reflexí / 27 Fenomén človek a jeho environmentálni étos / 45 // II. Kairos // Na prahu ekologické spirituality / 59 Environmentální hledání rajské zahrady / 71 Kauzy a kontexty ekologické etiky / 91 // III. Omega // Bioetické výzvy a blízká budoucnost / 105 Lidstvo a umělá inteligence v etickém diskursu / 117 Kosmický výzkum, etika a eschatologie / 131 // Závěr /143 Literatura / 147 // Seznam zkratek biblických knih / 161 Résumé: Ecological Spirituality and Ethics / 163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC