Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, [1985]-
21 cm

2008-2012
1(1985)-
Vychází nepravidelně
Podnázvy se mění
Jednotlivé svazky mají ISBN
Popsáno podle: 5 (2008)
978-80-7308-230-7 5/2008 ; brožováno) 978-80-7308-440-0 (6/2012 ; brožováno)
001479427
ROČNÍK V. - 2008 :   V. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku (Jiří Hasil) ...7 Veronika Hée : 50 let maďarské bohemistiky ve světle výukových reforem ...9 Margarita Mladenova : Výuka češtiny na bulharských univerzitách v podmínkách boloňského procesu ...23 Oksana Palij : Problémy studia dějin české literatury na univerzite v Kyjevě ...30 Dubravka Sesar : Studium českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu ...35 Hanna Södeyfi : Proč je ve Vídni zájem o češtinu? ...45 Masako Fidler : Co přináší do výuky onomatopoie čili vztahy mezi zvukomalbou a gramatikou ...51 Milan Hrdlička : K otázce lingvodidaktického výkladu „neparalelních" gramatických kategorií a jevů ...63 Laura A. Janda a Steven J. Clancy : The Case Book for Czech: Interaktivní učebnice ...70 // Teresa Zofie Orłoś : Česko-polské lexikografické práce zpracované v posledním desetiletí krakovskou bohemistikou ...78 // Danuta Rytel-Kuc : Proč je polština vůči němčině „zrádnější" než čeština? ...87 // Sergio Corduas : Dvě otázky k Hrabalovi ...95 // Ludmila Hankó : Jak překládat aneb používá se v češtine substantivum bezosudovost? ...103 // Kyuchin Kim : Česká literatura v Koreji a „čtení" Kunderových Směšných lásek ...107 // Wolfgang Friedrich Schwarz : Několik srovnávacích poznámek k novějším adaptacím Kafkovy biografie v polské a české literatuře - Tadeusz Różewicz: Pułapka, Anna Bolecka: Kochany Franz, David Radok - Josef Kroutvor: Popis jendoho zápasu ...118 // Jan Kuklík : Letní škola slovanských studií na prahu druhého padesátiletí. Historie, současnost a perspektivy 129 // Seznam účastníků sympozia ...141
ROČNÍK VI. - 2012 :   Předmluva ...9 // Zahájení // Ivan Jakubec : Zahajovací projev ...11 // Michal Stehlík : Uvítání ...14 // Bořek Lizec : Zdravice ...15 // Milan Hrdlička : Slovo úvodem ...17 // Jiří Hasil : 55 let pražské Letní školy slovanských studií ...20 // Čeština jako cizí jazyk pro 21. století // Milan Hrdlička : Čeština jako cizí jazyk pro 21. století ...31 // Ivana Bozděchová : 21. století a čeština ...35 // Amr Saber Shatury : Vliv aplikace zkratek a zkratkových slov na jednoznačnost a srozumitelnost textu, zvláště v politické publicistice ...43 // František Čermák : Kauzativa ...51 // Kateřina Šichová : Reklama a její využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka ...61 // Michaela Kutláková : Vzorové výrazy pro substantívni deklinaci substantiv ve výuce češtiny pro cizince ...75 // Helena Lesemann : Vícejazyčné dítě ve Švýcarsku ...83 // Česká kultura a její reflexe v sociokulturní kompetenci studentů češtiny pro cizince // Jana Bischofová : Staří povídali, aby mladí znali (Využití žánrů lidové slovesnosti ve výuce ČCJ) ...93 // Marie Hádková : Principy konstrukce komunikační kompetence ...100 // Marie Čechová : Místo frazeologických obratů v osvojování češtiny cizinci ...106 // Borislav Borisov : Vytváření představy o Česku v učebnicích češtiny pro cizince ...113 // Ludmila Zimová : Z Pražského hradu na Staré Město. Putování českou historií a kulturou ...119 // Kyuchin Kim : Vyučování české literatury v Jižní Koreji ...124 // Jae-il Kwon : Česká poezie v Koreji a korejská poezie v Česku: Jiří Wolker a Im Wha, jejich sociální balada a epická báseň ...131 // Sunbee Yu : České drama a jeho podíl na utváření kompetence korejských studentů češtiny ...141 //
Eva Roubalová : Sociokulturní kompetence při výuce češtiny jako cizího jazyka ve výrazné odlišném kulturním prostředí ...147 // Dagvasunberel Enchdzargal : Jak se učí češtinu a českou kulturu mongolští studenti? ...152 // Šagdar Tuja : Přemýšlení o pohádkové hrdince Popelce aneb Jak byla přeložena jména českých pohádkových bytostí do mongolštiny ...162 // Marie Kestřánková : Jevištní tvar jako řešení jednoho lingvodidaktického problému ve 21. století ...167 // Zkušenosti z implementace tzv. Boloňského procesu do výuky češtiny pro cizince // Jiří Hasil : Zkušenosti z implementace tzv. Boloňského procesu do výuky češtiny pro cizince ...175 // Halina Piotrowska-Malek : Filologie, kulturologie a jazykové kompetence studentů ...186 // Margarita Mladenova : Čeština jako cizí jazyk - studium filologické vs. studium regionální ...190 // Maryan Skab : Kurz českého jazyka pro studenty-filology v rámci studijního programu Národní univerzity Jurije Fedkovyče v Čemovicích: motivace, struktura, problémy a jejich řešení ...195 // Ludmila Vojtková : Bohemistika po sasku. Příspěvek k internacionalizaci studia češtiny ...204 // Kateřina Vodičková : Kriteriální rysy mluvených projevů na úrovni C1 v češtině ...209 // Závěry z jednání sympozia (Milan Hrdlička, Jiří Hasil) ...216 //Seznam účastníků sympozia ...218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC