Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.8) Půjčeno:83x 
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i., 2019
300 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7416-333-3 (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. ; brožováno)
ISBN 978-80-7419-275-3 (Sociologické nakladatelství - SLON ; brožováno)
Studie ; 134. svazek
Příjmení autorky správně: Vidovićová
Obsahuje bibliografii na stranách 242-285, bibliografické odkazy a rejstřík
001479240
Obsah // Úvod 10 // 1. Proměny rodiny a (nová) rizika pro rodiny 14 // 1.1 Proměny chápání rodiny a rodičovství 14 // 1.2 Rodina a soudobá společenská rizika 17 // 2. Partnerství a rodičovství 20 // 2.1 Demografický kontext 21 // 2.1.1 Počet obyvatel České republiky a jejich věková struktura 21 // 2.1.2 Sňatečnost 22 // 2.1.3 Rozvodovost 23 // 2.1.4 Porodnost a plodnost 25 // 2.1.5 Potratovost 27 // 2.1.6 Počet rodin a struktura jejich domácností 30 // 2.2 Partnerství 34 // 2.2.1 Osamostatňování se - odchod dětí z domácnosti rodičů 34 // 2.2.2 Vznik partnerství 36 // 2.2.3 Rozpad partnerství 40 // 2.2.4 Další partnerství 44 // 2.3 Rodičovství 46 // 2.3.1 Plány ohledně počtu dětí a časování rodičovství 46 // 2.3.2 Bezdětnost 50 // 2.3.3 Asistovaná reprodukce 52 // Shrnutí 54 // 3. Finanční a bytové podmínky rodin 55 // 3.1 Sociálně-ekonomický kontext 56 // 3.2 Sociálně-ekonomická situace rodin s dětmi 62 // 3.2.1 Příjmová situace rodin s dětmi 62 // 3.2.2 Výdaje rodin s dětmi a jejich vybraná specifika 69 // 3.2.3 Příjmová chudoba, materiální deprivace a efektivita dávek 77 // 7 // 3.3 Bydlení 84 // 3.3.1 Jak bydlí rodiny různého typu a v různých fázích rodinného cyklu 87 // 3.3.2 V jakých bytech rodiny žijí - kvalitativní charakteristiky bydlení 92 // 3.3.3 Deprivace v oblasti bydlení a ohrožení ztrátou bydlení 94 // Shrnutí 99 // 4. Slaďování pracovního a rodinného života
101 // 4.1 Zaměstnanost a rodina 103 // 4.1.1 Statistiky o zaměstnanosti s ohledem na rodinné závazky 103 // 4.1.2 Flexibilní formy zaměstnání 107 // 4.2 Představy o slaďování práce a rodiny a realita 113 // 4.2.1 Zaměstnání v době rodičovství 113 // 4.2.2 Genderová dělba rolí 115 // 4.3 Státní podpora rodin se zaměstnanými rodiči 119 // 4.3.1 Opatření rodinné politiky v zákoníku práce a v dávkovém systému 119 // 4.3.2 Podpora rodin formou sociálních a jiných služeb 127 // Shrnutí 133 // 5. Vzdělávání dětí jako společný úkol rodiny a společnosti // a nerodinná péče o děti 135 // 5.1 Předškolní vzdělávání a péče 137 // 5.2 Vzdělávání dětí, socializace a příprava pro život 148 // 5.2.1 Přístup ke vzdělání 148 // 5.2.2 Mimoškolní vzdělávání jako nástroj individuálního rozvoje // a primární prevence 154 // Shrnutí 160 // 6. Vztahy v rodině a výchova dětí 162 // 6.1 Výchova, vztahy a fungování rodiny 162 // 6.1.1 Výchova dětí v minulosti a v současném světě 162 // 6.1.2 Otec - matka - dítě 165 // 6.1.3 Vztahy, výchova dětí a fungování běžných a tzv. ohrožených rodin // z pohledu výzkumu 169 // 6.2 Dítě a rodina v ohrožení 173 // 6.2.1 Ohrožené dítě 173 // 6.2.2 Hlavní deficity systému služeb pro děti a rodiny 175 // 6.2.3 Násilí v blízkých vztazích 176 // 6.2.4 Náhradní (rodinná) péče 182 // Shrnutí 189 // 8 // 7. Rodina se seniorem, seniorská
rodina a pra rodičovství 191 // 7.1 Počet seniorů a jejich věková struktura 192 // 7.2 Seniorská partnerství 192 // 7.3 Rodičovství vyššího středního věku 194 // 7.4 Širší rodinné role 197 // 7.4.1 Pra rodičovství 197 // 7.4.2 Sourozenectví 199 // 7.5 Pečující rodiny a senioři s potřebou péče 200 // 7.5.1 Pečující 201 // 7.5.2 Osoby s potřebou péče a její zajištění 203 // Shrnutí 204 // 8. Rodiny se specifickými potřebami 206 // 8.1 Rodiny se zdravotně postiženým členem 206 // 8.1.1 Výskyt zdravotního postižení a charakteristiky postižených osob 206 // 8.1.2 Problémy rodin se zdravotně postiženým dítětem 209 // 8.1.3 Podpora rodin se zdravotně postiženým dítětem 211 // 8.2 Rodiny migrantů 215 // 8.2.1 Demografická struktura a důvody pobytu v ČR 215 // 8.2.2 Přístup ? zaměstnání, sociální ochraně, zdravotní péči a vzdělávání 219 // Shrnutí 223 // 9. Reflexe potřeb rodin v rodinné politice 224 // 9.1 Stručně o koncipování rodinné politiky 226 // 9.2 Rodinná politika a rodina v dokumentech EU 230 // 9.3 Institucionální zajištění rodinné politiky 232 // 9.4 Rodinná politika očima veřejnosti 236 // Shrnutí 239 // Literatura 242 // Datové zdroje 286 // Seznam užívaných zkratek 291 // O autorkách 294 // Věcný rejstřík 296
cnb003094943

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC