Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:70x 
BK
EB
První vydání
Praha : Grada, 2019
336 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2254-7 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2534-0 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na stranách 326-332 a rejstřík
Cílem knihy je podpořit pedagogickou praxi v současné době globalizace, informačního boomu a sociálních médií, kdy dosavadní metody výuky pozbývají na účinnosti. Učitelé všech úrovní vzdělávání i oborů získávají v této knize nástroj, pomocí kterého aktivně zapojí své žáky a studenty do vyučování..
001479667
OBSAH // O autorce 9 // Úvodní slovo 10 // Cíl a metodologie publikace 11 // 0 knize 12 // Proč tato kniha vznikla 12 // Jak knihu používat 14 // Teoretická východiska 17 // Generační rozdíly 17 // Kritické myšlení a vzdělávací cíle 20 // Kooperativní učení 23 // Třífázový cyklus učení 25 // Základní předpoklady 29 // Vztah učitele a žáka 29 // Učitel a jeho role 30 // Student a jeho role 31 // Prostorové podmínky 32 // Materiální potřeby 33 // Institucionální podpora 34 // Výzkum 35 // Mýty a předsudky 37 // 1 Interaktivní techniky 41 // 1.1 Spolupráce ve dvojicích 43 // 1.1.1 Párový dialog 44 // 1.1.2 Párové čtení 46 // 1.1.3 Párový poslech 48 // 1.1.4 Párové psaní 50 // 1.1.5 Zpětná vazba 52 // 1.2 Týmová spolupráce 54 // 1.2.1 Muší skupiny 55 // 1.2.2 Zájmové skupiny 57 // 1.2.3 Expertní týmy 59 // 1.3 Skládankové učení 61 // 1.3.1 Třífázový dialog 62 // 1.3.2 Naslepo 64 // 1.3.3 Jeden zůstává - ostatní rotují 66 // 1.3.4 Jigsaw 68 // 1.4 Skupinová setkávání 70 // 1.4.1 Sněhová koule 71 // 1.4.2 Diskuzní kolečko 73 // 1.4.3 Diskuzní aréna 75 // 1.4.4 Kolotoč 77 // 1.4.5 Akvárium 79 // 2 Aktivizační metody 81 // 2.1 Výběr aktivizačních metod S3 // 2.1.1 Volné psaní 84 // 2.1.2 Burza nápadů 87 // 2.1.3 Generátor otázek 90 // 2.1.4 Odvozování 92 // 2.1.5 Vlaštovka 97 // 2.1.6 Od otázky ? otázce 99 // 2.1.7 Hodnotové škály ?2 // 2.1.8 Pětilístek ?5 // 2.1.9 Kostka 107
// 2.1.10 Mapa pojmů 110 // 2.1.11 Poslední slovo patří mně 112 // 2.1.12 Třídní anketa 114 // 2.1.13 Impromptu prezentace 116 // 2.1.14 Stavebnice 119 // 3 Kognitivní metody: Čtení a analýza 122 // 3.1 Porozumění textu 124 // 3.1.1 Skimming 128 // 3.1.2 Scanning 127 // 3.1.3 Metoda PORSI 129 // 3.1.4 Zpřeházení textu 132 // 3.1.5 Čtení s dotazováním 135 // 3.1.6 Zrcadlové čtení 138 // 3.1.7 Tichá pošta 141 // 3.1.8 Čtení s předvídáním 143 // 3.1.9 Hovory o četbě 145 // 3.1.10 Dialogický zápisník 147 // 3.2 Rozbor a vizualizace textu 150 // 3.2.1 Výpisky: Kódování poznámek 151 // 3.2.2 Třídění myšlenek: Myšlenková mapa 155 // 3.2.3 Případové studie: Metoda šesti sluhů 158 // 3.2.4 Polemiky: Analýza pro a proti 161 // 3.2.5 Problémy, konflikty a krize: Analýza příčiny a následku 163 // 3.2.6 Strategie a plány: Situační analýza 167 // 3.2.7 Rozdíly a podobnosti: Srovnávací analýza 172 // 3.2.8 Rozhodování: Rozhodovací analýza 175 // 3.2.9 Posloupnosti: Časová osa // 3.2.10 Počty, míry a váhy: Kvantitativní analýza // 179 // 182 // 4 Komunikační metody: Mluvené slovo 186 // 4.1 Komunikační dovednosti 188 // 4.1.1 Kladení otázek 189 // 4.1.2 Prezentace 194 // 4.1.3 Argumentace 198 // 4.1.4 Řešení problémů 202 // 4.1.5 Vyjednávání 205 // 4.2 Skupinové prezentace 208 // 4.2.1 Galerie 209 // 4.2.2 Návštěvníci 211 // 4.2.3 Plakátová konference 214 // 4.2.4 Panelová diskuze 217 //
4.3 Skupinové debaty 219 // 4.3.1 Horké křeslo 220 // 4.3.2 Akademická debata ve čtveřicích 223 // 4.3.3 Diskuzní pavučina 225 // 4.3.4 Ďáblův advokát 228 // 4.3.5 Rohy 231 // 4.3.6 Šest klobouků 234 // 4.3.7 Kulatý stůl 237 // 4.3.8 Ohniskové skupiny 239 // 4.4 Zážitkové učení 242 // 4.4.1 Hra v roli 243 // 4.4.2 Simulační hra 245 // 4.4.3 Situační hra 247 // 5 Kompoziční metody: Psaní 249 // 5.1 Zásady akademického psaní 251 // 5.1.1 Logika textu 252 // 5.1.2 Práce s prameny 255 // 5.2 Shrnutí 259 // 5.2.1 Výtah 260 // 5.2.2 Rešerše 262 // 5.2.3 Recenze 265 // 5.3 Úvaha 267 // 5.3.1 Argumentační esej 269 // 5.3.2 Esej příčiny a následku 271 // 5.3.3 Strategická esej 274 // 5.3.4 Srovnávací esej 277 // 5.3.5 Rozhodovací esej 280 // 5.3.6 Narativní esej 282 // 5.4 Výzkumná práce 284 // 5.4.1 Abstrakt 286 // 5.4.2 Případová studie 289 // 5.4.3 Akademický plakát 292 // 5.4.4 Závěrečná práce 295 // 6 Ukázkové lekce 300 // 6.1 Ukázková lekce 1 301 // 6.2 Ukázková lekce 2 302 // 6.3 Ukázková lekce 3 303 // 6.4 Ukázková lekce 4 304 // 6.5 Ukázková lekce 5 305 // 6.6 Ukázková lekce 6 307 // 6.7 Ukázková lekce 7 308 // 6.8 Ukázková lekce 8 310 // 6.9 Ukázková lekce 9 312 // 6.10 Ukázková lekce 10 314 // 6.11 Ukázková lekce 11 316 // Poděkování 323 // Shrnutí 324 // Summary 325 // Seznam literatury s odkazy ? textu 326 // Rejstřík metod a pojmů s odkazy na kapitoly a podkapitoly 333
cnb003123721

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC