Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
EB
Příručka
2., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Grada, 2019
172 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2055-0 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2996-6 (online ; epub)
Terminologický slovník
Popsáno podle tištěné verze
001479605
Obsah // Předmluva ... 11 // Úvod (J. Abrahámová)... 13 // 1. Prs a jeho anatomie (J. Abrahámová)... 17 // 2. Co je zhoubný nádor? (J. Abrahámová)... 21 // 3. Výskyt rakoviny prsu (J. Mužík, L Dušek, J. Koptíková). 27 // 3.1 Národní onkologický registr - zdroj dat... 27 // 3.2 Incidence (četnost) rakoviny prsu a mortalita (úmrtnost) . 30 // 3.3 Rakovina prsu u mladých žen ... 33 // 3.4 Rakovina prsu u starších žen ... 33 // 3.5 Rakovina prsu u mužů... 34 // 4. Příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory // (J. Abrahámová, J. Mužík, J. Koptíková, L Dušek)... 35 // 4.1 Co jsou rizikové faktory karcinomu prsu a význam jejich // sledování... 35 // 4.2 Skupiny rizikových faktorů... 36 // 4.3 Přehled významných rizikových faktorů karcinomu prsu // a jejich vztah ? onemocnění... 39 // 4.3.1 Faktory životního stylu ... 39 // 4.3.2 Faktory osobní anamnézy (předchorobí) ... 40 // 4.3.3 Hormonální a gynekologické faktory... 43 // 4.3.4 Genetické faktory... 45 // 4.3.5 Ostatní faktory s nejistým nebo žádným vlivem // na vznik karcinomu prsu... 46 // 7 // 5. Možnosti prevence, časný záchyt karcinomu prsu // (J. Abrahámová, J. Mužík, J. Koptíková, L. Dušek)... 49 // 5.1 Je karcinom prsu preventabilní?... 49 // 5.2 Je screening skutečně efektivní?... 49 // 5.3 Samovyšetřování... 50 // 5.3.1 Technika samovyšetřování... 51 // 5.4 Screening... 56 // 5.5 Organizovaný screening v České republice... 56
// 6. Stanovení diagnózy, příznaky, histologie a rozsah onemocnění // (J. Abrahámová)... 61 // 6.1 Příznaky... 61 // 6.2 Histologie... 67 // 6.3 Staging nádoru prsu (určení stadia)... 70 // 6.3.1 Vyšetření potřebná ? určení stadia... 72 // 6.3.2 Určení rozsahu onemocnění pomocí TNM systému... 74 // 6.3.3 Stadia onemocnění... 77 // 7. Prognostické a prediktivní faktory (J. Abrahámová)... 79 // 8. Léčba rakoviny prsu (J. Abrahámová, D. Feltl, M. Kupec, A. Pásztorová, // D. Erhalt)... 83 // 8.1 Chirurgická léčba... 84 // 8.1.1 Chirurgické výkony na prsu... 85 // 8.1.2 Chirurgické výkony na podpažní jámě... 87 // 8.2 Radiační léčba... 88 // 8.2.1 Co je radioterapie?... 88 // 8.2.2 Fotonová radioterapie... 89 // 8.2.3 Protonová radioterapie... 89 // 8.2.4 Účinky záření... 89 // 8.2.5 Použití radioterapie ? karcinomu prsu... 90 // 8.2.6 Příprava před radioterapií... 91 // 8.2.7 Průběh radioterapie... 96 // 8.2.8 Je ozařování bezpečné? ... 96 // 8.2.9 Druhy ozařování... 97 // 8.3 Systémová léčba... 100 // 8 // 8.3.1 Rozdělení systémové léčby podle indikací... 101 // 8.3.2 Způsob podání systémové léčby... 102 // 8.3.3 Chemoterapie ... 105 // 8.3.4 Hormonální léčba... 107 // 8.3.5 Biologická léčba ... 108 // 9. Nežádoucí poléčebné účinky a možnosti jejich řešení (J. Prausová, D. Feltl, // J. Abrahámová, M. Kupec)... 111 // 9.1 Vedlejší nežádoucí účinky chirurgické
léčby ... 112 // 9.2 Vedlejší účinky radiační léčby... 115 // 9.2.1 Časné vedlejší účinky... 116 // 9.2.2 Pozdní vedlejší účinky... 116 // 9.2.3 Jak se chovat během radioterapie... 117 // 9.2.4 Léčba vedlejších účinků radioterapie... 118 // 9.3 Vedlejší účinky systémové protinádorové léčby... 119 // 9.3.1 Nežádoucí účinky cytostatické léčby... 120 // 9.3.2 Nežádoucí účinky cytostatik spojené s poškozením konkrétního // orgánu... 131 // 9.3.3 Nežádoucí účinky hormonální léčby... 133 // 9.3.4 Nežádoucí účinky cílené léčby... 136 // 9.4 Vedlejší účinky antiresorpční léčby... 140 // 10. Péče po skončení léčby, psychosociální aspekty (J. Abrahámová, // J. Prausová) ... 141 // 10.1 Rehabilitace... 141 // 10.1.1 Psychická rehabilitace... 141 // 10.1.2 Fyzikální rehabilitace ... 144 // 10.1.3 Lázeňská péče... 155 // 10.1.4 Sociální rehabilitace... 156 // 10.2 Dispenzarizace... 157 // 11. Práva pacienta (J. Těšinová)... 159 // Slovníček cizích slov a zkratek... 165 // O autorce... 171 // 9
cnb003100966

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC