Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Plzeň : Fraus, 2009-
svazků ; ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-7238-870-7 (učebnice ; brožováno)
učebnice. 2009. 77 s.
001479305
Obsah // Kompetence k učení: Rozumět věcem se hodí // 5 // Místo, kde žijeme: Krajina a její obraz na mapě...6-17 // Sestavujeme pián třídy - Plán ukazuje pohled shora - Sestavujeme plán ulice -Používáme plán města - Jaká pravidla platí pro chodce - Bezpečně na kole -Jak vypadá zemský povrch - Jak měříme výšku v krajině - Co vyčteme z map -Od turistické mapě Evropy - Jak využíváme krajinu - Měníme krajinu // Lidé kolem nás: Pravidla lidského soužití...18-25 // Dokážeme se dohodnout? - Některé nápady musíme odmítnout -1 spory v rodině lze řešit - Přispěji ? lepšímu soužití v rodině - 77. listopad, svátek svobody a demokracie -Soužití vyžaduje pravidla - Zákony stanovuje parlament // Lidé kolem nás: Jak lidé pracují, nakupují a prodávají // 26-33 // Prodávající nabízí zboží nebo službu - Koupě je přijetím nabídky - Při výrobě často spolupracuje mnoho lidí - Většinou nenakupujeme ? výrobce - Svět v naší samoobsluze - Hospodaříme = rozhodujeme se - Měříme délku, objem, hmotnost // Člověk a jeho zdraví: Poznáváme své tělo ... 34-41 // Potrava, palivo a stavební materiál pro tělo - Vše v naší potravě je důležité -Vitaminy a minerální látky - Živiny vstupují do těla trávicí soustavou - Krev roznáší živiny po těle - Jenom jídlo ke zdraví nestačí - Stres patří ? životu - Stres můžeme často zmírnit // Vzduch je všude kolem nás - Měříme eplotu (nejen) vzduchu - Hlavní složky vzduchu jsou dusík a kyslík - Co je ještě ve vzduchu - Oheň = hořlavá látka + kyslík + vysoká teplota - Hasiči pomáhají mnoha způsoby // Lidé a čas: Jak žili naši předkové...48-58 // Od sledování pravidelností ? letopočtu - Archeologické nálezy vyprávějí o životě předků - Vědci se památkám učí rozumět - První lidé byli lovci a sběrači, žili z toho, co příroda nabízela //
Veliká novinka, vznik zemědělství - Usedlý život znamenal řadu změn - Zemědělství se šíří Evropou - Zemědělství se proměňuje - Soužití a spolupráce potřebovaly pravidla // Lidé a čas: Proč a jak se slaví Velikonoce ... 59-61 // Příběh vysvobození z otroctví - Křesťanské Velikonoce - Jak se slaví Velikonoce ? nás // Rozmanitost přírody: Život na louce a na poli...62-71 // Život rostliny začíná semenem - Semena vznikají z opylovaných květů - Rostliny mohou žít déle než živočichové - Co potřebují rostliny ? životu - Půda, domov rostlin i živočichů - Půda vzniká zvětráváním - Pole živí všechny lidi na Zemi - Pěstujeme jídlo, oblečení i palivo - Louka, to není jen tráva // Informační technologie: Co je uvnitř počítače... 72-75 // Jak pracuje počítač - Čipy všude kolem nás - Plánujeme výlet // Opakování... 76 // Co si pamatujeme z prvouky // Přehledy ... 77-79 // Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVPZV - Očekávané výstupy// Použité ikony: // domácí úkol problémová úloha pokus // Pokyny v dolní části stránek představují základní náměty pro práci s učebnicí, především v situacích, kdy s knihou pracuje rodič, např. s nemocným dítětem. Podrobnější popis námětů a nabídku dalších činností a her obsahuje příručka učitele.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC