Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
1. české vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
119 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0216-7 (brožováno)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na stranách 115-116, bibliografické odkazy a rejstřík
001479629
Obsah // Předmluva ke 24 aktualizovanému vydání ... 9 // Úvod ... —... — ... — — —...11 // 1 Plánování ošetřovatelské péce - záležitost plná nedorozumění... 13 // 1. TIP Zapomeňte mnohé, co jste doposud o plánování // ošetřovatelské péče slyšeli...13 // 2. TIP Osvoboďte se od vymezených představ, // jak má ošetřovatelský plán vypadat...13 // 3. TIP Začněte s plánováním ošetřovatelské péče // zcela nenásilně ...17 // 4. TIP Plánujte s humorem...17 // 5. TIP Dovolte si „stojku“...19 // 6. TIP Dívejte se na chyby jako na přínos...20 // 7. TIP Nebuďte příliš perfektní...20 // 8. TIP Místo vysvětlování popisujte...21 // 9. TIP Omezte „nepřesné výrazy“...24 // 10. TIP Projevte své chápání péče...26 // 11. TIP Uvědomte si, vždy jde o klienta...26 // 2 Plánování ošetřovatelské péce - krok za krokem ... .28 // 12. TIP Existují dobré důvody pro plánování // ošetřovatelské péče...28 // 13. TIP Využívejte doporučení sociálních služeb...28 // 14. TIP Využijte strukturu ošetřovatelského procesu...29 // 15. TIP Využívejte sběru informací...30 // 16. TIP Promyslete si zadání údajů do klientovy karty...30 // 17. TIP Promyslete si zadání údajů pro ošetřovatelskou // anamnézu ...31 // 18. TIP Pokračujte v psaní ošetřovatelské anamnézy...32 // 19. TIP Při zjišťování informací zapojte odborný filtr ...37 // 20. TIP Všímejte si neverbálních informací...38
// 21. TIP Zohledněte informace z biografie ...39 // 22. TIP Usilujte o uctivou a bezchybně odbornou // ošetřovatelskou diagnostiku...42 // 23. TIP Řešte problémy - ale ty správné...45 // 5 // 24. TIP Dbejte na předpisy MDK s ohledem na plánování // ošetřovatelské péče...46 // 3 Plánování ošetřovatelské péce - dobrá struktura je polovina úspěchu... 47 // 25. TIP Pro ošetřovatelské plánování použijte tolik listů, kolik // bude nutné...47 // 26. TIP Rozlišujte jednotlivé situace ošetřovatelské potřeby ... 47 // 27. TIP Využijte plánování ošetřovatelské péče ke skutečné // analýze problémového procesu ...48 // 28. TIP Vytvořte si pro plánování ošetřovatelské péče // červenou nit ...50 // 29. TIP TUM-princip...51 // 30. TIP Co se vám líbí více: Zdroj (ressource), nebo problém? .. 52 // 31. TIP Dejte každé situaci ošetřovatelské potřeby název ...54 // 32. TIP Využijte schéma PESR...54 // 33. TIP Vždy uveďte příčinu...55 // 34. TIP Popište symptomy...56 // 35. TIP Ujasněte si, co má být cílem ...56 // 36. TIP Cíle formulujte jasně a jednoznačně...59 // 37. TIP Popište cíle konkrétní, prověřitelné...59 // 38. TIP Při formulaci cílů buďte upřímní...60 // 39. TIP Zohledněte tři úrovně cílů ...60 // 40. TIP Rozlišujte, zda jsou smysluplné cíle krátkodobé, // nebo dlouhodobé...60 // 41. TIP Intervence jsou jako „recepty na vaření“ ... 61 // 42. TIP Najděte ty správné
intervence pro klienta...61 // 43. TIP Ještě jednou využijte sesbírané informace ...62 // 44. TIP Bezpodmínečně zapojte klienta a jeho sociální situaci .. 62 // 45. TIP Buďte při formulaci intervencí přesní...63 // 46. TIP Zohledněte formu poskytované pomoci...63 // 47. TIP Buďte přesní, pokud jde o pojem samostatnost...64 // 48. TIP Zohledněte ztěžující faktory...65 // 49. TIP V rámci ošetřovatelského procesu využívejte // ošetřovatelské diagnózy...65 // 50. TIP Nadchněte se přednostmi ošetřovatelských diagnóz___66 // 51. TIP Začleňte ošetřovatelské diagnózy krok za krokem // do ošetřovatelského procesu...66 // 52. TIP Užívejte originální ošetřovatelské diagnózy...66 // 53. TIP Staňte se expertem v kladení otázek, „ptejte se neustále“ .. 67 // 6 // 54. TIP Uvažujte o tom jak to, co píšete, působí na ostatní...67 // 55. TIP Spojte ošetřovatelský plán a ošetřovatelskou zprávu ... 68 // 56. TIP Ošetřovatelská zpráva v dokumentaci - to je správná // cesta...71 // 57. TIP Dokumentujte podle dané struktury...71 // 58. TIP Vezměte na vědomí požadavky na zprávy ...72 // 59. TIP Vezměte na vědomí požadavky MDK // na ošetřovatelskou zprávu...73 // 60. TIP Formulujte uváženě a s rozumem...74 // 4 Ošetřovatelské plánování - základna pro kreativní a láskyplnou péči.76 // 61. TIP Pečujete tak, jak se cítíte...77 // 62. TIP Buďte na sebe nároční - tím podporujete klienty...77
// 63. TIP Buďte přístupní ? překvapení...77 // 64. TIP Odhalte dobré úmysly...78 // 5 Ošetřovatelský plán - jak jej dostanete na papír...80 // 65. TIP Dobré znalosti podněcují chuť na psaní...80 // 66. TIP Zapomeňte na „odborný jazyk“...80 // 67. TIP Zvolte si čas na psaní...80 // 68. TIP Při přemýšlení se pohybujte ...81 // 69. TIP Nezapomínejte pít ...81 // 70. TIP Používejte cvičení z Brain Gym®...81 // 6 Ošetřovatelský plán - bez požadavků to nejde... 83 // 71. TIP Respektujte požadavky národních odborných standardů.. 83 // 72. TIP Akceptujte metodickou pomoc standardů...85 // 7 Ošetřovatelský plán - příklady pomáhají...86 // 73. TIP Plán ošetřovatelské péče pro domácí prostředí...86 // 74. TIP Od anamnézy ? plánu péče - příklad ...87 // 75. TIP Příklad plánování péče při intimní hygieně...90 // 76. TIP Příklad plánování péče při tendenci ? útěku...91 // 77. TIP Příklad plánování péče při riziku vzniku dekubitů...92 // 78. TIP Příklad plánování péče při riziku pádu...93 // 79. TIP Příklad plánování péče při halucinacích...94 // 80. TIP Příklad plánování péče při odmítání tělesné péče...95 // 81. TIP Příklad plánování péče při strachu ...96 // 82. TIP Příklad plánování péče při nedůvěře...97 // 7 // 8 Ošetřovatelské plánování - téma pro vedoucí pracovníky ...M // 83. TIP Buďte kompetentní...98 // 84. TIP Získávejte
inspiraci...98 // 85. TIP Dávejte pozor na svůj opravdový postoj a v případě // potřeby ho změňte...100 // 86. TIP Testujte rámcové podmínky...101 // 87. TIP Utvářejte ošetřovatelský proces blízký klientům...102 // 88. TIP Zdokonalte svůj časový plán...102 // 89. TIP Zaveďte pořádek do ošetřovatelské dokumentace...105 // 90. TIP Buďte kritičtí při využívání počítače...106 // 91. TIP Objasněte pojmový aparát...107 // 92. TIP Prokažte, že ošetřovatelské plánování // je hodnotná práce...107 // 93. TIP Využijte své postavení nadřízeného...108 // 94. TIP Připusťte práci v týmu...108 // 95. TIP Využijte supervize...109 // 96. TIP Buďte sebekritičtí...109 // 97. TIP Inscenujte vzdělávací programy dovedně...109 // 98. TIP Dobré školení vyžaduje čas a kompetence...111 // 99. TIP Myslete na trvalost poznatků ze školení...111 // 100. TIP Nechte spolupracovníky, aby se zúčastnili ...111 // Doslov...113 // Literatura...115 // Rejstřík...117 // 8
(OCoLC)970636138
cnb002840704

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC