Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
7., podstatně přepracované vydání
V Praze : C.H. Beck, 2018
xxvi, 289 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-692-0 (vázáno)
Academia iuris
Obsahuje bibliografii na stranách 281-283, bibliografické odkazy a rejstřík
001479624
O autorech v // Předmluva // Autoři jednotlivých kapitol XIII // Obsah XIX // Přehled použitých zkratek XXV // Obecná část 1 // Kapitola 1. Předmět práva sociálního zabezpečení 3 // I. Pojem sociální zabezpečení 3 // II. Cíle soudobého sociálního zabezpečení 9 // III. Obsah sociálního zabezpečení a jeho právní úpravy 12 // IV. Předmět práva sociálního zabezpečení 16 // V. Systém práva sociálního zabezpečení v České republice 18 // Kapitola 2. Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení 19 // I. Kořeny sociálního zabezpečení 19 // II. Vznik a vývoj moderních forem sociálního zabezpečení 21 // III. Vývoj sociálního zabezpečení v období let 1918-1938 22 // IV. Vývoj sociálního zabezpečení v období let 1939-1945 24 // V. Vývoj sociálního zabezpečení v období let 1946-1948 24 // VI. Vývoj sociálního zabezpečení v období let 1949—1989 24 // VII. Sociální zabezpečení po roce 1989 25 // Kapitola 3. Prameny práva sociálního zabezpečení 29 // I. Vymezení pojmu 29 // II. Mezinárodní právo 30 // III. Evropské právo 36 // IV. Vnitrostátní právo 44 // Kapitola 4. Ústavněprávní aspekty ochrany základních sociálních práv 51 // I. Charakter sociálních práv v judikatuře US 52 // II. Metodologie přezkumu sociálních práv v judikatuře US 54 // III. Judikatura ÚS ve vybraných oblastech sociálního zabezpečení 54 // Kapitola 5. Právní skutečnosti a právní vztahy v sociálním zabezpečení 63 // I. Vymezení pojmu právní skutečnosti 63 // II. Sociální události a jejich členění 64 // III. Základní sociální události v právu sociálního zabezpečení 66 // IV. Druhy právních vztahů sociálního zabezpečení 70 // V. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení 71 // VI. Obsah právních vztahů sociálního zabezpečení 74 //
VII. Objekt právních vztahů sociálního zabezpečení 74 // Kapitola 6. Odpovědnost v sociálním zabezpečení 75 // I. Vymezení odpovědnosti 75 // II. Předpoklady vzniku odpovědnosti // III. Druhy odpovědnosti // Kapitola 7. Organizace a správa v sociálním zabezpečení 81 // I. Správa sociálního zabezpečení 81 // II. Řízení ve věcech sociálního zabezpečení 88 // Kapitola 8. Financování sociálního zabezpečení 95 // I. Vstupní úvahy // II. Modely financování // III. Principy // IV. Financování sociálního pojištění // V. Financování nepojistných systémů 101 // Zvláštní část  // Kapitola 1. Ochrana zdraví // I. Obecně // II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 105 // III. Ochrana a podpora veřejného zdraví a soustava orgánů veřejného zdravotnictví // Kapitola 2. Veřejné zdravotní pojištěni -  // I. Základní principy veřejného zdravotního pojištění 109 // II. Osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního pojištění 110 // III. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 112 // IV. Institucionální zajištění veřejného zdravotního pojištění 114 // V. Způsob a formy poskytování a úhrady zdravotní péče 115 // VI. Druhy zdravotních pojišťoven a jejich organizační struktura 116 // Kapitola 3. Zdravotní služby a práva pacientů 119 // I. Vymezení pojmů „zdravotní služby“ a „zdravotní péče“ 119 // II. Celkové zaměření zákona o zdravotních službách 121 // III. K pojmu „poskytovatel zdravotních služeb“ 122 // IV. Práva pacientů  // v v „ 12J // Kapitola 4. Nemocenské pojištěni // I. Základní charakteristiky současného systému nemocenského pojištění 137 // II. Účast na nemocenském pojištění 139 // III. Obecné podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění 139 // IV. Dávky nemocenského pojištění //
V. Nárok na dávky a jejich výplatu // VI. Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění 150 // VII. Organizace a provádění nemocenského pojištění 150 // VIII. Řízení v nemocenském pojištění 152 // IX. Stručné zhodnocení platné právní úpravy nemocenského pojištění 152 // Kapitola 5. Důchodové pojištění a doplňkové důchodové systémy 153 // I. Koncepce důchodového systému 153 // II. Základní principy důchodového pojištění 154 // III. Sociální udalosti 158 // IV. Osobní a věcný rozsah 160 // V. Důchody 161 // VI. Správa a řízení ve věcech důchodového pojištění 170 // VII. Doplňkové důchodové systémy 174 // VIII. Hodnocení současné právní úpravy, výzvy do budoucna 193 // Kapitola 6. Státní sociální podpora 199 // I. Pojem státní sociální podpora 199 // II. Nárok na dávky státní sociální podpory 202 // III. Životní a existenční minimum 205 // IV. Dávky státní sociální podpory 206 // V. Nárok na dávky státní sociální podpory a jejich výplatu 214 // Kapitola 7. Dávky pěstounské péče 219 // I. Účel převedení dávek pěstounské péče ze systému státní sociální podpory // do zákona o sociálně-právní ochraně dětí 219 // II. Okruh dávek pěstounské péče 219 // III. Nárok na dávky pěstounské péče a na jejich výplatu 221 // IV. Řízení o dávkách pěstounské péče 222 // Kapitola 8. Právní vztahy zaměstnanosti 223 // I. K problematice začlenění právních vztahů zaměstnanosti do výuky práva sociálního zabezpečení 223 // II. Právo na práci - klíčový pojem právních vztahů zaměstnanosti z pohledu nadnárodních právních pramenů 225 // III. Stručně k vývoji právní úpravy zaměstnanosti v České republice po roce 1989 230 //
IV. Právo na práci, právo na zaměstnání, plná zaměstnanost a nezaměstnanost 233 // V. Aktivní politika zaměstnanosti 235 // VI. Zprostředkování zaměstnání a pasivní politika zaměstnanosti 243 // VII. Závěrem 252 // Kapitola 9. Sociální pomoc 255 // I. K pojmům sociální pomoc a sociální péče 255 // II. Stručný přehled historického vývoje právní úpravy 257 // III. Pomoc v hmotné nouzi 258 // IV. Sociální služby 265 // V. Dávky poskytované osobám se zdravotním postižením 276 // VI. Stručné zhodnocení platné právní úpravy 278 // Seznam použité literatury 281 // Věcný rejstřík 285 //
(OCoLC)1043902003
cnb002995642

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC