Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
224 stran : 1 mapa ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5304-0 (brožováno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta = Palacký University Olomouc, Faculty of Education
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001479651
Obsah // Úvod...9 // Jan Chrastina, Naděžda Špatenková // 1 Sexualita a intimita v závěru života...13 // Šárka Vévodova, Jiří Vévoda, Naděžda Špatenková // 1.1 Sexualita...13 // 1.2 Intimita...14 // 1.3 Sexualita a intimita v závěru života...17 // 1.4 Závěr...19 // 2 Závěr života - „End-of-Life“...24 // Ivana Hrubešová, Lucia Bednářová, Jan Chrastina // 2.1 Vstup do problematiky...24 // 2.2 Péče o člověka na konci života...26 // 2.3 Cíle a úkoly v období end-of-life...28 // 2.4 Závěr...30 // 3 Intimita a sexualita v kontextu potřeb umírajících...32 // Šárka Vévodová, Jiří Vévoda // 3.1 Potřeby umírajících...32 // 3.2 Obavy umírajících a psycho-sociálně-spirituální potřeby...34 // 3.3 Potřeby umírajících v chronologii fází smutku/umírání...37 // 3.4 Specifické potřeby umírajících a jejich důstojnost...39 // 3.5 Závěr...40 // 4 Konceptualizace intimity/sexuality u nevyléčitelně nemocných // a umírajících...43 // Jan Chrastina, Radka Kurucová, Libuše Ludíková // 4.1 Vstup do problematiky...43 // 4.2 „Definování“ sexuality - intimity v kontextu paliativní // a hospicové filozofie...44 // 4.3 Sex a intimita jako multidimenzionální koncept...46 // 4.4 Dotazování se na sexualitu/intimitu umírajících klientů...47 // 4.5 Bariéry v možnostech posouzení sexuality/intimity umírajících // a v přístupu ? nim...50 // 4.6 Závěr...52 // 5 // Sexualita a intimita v závěru
života / Sexuality and intimacy in the end-of-life // 5 Nástroje pro posouzení sexuality / sexuálních potřeb / intimity u umírajích // a nevyléčitelně nemocných...55 // Jan Chrastina, Radka Kurucová // 5.1 Vstup do problematiky...55 // 5.2 Hodnotící a měřicí nástroje sexuality a jejich využití ve výzkumu...57 // 5.3 Užívané modely k posouzení sexuality...62 // 5.4 Závěr...64 // 6 Pojetí intimity a sexuality vedoucími pracovníky vybraných hospiců // České republiky...68 // Bianka Hudcová, Tereza Klvaňová, Jan Chrastina // 6.1 V stup do problematiky...68 // 6.2 Soubor a metodika pilotní studie...72 // 6.3 Výsledky analýzy nedokončených vět - hospice v České republice...73 // 6.4 Diskuze...83 // 6.5 Závěr...87 // 7 Institucionalizace závěru života...91 // Naděžda Špatenková // 7.1 V stup do problematiky...91 // 7.2 Závěr života doma...91 // 7.3 Závěr života v instituci... 92 // 7.4 Principy péče...96 // 7.5 Závěr...97 // 8 Hospicová péče a její současný stav v České republice...99 // Robert Huneš // 8.1 Vstup do problematiky...99 // 8.2 Historie a současnost...99 // 8.3 Hospicová péče v České republice...102 // 8.4 Příběhy z hospicové praxe...105 // 8.5 I v hospicích vesele a s humorem...108 // 8.6 Závěr...109 // 9 Tematizace sexuality seniorů v institucionální péči...112 // Naděžda Špatenková, Ivana Olecká // 9.1 Vstup do problematiky: smrt a sex jako tabu ...112 // 9.2 Sexualita seniorů
v závěru života...113 // 9.3 Soubor a metodika...116 // 9.4 Výsledky...117 // 9.5 Závěr...129 // 6 // Obsah // 10 Komunikace pečujících se seniory o sexualitě: // mluví pečující se seniory o sexu?...131 // Naděžda Špatenková, Ivana Olecká. // 10.1 V stup do problematiky...131 // 10.2 Soubor a metodika...133 // 10.3 Výsledky...134 // 10.4 Závěr...138 // 11 Sexualita seniorů v institucionální péči: literární review...140 // Naděžda Špatenková, Monika Janulíková, Ivana Olecká // 11.1 V stup do problematiky...140 // 11.2 Soubor a metodika...140 // 11.3 Výsledky...143 // 11.4 Závěr...149 // 12 Mýty a stereotypy o sexualitě seniorů...152 // Naděžda Špatenková, Ivana Olecká // 12.1 Vstup do problematiky: postoje a představy spojené se sexualitou // v závěru života...152 // 12.2 Mýty, stereotypy a předsudky o seniorech...155 // 12.3 Mýty o sexualitě seniorů vs. realizované výzkumy...156 // 12.4 Závěr...160 // 13 Specifika 1GBT seniorské populace...164 // Naděžda Špatenková // 13.1 Vstup do problematiky: LGBT senioři...164 // 13.2 Soubor a metodika...167 // 13.3 Výsledky a diskuze...168 // 13.4 Závěr...173 // 14 Předsudky o sexualitě LGBT seniorů...177 // Naděžda Špatenková // 14.1 V stup do problematiky...177 // 14.2 Výsledky...177 // 14.3 Závěr...189 // Závěr...192 // Jan Chrastina // Seznamy tabulek, schémat a obrázků...194 // 7 // Sexualita a intimita v závěru života / Sexuality and intimacy in
the end-of-life // Seznam bibliografických citací - referenční seznam...195 // Autorský kolektiv...212 // Summary...222 // 8
(OCoLC)1048456221
cnb002995531

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC