Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2019
186 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-102-7 (brožováno)
Nad názvem: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Obsahuje bibliografie
001479683
Obsah // 1. Základy neurochirurgie...6 // 2. Kraniotraumata...8 // 2.1 Úvod a epidemiologická data...8 // 2.2. Dělení kraniocerebrálního poranění...9 // 2.2.1 Primární a sekundární poranění...9 // 2.2.2 Podle Glasgow Coma Scale (GCS)...9 // 2.2.3 Otevřená a zavřená poranění...9 // 2.2.4 Fokální a difusní kraniocerebrální poranění...? // 2.3 Druhy kraniocerebrálního poranění...12 // 2.3.1 Poranění skalpu...12 // 2.3.2 Zlomeniny lebky...12 // 2.3.3 Otřes mozku...12 // 2.3.5 Kontuze mozku / traumatický intracerebrální hematom...19 // 2.3.6 Subdurální krvácení...20 // 2.3.7 Epidurální hematom (EDH)...24 // 2.3.8 Traumatické subarachnoidální krvácení (traumSAK)...26 // 2.3.9 Penetrující poranění...27 // 2.4 Léčba...28 // 2.4.1 Přednemocniční péče...28 // 2.4.2 Konzervativní léčba...28 // 2.4.3 Chirurgická léčba...30 // Shrnutí...33 // Literatura...34 // Otázky // 35 // 3. Chirurgie páteře a míchy // 37 // 3.1 Poranění páteře a míchy...37 // 3.1.1 Poranění páteře...37 // 3.1.2 Poranění míchy...42 // Shrnutí...46 // Literatura:...46 // 3.2 Degenerativní onemocnění páteře...47 // 3.2.1 Proces degeneratívních změn...49 // 3.2.2. Klinické projevy DDD...49 // 3.2.3 Možnosti chirurgické léčby jsou ovlivňovány :...50 // 3.2.2 Indikace ? chirurgické léčbě a volba operační taktiky a techniky...53 // 3.2.3 Hernie disku - komprese nervových struktur...54 // 3.2.4 Stadium instability - laterální
spinální stenóza...55 // 3.2.5 Stadium restabilizace - centrální spinální stenóza...57 // Shrnutí...61 // Literatura:...61 // Otázky...62 // 4. Chirurgie periferních nervů...63 // 4.1 Poranění periferních nervů...63 // 4.1.1 Periferní nerv...63 // 4.1.2 Regenerace a degenerace nervu...64 // 4.1.3 Poranění periferního nervu...66 // 4.1.4 Klasifikace poranění nervu...66 // 4.1.5 Diagnostika poraněného nervu...66 // 4.1.6 Principy chirurgické a následné péče...67 // Shrnutí...69 // 4.2 Úžinové syndromy...70 // 4.2.1 Úvod...70 // 1 // 4.2.2 Diagnostika // 70 // 4.2.3 Jednotlivé úžinové syndromy... // Shrnutí... // Literatura... // Otázky... // V. Nádory mozku a míchy... // 5.1 Výskyt a klasifikace... // 5.2 Klinické příznaky... // 5.2.1 Celkové příznaky... // 5.2.2 Fokální příznaky... // 5.3 Diagnostika... // 5.4 Léčba... // 5.5 Nejčastější intrakraniální nádory... // 5.5.1 Neuroepiteliální nádory... // V5.2 Nádory kraniálních a spinálních nervů... // 5.5.3 Nádory mening... // 5.5.4 Nádory selární oblasti... // 5.5.5 Nádory metastatické... // 5.6 Nádory páteře a míchy... // 5.6.1 Extradurální nádory... // 5.6.2 Intradurální nádory... // Shrnuti’... // Literatura... // Otázky:... // VI. CÉVNÍ NEUROCHIRURGIE... // 6.1 Spontánní mozkové krvácení... // 6.1.2 Terapie... // 6.2 Subarachnoidální krvácení a tepenné výdutě // 71 // 76 // 76 // 77 // 79 // 79 // 80 ,81 .81 .82 .83 .84 .84 .88
.90 .91 .93 .96 .96 ..97 ..98 ..98 ..99 // 100 // 100 // 101 // 104 // 2 // 6.2.1 Úvod // 104 // 6.2.2 Mozkové aneurysma...104 // 6.2.3 Krvácení z tepenné výdutě...106 // Klasifikace dle Munta a Hesse...107 // 6.2.4 Nekrvácející aneurysma...110 // 6.3 Cévní malformace...111 // 6.3.1 Úvod...111 // 6.3.2 Parenchymální (piální) arteriovenozní malformace...111 // 6.3.3 Durální arteriovenozní malformace...114 // 6.3.4 Kavernom (kavernozní hemangiom)...114 // 6.3.5 Karotido - kavernozní pištěl...115 // 6.4 Chirurgie mozkové ischémie...117 // 6.4.1 Úvod...117 // Shrnutí...121 // Literatura...121 // Otázky...122 // 7. INTRAKRANIÁLNÍZÁNĚTLIVÉ PROCESY...124 // 7.1 Mozkový absces...124 // 7.2 Subdurální a epidurální empyém mozku a míchy...128 // 7.2.1 Subdurální empyém mozku...128 // 7.2.2 Epidurální empyém míchy...130 // Shrnutí...133 // Literatura...133 // Otázky...134 // 8. HYDROCEFALUS...135 // 8.1 Anatomické a fyziologické poznámky...135 // 8.1.1 Komorový systém a likvorové prostory...135 // 8.1.2 Mozkomíšní mok...136 // 3 // 8.2 Definice a dělení hydrocefalu // 139 // 8.3 Klinické projevy hydrocefalu...141 // 8.3.1 Hydrocefalus v ranném dětském věku...141 // 8.3.2 Hydrocefalus v dospělém věku...142 // 8.3.3 Idiopatický normotenzní hydrocefalus...142 // 8.4 Diagnostika hydrocefalu...144 // 8.4.1 Radiologická vyšetření...144 // 8.4.2 Vyšetření likvoru při hydrocefalu...146 // 8.5 Léčba hydrocefalu...I48
// 8.5.1 Medikamentózni léčba... 148 // 8.5.2 Chirurgická léčba...I48 // 8.5.3 Komplikace léčby...ISl // Shrnutí...152 // Literatura...152 // Otázky...153 // 9. VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY...155 // 9.1 Úvod a rozdělení vrozených vývojových vad...155 // 9.2 Rozštěpové vady páteře a míchy...156 // 9.2.1 Definice a dělení...156 // Spina bifida aperta...156 // Spina bifida occulta...152 // 9.2.2 Diagnostika...159 // 9.2.3 Léčba rozštěpových vad...162 // 9.3 Kraniostenózy...I66 // 9.3.1 Anatomické a fyziologické poznámky...166 // 9.3.2 Definice a dělení...166 // 9.3.3 Diagnostika...168 // 9.3.4 Léčba...169 // 4 // 9.4 Arachnoidální cysty // 171 // 9.4.1 Patofyziologické poznámky...171 // 9.4.2 Dělení...172 // 9.4.3 Diagnostika...172 // 9.4.4 Léčba...173 // 9.5 Malformace zadní jámy lební...175 // 9.5.1 Chiariho malformace...175 // 9.5.2 Dandy-Walker malformace...176 // Shrnutí...177 // Literatura...177 // Otázky...178 // 10. Funkční neurochirurgie...180 // 10.1 Úvod...180 // 10.2 Chirurgická léčba bolesti...182 // 10.2.1 Úvod...182 // 10.2.2 Neuralgie...183 // Shrnutí...185 // Literatura...185 // Otázky...186 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC