Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Brno : Nakladatelství Nová škola, [2015]
64 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-87591-60-4 (brožováno)
Duhová řada
Čtení s porozuměním
Zpracováno v souladu s RVP ZV
Verze RVP platná od 1. 9. 2013
Doložka MŠMT
Obsahuje bibliografii na straně 63 a bibliografické odkazy
001479312
OBSAH // I. ÚVOD...3 // II. ORIENTAČNÍ NÁVRH ČASOVÉHO PLÁNU...5 // III. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT - UČIVO A OČEKÁVANÉ // VÝSTUPY...6 // IV. METODIČKE POKYNY // ŠKOLA Pv // ZÁŘÍ ) // // ( LEDEN/ÚNOR ) // Po prázdninách ve škole; Rozvrh hodin ... 10 Třída, Pravidla chování... 12 // PODZIM // Bezpečná cesta do školy ...15 // PROJEKT (Důležitá telefonní čísla)... 16 // Dopravní prostředky; Dopravní značky.. 17 // Podzim; Ovoce...18 // Zelenina... 21 // Stálí a stěhovaví ptáci... 22 // PROJEKT („ totemový “ listnatý strom). 24 // Smíšený les; Keře... 26 // Houby...28 // Savci v lese; Význam lesa... 30 // PROSINEC 1 // Příprava živočichů na zimu; // Živočichové v zimě...33 // Zimní radovánky; Vánoce...36 // PROJEKT (Těšíme se na Vánoce)...38 // ( LEDEN ) // Měsíce; Dny v týdnu, kalendář...41 // Hodiny; Minulost, současnost, budoucnost...43 // Můj domov; Česká republika; Praha___47 // Rodina; Pomoc rodičům... 51 // Pokojové rostliny; Domácí mazlíčci... 52 PROJEKT (Pečujeme o pokojové mstlliny). 53 Povolání... 55 // ( BŘEZEN / DUBEN ) Jaro; Jarní květiny; Stromy na jaře; // Zahrada na jaře... 57 // Ptáci na jaře; Hospodářská zvířata; // Domácí ptáci... 59 // LIDSKÉ TĚLO // ( KVĚTEN ) // Lidské tělo, smysly; Péče o zuby; // Nemoc, úraz...61 // ( ČERVEN ) // Léto; Příroda v létě; Cestování, výlety; // Moje prázdniny...62 // PROJEKT (Pozorujeme letní
přírodu) . . 63 // Schválilo MŠMT čj. MSMT- 29239/2012-22 dne 9. 8. 2012 ? zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět prvouka // s dobou platnosti šest let. // © Nakladatelství Nová škola Bmo, 2015 ISBN 978-80-87591-60-4 // řu áf dir // JIHOČESKÁ UNIVERZITA (5) V ČESKÝCH EUDĚjOViCÍCH AKADEMICKÁ KNIHOVNA Branišovská 3lb, 370 05 České Budějovice // -2

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC