Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
clxvii, 415 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : faksimile ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-4024-2 (vázáno)
ISBN 978-80-246-4178-2 (online ; pdf)
Documenta historica Universitatis Carolinae Pragensis I.
čeština
Obsahuje bibliografii na stranách cli-clix, bibliografické odkazy a rejstřík
Samosprávní předpisy statutární povahy byly pro středověké univerzity základními pravidly vnitřní organizace a v případě fakult i závaznými směrnicemi pro výuku, zkoušky a udílení akademických titulů. První rámcová statuta vysokému učení Karlovu vydal jeho kancléř v osobě pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic roku 1360. Krátce poté si nejen univerzita, ale i její čtyři fakulty a přidružené koleje postupně schvalovaly a upravovaly vlastní statuta, z nichž některá si ve svých podstatných částech udržela platnost až do počátku 17. století. Z původního početného souboru pražských univerzitních statut se dochovala jen část, i ta je však prvořadým pramenem pro dějiny pražského vysokého učení a jeho výuky. Neméně to platí i pro Akta rektorů, jež byla se statuty zapisována do průběžně vedené úřední knihy. Souborné vydání těchto pramenů z let 1360–1614 zahajuje novou ediční řadu širšího chronologického i tematického zaměření, která bude postupně zacelovat bílá místa a mezery v dokumentaci dějin Univerzity Karlovy..
Částečně český a částečně souběžný německý text, anglické resumé
001479399
Obsah/Inhalt // Predmluva /XI Vorwort /XIII // PROLEGOMENA /XV // A. NEJSTARŠÍ STATUTA UNIVERZITY KARLOVY /XVII // I. Ordinationes Arnesti /XVII // II. Statuta ct Acta rectorum universitatis studii Pragensis /XXI ILI Rukopisné dochování /XXII // 11.2 Statuta antiqua (A) universitatis Pragensis /XXVIII // 11.3 Statuta universitatis Lipsiensis (1410) /XXX // 11.4 Revize statut v dusledku Dekretu kutnohorského /XXXII // 11.5 Revidované znení univerzitních statut (B) v rukopise XIV A 4 /XXXVI // 11.6 Bolonský vzor pražských univerzitních statut /XL // 11.7 Pozdní revize univerzitních statut (1546-1613) /XLII // 11.8 Acta rectorum universitatis Pragensis (1458-1614) /XLIV // III. Statuta facultatum /XLVI // 111.1 Statuta antiqua facultatis liberalium artium /XLVI // 111.2 Summarium statutorum facultatis artium (1528) /LIII // 111.3 Statuta facultatis philosophicae renovata et in ordinem redacta /LV // 111.4 Novelizace statut teologické fakulty z 31. prosince 1383 /LVI // IV. Statuta collegiorum universitatis Pragensis /LVII IVI Statuta collegii Caroli IV. /LVII // IV.2 Statuta probošta Karlovy koleje /LXI // IV3 Statuta collegii Hedwigis, reginae Poloniae /LXI // IV.4 Statuta primaria collegii Mariae Virginis (alias Reczkonis) /LXV // IV.5 Statuta collegii Reczek collecta ex antiquis statutis /LXVI // V. Kalendária pražské univerzity a její artistické fakulty /LXVII Záverecné shrnutí /LXXI // B. DIE ALTESTEN STATUTEN DER KARLS-UNIVERSITÄT /LXXV // I. Ordinationes Arnesti /LXXVI // IL Statuta ct Acta rectorum universitatis studii Pragensis /LXXX // 11.1 Tcxtübcrlieferung /LXXXII // 11.2 Statuta antiqua (A) universitatis Pragensis /XC // 11.3 Statuta universitatis Lipsiensis (1410) /XCH // 11.4 Dic Statutenrevision infolge des Kuttenberger Dekretes /XCIV IL5 Der revidierte Wortlaut der Universitätsstatuten (B) // im Manuskript XIV A 4 /XCIX //
11.6 Das Bologneser Vorbild der Prager Universitätsstatuten /CIV // 11.7 Spätere Revisionen der Universitätsstatuten (1546-1613) /CVII // 11.8 Acta rectorum (1458-1614) /GVIII // III. Statuta facultatum /CX // III.l Statuta antiqua facultatis liberalium artium /CX // II 1.2 Summarium statutorum facultatis artium (1528) /CXIX // 111.3 Statuta facultatis philosophicae renovata et in ordinem redacta /CXXII // 111.4 Dic Novellierung der Statuten der’Theologischen Fakultät vom 31. Dezember 1383 /CXXIII // IV. Statuta collegiorum universitatis Pragensis /CXXIV // IV.l Statuta collegii Caroli IV. /CXXIV // IV.2 Die Statuten des Propstes des Karlskollegs /CXXIX // IV.3 Statuta collegii Hedwigis, reginae Poloniae /CXXX // IV.4 Statuta primaria collegii Mariae Virginis (alias Reczkonis) /CXXXIV // IV.5 Statuta collegii Reczkonis collecta ex antiquis statutis /CXXXVI // V. Killendarien der Prager Universität und ihrer Artistenfakultät /CXXXVI I // Zusammenfassung /CXLII // C. EDICNÍ PRAVIDLA /CXLV // D. EDITIONSGRUNDSÄTZE /C X LV 11 // E. ZKRATKY A SIGLA / ABKÜRZUNGEN UND SIGLEN /CXLIX // F. PRAMENY A LITERATURA / QUELLEN UND LITERATUR /CLI // G. SUMMARY /CLX // II. SEZNAM VYOBRAZENÍ / VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN /CLXVI // EDITIO /1 // L Ordinationes Arnesti /3 // ILI Kalendarium universitatis Pragensis /5 // II.2 Statuta universitatis Pragensis antiqua /14 // II.3 Acta rectorum universitatis Pragensis (1461-1614) /53 HI. Statuta officii rectoratus acadcmiac Pragensis /186 IV.l Kalendarium facultatis artium /204 IV.2 Quaedam statuta facultatis artium antiqua /217 IV.3 Statuta facultatis artium universitatis Pragensis redacta anno 1390 cum supplemento usque ad annum 1528 /227 IV.4 Summarium statutorum facultatis artium universitatis Pragensis (1528) /276 // V Novella statutorum facultatis theologicae /283 // VI. 1 Statuta collegii Caroli Quarti /285 //
VI. 2 De officio praepositi collegii Caroli Quarti /294 // VII. Statuta collegii Hedwigis, reginae Poloniae /301 Vili.1 Statuta collegii Reczkonis primaria /310 // VIII. 2 Articuli statutorum collegii Reczek collecti ex antiquis statutis /324 ADDITAMENTA /339 // I. Statuta universitatis Lipczcnsis (1410) /341 // II. Statuta universitatis Pragensis accurtata /349 // III. De statutis seu legibus universitatis (1547) /353 // IV. Summae statutorum facultatis artium (1547) /359 // INDICES /367 Glossarium /369 // Index locorum et personarum /370
(OCoLC)1089705761
cnb003062020

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC