Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2019
186 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-102-7 (brožováno)
Nad názvem: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Obsahuje bibliografie
001479683
1. Základy neurochirurgie 6 // 2. Kraniotraumata 8 // 2.1 Úvod a epidemiologická data 8 // 2.2. Dělení kraniocerebrálního poranění 9 // 2.2.1 Primární a sekundární poranění 9 // 2.2.2 Podle Glasgow Coma Scale (GCS) 9 // 2.2.3 Otevřená a zavřená poranění 9 // 2.2.4 Fokální a difusní kraniocerebrální poranění // 2.3 Druhy kraniocerebrálního poranění 12 // 2.3.1 Poranění skalpu 12 // 2.3.2 Zlomeniny lebky 12 // 2.3.3 Otřes mozku 12 // 2.3.5 Kontuze mozku / traumatický intracerebrální hematom 19 // 2.3.6 Subdurální krvácení 20 // 2.3.7 Epidurální hematom (EDH) 24 // 2.3.8 Traumatické subarachnoidální krvácení (traumSAK) 26 // 2.3.9 Penetrující poranění 27 // 2.4 Léčba 28 // 2.4.1 Přednemocniční péče 28 // 2.4.2 Konzervativní léčba 28 // 2.4.3 Chirurgická léčba 30 // Shrnutí 33 // Literatura 34 // Otázky // 35 // 3. Chirurgie páteře a míchy // 37 // 3.1 Poranění páteře a míchy 37 // 3.1.1 Poranění páteře 37 // 3.1.2 Poranění míchy 42 // Shrnutí 46 // Literatura: 46 // 3.2 Degenerativní onemocnění páteře 47 // 3.2.1 Proces degeneratívních změn 49 // 3.2.2. Klinické projevy DDD 49 // 3.2.3 Možnosti chirurgické léčby jsou ovlivňovány : 50 // 3.2.2 Indikace k chirurgické léčbě a volba operační taktiky a techniky 53 // 3.2.3 Hernie disku - komprese nervových struktur 54 // 3.2.4 Stadium instability - laterální spinální stenóza 55 // 3.2.5 Stadium restabilizace - centrální spinální stenóza 57 // Shrnutí 61 // Literatura: 61 // Otázky 62 // 4. Chirurgie periferních nervů 63 // 4.1 Poranění periferních nervů 63 // 4.1.1 Periferní nerv 63 // 4.1.2 Regenerace a degenerace nervu 64 // 4.1.3 Poranění periferního nervu 66 // 4.1.4 Klasifikace poranění nervu 66 // 4.1.5 Diagnostika poraněného nervu 66 // 4.1.6 Principy chirurgické a následné péče 67 //
Shrnutí 69 // 4.2 Úžinové syndromy 70 // 4.2.1 Úvod 70 // 4.2.2 Diagnostika 70 // 4.2.3 Jednotlivé úžinové syndromy // Shrnutí // Literatura // Otázky // V. Nádory mozku a míchy // 5.1 Výskyt a klasifikace // 5.2 Klinické příznaky // 5.2.1 Celkové příznaky // 5.2.2 Fokální příznaky // 5.3 Diagnostika // 5.4 Léčba // 5.5 Nejčastější intrakraniální nádory // 5.5.1 Neuroepiteliální nádory // V5.2 Nádory kraniálních a spinálních nervů // 5.5.3 Nádory mening // 5.5.4 Nádory selární oblasti // 5.5.5 Nádory metastatické // 5.6 Nádory páteře a míchy // 5.6.1 Extradurální nádory // 5.6.2 Intradurální nádory // Shrnuti’ // Literatura // Otázky: // VI. CÉVNÍ NEUROCHIRURGIE // 6.1 Spontánní mozkové krvácení // 6.1.2 Terapie // 6.2 Subarachnoidální krvácení a tepenné výdutě // 6.2.1 Úvod 104 // 6.2.2 Mozkové aneurysma 104 // 6.2.3 Krvácení z tepenné výdutě 106 // Klasifikace dle Munta a Hesse 107 // 6.2.4 Nekrvácející aneurysma 110 // 6.3 Cévní malformace 111 // 6.3.1 Úvod 111 // 6.3.2 Parenchymální (piální) arteriovenozní malformace 111 // 6.3.3 Durální arteriovenozní malformace 114 // 6.3.4 Kavernom (kavernozní hemangiom) 114 // 6.3.5 Karotido - kavernozní pištěl 115 // 6.4 Chirurgie mozkové ischémie 117 // 6.4.1 Úvod 117 // Shrnutí 121 // Literatura 121 // Otázky 122 // 7. INTRAKRANIÁLNÍZÁNĚTLIVÉ PROCESY 124 // 7.1 Mozkový absces 124 // 7.2 Subdurální a epidurální empyém mozku a míchy 128 // 7.2.1 Subdurální empyém mozku 128 // 7.2.2 Epidurální empyém míchy 130 // Shrnutí 133 // Literatura 133 // Otázky 134 // 8. HYDROCEFALUS 135 // 8.1 Anatomické a fyziologické poznámky 135 // 8.1.1 Komorový systém a likvorové prostory 135 // 8.1.2 Mozkomíšní mok 136 // 3 // 8.2 Definice a dělení hydrocefalu 139 // 8.3 Klinické projevy hydrocefalu 141 //
8.3.1 Hydrocefalus v ranném dětském věku 141 // 8.3.2 Hydrocefalus v dospělém věku 142 // 8.3.3 Idiopatický normotenzní hydrocefalus 142 // 8.4 Diagnostika hydrocefalu 144 // 8.4.1 Radiologická vyšetření 144 // 8.4.2 Vyšetření likvoru při hydrocefalu 146 // 8.5 Léčba hydrocefalu 148 // 8.5.1 Medikamentózni léčba 148 // 8.5.2 Chirurgická léčba I48 // 8.5.3 Komplikace léčby ISl // Shrnutí 152 // Literatura 152 // Otázky 153 // 9. VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY 155 // 9.1 Úvod a rozdělení vrozených vývojových vad 155 // 9.2 Rozštěpové vady páteře a míchy 156 // 9.2.1 Definice a dělení 156 // Spina bifida aperta 156 // Spina bifida occulta 152 // 9.2.2 Diagnostika 159 // 9.2.3 Léčba rozštěpových vad 162 // 9.3 Kraniostenózy 166 // 9.3.1 Anatomické a fyziologické poznámky 166 // 9.3.2 Definice a dělení 166 // 9.3.3 Diagnostika 168 // 9.3.4 Léčba 169 // 9.4 Arachnoidální cysty // 9.4.1 Patofyziologické poznámky 171 // 9.4.2 Dělení 172 // 9.4.3 Diagnostika 172 // 9.4.4 Léčba 173 // 9.5 Malformace zadní jámy lební 175 // 9.5.1 Chiariho malformace 175 // 9.5.2 Dandy-Walker malformace 176 // Shrnutí 177 // Literatura 177 // Otázky 178 // 10. Funkční neurochirurgie 180 // 10.1 Úvod 180 // 10.2 Chirurgická léčba bolesti 182 // 10.2.1 Úvod 182 // 10.2.2 Neuralgie 183 // Shrnutí 185 // Literatura 185 // Otázky 186

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC