Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
První vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
164 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2884-4 (brožováno)
ISBN 9788024629711 (ebook)
ISBN 8024629712 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 155-164 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001479272
Obsah // Úvod ú // 1. Analýza diskurzu a její hlavní směry - konverzační analýza // a kritická analýza diskurzu 17 // 2. Diskurz - obtížnost vymezení, šíře užití a definice 20 // 3. Michel Foucault a diskurz 24 // 4. Norman Fairclough a analýza diskurzu 26 // 4.1 Norman Fairclough a jeho inspirační zdroje 27 // 4.1.1 Norman Fairclough a Michel Foucault 27 // 4.1.2 Norman Fairclough a Michail M. Bachtin 29 // 4.1.3 Norman Fairclough a M. A. K. Halliday 31 // 4.1.4 Norman Fairclough a Teun van Dijk 33 // 4.1.5 Norman Fairclough a Jürgen Habermas 34 // 4.2 Norman Fairclough a kritická analýza diskurzu 36 // 4.3 Faircloughova analýza 41 // 5. Česká analýza diskurzu a její zástupci 49 // 5.1 Jana Hoffmannová 49 // 5.2 Jiří Nekvapil 51 // 5.3 Jiří Homoláč 53 // 5.4 Jiří Kraus 54 // 6. Analýza diskurzu v různých vědních oborech // 6.1 Analýza diskurzu v literární vědě // 6.2 Analýza diskurzu v sociálních vědách - Pierre Bourdieu // 56 // 56 // 58 // 6.3 Analýza diskurzu v psychologii // 6.4 Diskurz ve filozofii - Paul Ricoeur // 6.5 Analýza diskurzu v edukaci // 59 // 60 62 // 7. Možné přístupy к analýze diskurzu 64 // 7.1 Členská kategorizační analýza 66 // 7.2 Teorie diskurzu a interpretační repertoár 68 // 7.3 Teorie diskurzu a tzv. uzlové body 70 // 7.4 Kvantitativně-distribuční metody // a korpusová diskurzivní lingvistika 72 // 7.5 Norman Fairclough, trojdimenzionální pojetí diskurzivní // události
a tzv. klasifikační schéma 74 // 7.6 Jürgen Link, interdiskurz a synchronní systém // kolektivních symbolů 83 // 7.7 Konverzační analýza 84 // 7. 8 Závěr 87 // 8. Mediální diskurz 89 // 8.1 Východiska a postup při vlastní analýze 89 // 8.2 Charakteristika současného mediálního diskurzu 90 // 8.2.1 Konverzacionalizace a kolokvializace 92 // 8.2.2 Nevhodná prezentace skutečnosti a snížení odpovědnosti // za sdělovaný obsah 98 // 8.2.3 Charakter žánrů 101 // 8.2.3.1 Příběh 102 // 8.2.3.2 Zpráva a zábavní funkce 106 // 8.2.4 Bulvarizace 108 // 8.2.5 Reklama ve zpravodajských textech 111 // 8.2.6 Intertextovost 115 // 8.2.7 Rozdílná prezentace událostí a manipulativní evaluace 119 // 8.2.7.1 Srovnání rozdílných prezentací 119 // 8.2.7.2 Interpretace a evaluace 124 // 8.3 Mediální diskurz a mezitextové vztahy: možnosti praktické analýzy 127 // 8.3.1 Citát jako prostředek vyjádření a zkoumání diskurzu 128 // 8.3.2 Kategoriálně vázaný predikát vytvořený kontextem 139 // 8.3.3 Význam slova v kontextu mezitextových vztahů 141 // 8.3.4 Podíl mezitextových vztahů na vytváření identity 143 // 8.3.5 Ukázka analýzy souvislého textu 145 // Závěr // 150 // Literatura // Summary
(OCoLC)944217409
cnb002744855

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC