Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Argo : Státní oblastní archiv v Praze, 2019
380 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-257-2809-3 (Argo ; vázáno)
ISBN 978-80-88148-36-4 (SOA v Praze ; vázáno)
Historické myšlení ; svazek 78
V tiráži vročení: 2018
Obsahuje bibliografii na stranách 347-368, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001479709
OBSAH // PODĚKOVÁNÍ___ 4 * * * * * * 11 // ÚVOD___ 13 // 1. DUCHOVÉ DĚJINY JAKO HISTORIOGRAFICKÝ SMĚR // V PODÁNÍ ZDEŇKA KALISTY--- 17 // 2. POJMOVÁ SÍŤ. PŘÍBUZNÉ ZAHRANIČNÍ // HISTORIOGRAFICKÉ SMĚRY PŘEDEVŠÍM 1. POLOVINY // 20. STOLETÍ___ 33 // Německá Geistesgeschichte--- 34 // Intellectual history--- 41 // James H. Robinson, Charles A. Beard, Carl Becker // a počátky intelektuálních dějin v USA--- 43 // Arthur Lovejoy a dějiny idejí--- 47 // Arthur Lovejoy versus Leo Spitzer, aneb dějiny idejí versus // Geistesgeschichte--- 38 // Kulturní dějiny--- 35 // Dějiny mentalit--- 74 // Dějiny pojmů--- 85 // Duchové dějiny, intelektuální dějiny a Geistesgeschichte // ve vztahu ? dějinám umění: Případová studie--- 91 // 3. ZAŘAZENÍ DUCHOVÝCH DĚJIN DO PŘEDCHÁZEJÍCÍHO // VÝVOJE HISTORICKÉHO MYŠLENÍ___117 // Giambattista Vico--- ?7 // Romantická historiografie---122 // Jacob Burckhardt---l3® // Historikův subjekt, filozofie života a problém rozumění---137 // Wilhelm Dilthey---142 // Georg Simmel a některé další ozvuky filozofie života // v historickém myšlení---144 // Ohlasy filozofie života v české historiografii prvních // desetiletí 20. století---132 // 4. ZDENĚK KALISTA V KONTEXTU ČESKÉHO // POEMPIRICKO-KRITICKÉHO DĚJEPISU---163 // Situace české historiografie v pogollovské době // a Kalistovo místo v ní---163 // Josef Pekař---167 // Bedřich Mendl___178 // Evžen Stein___181 // František
Kutnar---183 // 5. KRITIKA DUCHOVÝCH DĚJIN___203 // Souvztažnost různorodých fenoménů v celku jedné doby_203 // Proměny dob v dějinách___210 // Pojetí historického pramene v duchových dějinách___215 // 6. DUCHOVÉ DĚJINY DNES (A V BUDOUCNU)?___221 // Pokračování dějin duchových v českých zemích po Kalistovi___221 // Bedřich Baumann___223 // Soudobé německé duchové dějiny a dějiny idejí___228 // Zamyšlení na závěr: Nové duchové dějiny a nové dějiny idejí_246 // Návrat subjektivity do dějepisectví___250 // ZÁVĚR___277 // POZNÁMKY___285 // ARCHIVNÍ FONDY___345 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY___347 // SUMMARY___369 // JMENNÝ REJSTŘÍK___375
cnb003096970

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC