Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Legislativa
První vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
701 stran ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3063-2 (vázáno)
ISBN 978-80-246-3078-6 (online ; pdf)
Fontes iuris romani
latina
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Souběžný latinský text
001479398
Předmluva 7 // Vznik a historie justiniánských Digest 12 Výběrová bibliografie 24 Zkratky 25 // Index titulorum (Přehled titulů Digest) 26 // Index auctorum (Přehled děl použitých při tvorbě Digest) 58 // Příloha Autoři fragmentů zařazených do Digest 66 // KONSTITUCE „DEO AUCTORE" O POČETÍ DIGEST 81 // KONSTITUCE „OMNEM" 89 // KONSTITUCE „TANTA" O UTVRZENÍ DIGEST 103 // NAŠEHO PÁNA NEjSVĚTĚJŠÍHO ClSAŘE IUSTINANA PRÁVNÍ SBÍRKA A VÝBĚR Z VEŠKERÉHO STARÉHO PRÁVA DIGESTA NEBOLI PANDEKTY 125 // První kniha 125 // Titul I O spravedlnosti a právu 125 // Titul II O původu práva, veškerých úřadů a posloupnosti právních znalců 129 Titul III O zákonech, usneseních senátu a dlouhotrvajícím obyčeji 153 Titul IV O císařských konstitucích 161 Titul V O právním postavení lidí 163 // Titul VI O těch, kteří jsou svého práva anebo jsou podřízeni moci druhého 169 // Titul VII O adopcích a emancipacích a dalších způsobech, kterými je rušena otcovská moc // Titul VIII O rozdělení věcí a jejich vlastnostech 185 // Titul IX O senátorech 191 // Titul X O úřadu konsula 195 // Titul XI O úřadu praefekta praetorio 195 // Titul XII O úřadu městského praefekta 197 // Titul XIII O úřadu quaestora 201 // Titul XIV O úřadu praetorů 203 // Titul XV O úřadu praefekta vigilů 203 // Titul XVI O úřadu prokonsula a legáta 207 // Titul XVII O úřadu praefekta Augustalis 215 // Titul XVIII O úřadu správce provincie 215 // Titul XIX O úřadu císařského prokurátora neboli účetního 223 // Titul XX O úřadu iuridika 225 // Titul XXI O úřadu toho, jemuž byla svěřena soudní pravomoc 225 Titul XXII O úřadu přísedících // Druhá kniha 229 // Titul I O soudní pravomoci 229 // Titul III Jestliže se někdo nepodřizuje vynesenému rozsudku 237 // Titul IV O předvolání na soud 237 // Titul XII O svátcích, odročeních a různých lhůtách 247 //
Titul XIV O dohodách 251 // Třetí kniha 285 // Titul V O nepřikázaném jednatelství 285 Titul VI O neoprávněně žalujících 319 // Čtvrtá kniha 325 // Titul I O navrácení do předchozího stavu 325 Titul II O tom, co bylo učiněno ve strachu 327 Titul III O podvodu 347 // Titul IX Zda vlastník lodě, hostinský a vlastník stájí vrátí přijaté věci 367 Pátá kniha 375 // Titul II O nespravedlivé závěti 375 Šestá kniha 399 // Titul I O žalobě na vydání věci 399 Titul II O publiciánské věcné žalobě 431 // Sedmá kniha 441 // Titul V O požívacím právu ? věcem, které jsou spotřebitelné, nebo se užíváním zhoršují 441 // Osmá kniha 447 // Titul I O služebnostech 447 // Titul IV Obecná pravidla týkající se městských a venkovských pozemkových služebností 453 // Devátá kniha 463 // Titul II ? Aquiliovu zákonu 463 // Desátá kniha 505 Titul I Mezní žaloba 505 // Jedenáctá kniha 511 Titul III O zkaženém otrokovi 511 Titul IV O uprchlých otrocích 521 Titul V O hazardních hráčích 523 // Dvanáctá kniha 527 // Titul IV O žalobě na vrácení plnění z důvodu, který odpadl 527 // Titul V O žalobě z bezdůvodného obohacení z nemravného nebo protiprávního důvodu 539 // Titul VI O žalobě z nedluhu 543 // Titul VII O žalobě z bezdůvodného obohacení 575 // Třináctá kniha 579 // Titul I O kondikci z krádeže 579 // Titul VI O žalobě z výpůjčky a o protižalobě 585 // Titul VII O žalobě z ruční zástavy a o protižalobě ??? // Čtrnáctá kniha 625 // Titul II Rhodský zákon o vyhozeném 625 Titul VI O macedoniánském usnesení senátu 633 // Patnáctá kniha 645 // Titul I O žalobě z pekulia 645 // Titul IV O žalobě z příkazu 663 // Jazyková a překladatelská poznámka 666 // Výběrová bibliografie 667 // Jmenný rejstřík 674 // Místní rejstřík 678 // Věcný rejstřík 679
(OCoLC)939572041
cnb002754914

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC