Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2008
205 stran : ilustrace, formuláře ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-405-2 (brožováno)
Podnázev v tiráži: nové trendy v pedagogicko-psychologické přípravě studentů učitelství
Obsahuje bibliografie
001479245
Kapitola 1 -- Zkvalitnění pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů -- Geneze projektu -- Teoretická a empirická východiska projektu PEDPSY -- Filozofie projektu -- Koncepce projektu -- Cíle a cílová skupina -- Klíčové aktivity -- Tvůrčí dílny realizačního týmu projektu -- Společné problémy v pedagogicko-psychologické přípravě -- Pedagogické dny: nová forma vzdělávání studentů učitelství v experimentu -- Obsahově organizační model Pedagogických dnů -- Zkušenosti a problémy -- Anotace modulů -- Modul A: Budoucnost školy a vzdělávací politika -- Modul B: Žák a jeho zázemí -- Modul C: Kurikulární reforma a efektivní škola -- Modul D: Kvalifikovaný učitel a specifika profesního prostředí -- Modul E: Výchova a hodnoty v současné škole -- Modul F: Výuka jako interaktivní proces -- Příklady výuky, činností studentů a výstupů z aktivit Pedagogických dnů -- Modul A -- Modul B -- Modul C -- Modul D -- Modul E -- Hodnocení Pedagogických dnů studenty -- Pojetí hodnocení studenty -- Popis dotazníku -- Způsob zadávání dotazníku a organizace hodnocení -- Výsledky evaluačního dotazníku -- Závěr -- Hodnocení Pedagogických dnů lektory -- Literatura -- Kapitola 2 -- Praktická příprava učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů: -- realita, problémy a perspektivy -- Úvod -- Společenský kontext -- Obecné trendy a rizika v učitelském vzdělávání -- Problematické stránky
českého učitelského vzdělávání -- Praktická příprava učitelů -- Metodologické přístupy k evaluaci učitelské praxe -- Výsledky výzkumné sondy realizace praxí na pedagogických fakultách -- Realizační možnosti pregraduální praktické přípravy budoucích učitelů -- Inovace modelu pedagogické praxe -- Supervize pedagogické praxe v přípravném vzdělávání učitelů -- Závěry a doporučení -- Literatura -- Kapitola 3 -- Portfolio studenta učitelství -- Úvod -- Vybrané podněty ze zahraničí -- Teoretická východiska -- Studentské portfolio v pregraduální přípravě budoucích učitelů -- Proces tvorby studentského portfolia -- Obsah studentského portfolia -- Organizace práce se studentským portfoliem -- Studentské portfolio u státních závěrečných zkoušek z pedagogiky a psychologie -- Názory studentů na možnost využívat studentské portfolio v pregraduální přípravě budoucích učitelů -- Závěry a doporučení -- Literatura -- Kapitola 4 -- Transformace závěrečných zkoušek jako významná součást -- zkvalitnění pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů -- Úvod -- Státní závěrečné zkoušky z historického a komparativního pohledu -- Státní závěrečné zkoušky v kontextu učitelských kompetencí, -- profilu absolventa a požadovaného standardu -- Proměna vzdělávacího kontextu -- Proměny učitelské profese -- Profesní kompetence v pojetí učitelské profese -- Standardy
učitelské profese -- Pregraduální příprava učitelů -- Pojetí státních zkoušek v učitelské přípravě studentů druhého stupně ZŠ a SŠ na vybraných vysokých školách -- Cíle a úkoly výzkumu -- Metody a postupy řešení -- Výsledky výzkumu a komentáře ke koncepci SZZ -- Postoje studentů ke státní závěrečné zkoušce -- Výsledky šetření -- Závěr a otázky k diskusi -- Literatura -- Přílohy -- Příloha 1 Evaluační dotazníky pro studenty -- Příloha 2 Anketa k portfoliu -- Příloha 3 Portfolio ve vysokoškolské výuce budoucích učitelů -- (pracovní list pro účastníky semináře) -- Příloha 4 Anketa ke SZZ z PG a PS (projekt PEDPSY) -- Příloha 5 Dotazník šetření postojů studentů k SZZ -- Příloha 6 Požadavky ke SZZ z pedagogiky a psychologie -- na PedF TU Liberec -- Příloha 7 Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky -- na FPE ZČU v Plzni -- Příloha 8 Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z psychologie -- na FPE ZČU v Plzni -- Příloha 9 Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky -- a pedagogické psychologie na PedF UK Praha -- Příloha 10 Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky -- a psychologie na PedF JU České Budějovice
(OCoLC)236558045
cnb001792749

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC